Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 526: 15:15-16:15

Вторник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 511: 13:30-15:00

04 дек 2023, кабинет 511: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС-СНУ
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 6, СПНС-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 511 У Маркетинг 22
Вторник
08:15 11:00 2-312 У Финансов анализ 20
11:15 13:00 2-130 Л Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 21, 22
13:30 16:00 2-318 У Финансов анализ 2
Сряда
15:15 17:00 127В У Маркетинг 15
Петък
11:15 13:00 H-104 У Маркетинг 23
13:30 15:00 H-101 У Маркетинг 13
2023-11-02 (Четвъртък)
13:30 15:00 319 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
2023-11-06 (Понеделник)
11:15 13:00 319 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
16:15 18:00 2-132 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-07 (Вторник)
16:15 18:00 2-220 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-08 (Сряда)
08:15 11:00 2-314 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-09 (Четвъртък)
08:15 11:00 448 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
13:30 16:00 301 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-10 (Петък)
15:15 18:00 H-206 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
2023-11-13 (Понеделник)
08:15 11:00 319 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
16:15 18:00 2-130 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-16 (Четвъртък)
10:15 13:00 319 У Финансов анализ 12, 43
13:30 15:00 H-103 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 44
2023-11-17 (Петък)
08:15 11:00 448 Л Финансов анализ 12, 43
2023-11-20 (Понеделник)
15:15 18:00 305 У Финансов анализ 12, 43
2023-11-23 (Четвъртък)
09:15 11:00 448 У Финансов анализ 12, 43
2023-11-29 (Сряда)
10:15 13:00 2-219 У Финансов анализ 12, 43
2023-12-06 (Сряда)
11:15 13:00 448 У Финансов анализ 12, 43
13:30 15:00 448 У Финансов анализ 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол - СНУ Финансов анализ 5 12 1-58 08.01.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Финансов анализ 6 43 1-58 08.01.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4 45 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4 21 1-434 31.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4 22 1-434 31.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Доклад 2021
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Преглед на всички публикации