Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 526: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 526: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 127 Г: 16:15-18:15

09 апр 2020, кабинет 127 Г: 16:15-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управление и събиране на вземанията Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-206 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 11, 12
16:15 19:00 H-207 У Финансов анализ 2 4
Вторник
07:30 13:00 2-318 Л Спецсеминар 5
16:15 19:00 H-210 У Данъчно осигурителен процес 1
Сряда
13:30 16:00 2-320 У Финансов анализ 4
Четвъртък
09:15 11:00 2-222 У Управление и събиране на вземанията 4, 5, 6
11:15 13:00 2-131 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4, 5, 6
16:15 19:00 127Г У Данъчно облагане 1, 2, 78
Петък
09:15 11:00 H-101 У Финансово счетоводство 40, 41
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебно помагало 2014
Варна: Гея принт, 2014, 179 с.
Монография 2014
Украина: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, 2014, 591 с.
Учебно помагало 2013
- Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 192 с.
Преглед на всички публикации