Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 526: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 526: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

27 май 2020, кабинет платформа eLearn: 09:00-10:00

Финансов анализ
Спецсеминар
Финансово счетоводство
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Управление и събиране на вземанията
Данъчно облагане
Данъчно осигурителен процес
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебно помагало 2014
Варна: Гея принт, 2014, 179 с.
Монография 2014
Украина: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, 2014, 591 с.
Учебно помагало 2013
- Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 192 с.
Преглед на всички публикации