Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

Виртуална стая за консултации

Консултации

Понеделник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 13:30-15:30

Петък, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee : 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

04 дек 2020, кабинет : 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-131 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1, 2, 3
15:15 17:00 2-131 Л Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4, 5, 6
Сряда
13:30 16:00 2-316 У Финансов анализ 1
16:15 19:00 2-316 У Финансов анализ 2
Четвъртък
10:15 13:00 2-312 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 10
Петък
13:30 15:00 511 У Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 4, 5, 6
2020-10-19 (Понеделник)
17:15 18:00 H-208 У Финансов анализ 2, 50
2020-11-02 (Понеделник)
08:08 10:16 2-130 У Финансов анализ 31, 65, 66
2020-11-09 (Понеделник)
08:08 10:16 2-316 У Финансов анализ 31, 65, 66
2020-11-12 (Четвъртък)
13:30 16:16 2-317 У Финансов анализ 31, 65, 66
2020-11-14 (Събота)
12:38 16:16 H-214 У Финансов анализ 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебно помагало 2014
Варна: Гея принт, 2014, 179 с.
Преглед на всички публикации