Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee : 13:15-15:15

Сряда, кабинет Виртуална стая: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-229 У Финансов анализ 2
Вторник
11:15 13:00 310 У Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4
15:15 17:00 306 У Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 5
Четвъртък
11:15 13:00 2-311 Л Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4, 5
13:30 16:00 2-229 У Финансов анализ 1
2021-09-28 (Вторник)
13:30 15:00 Е–Н208 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44, 55
2021-09-29 (Сряда)
13:30 15:00 Е-Н212 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44, 55
15:15 18:00 Е-Н212 У Финансов анализ 44
2021-10-01 (Петък)
11:15 13:00 Е-Н102 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44, 55
13:30 15:00 Е-Н210 У Финансов анализ 44
2021-10-02 (Събота)
11:15 13:00 Е-Н210 У Финансов анализ 44
2021-10-03 (Неделя)
13:30 15:00 Е-Н212 У Финансов анализ 44
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Преглед на всички публикации