Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

Виртуална стая за консултации

Консултации

Понеделник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 09:15-10:15

Вторник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee : 09:15-10:15

Сряда, кабинет Виртуална стая: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

13 май 2021, кабинет https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 09:00-11:00

Финансов анализ
Счетоводство на бюджетните предприятия
Управление и събиране на вземанията
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Преглед на всички публикации