Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526; Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 526: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 526: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

26 окт 2021, кабинет Виртуална стая https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 13:15-14:15

30 ное 2021, кабинет Виртуална стая https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, СК (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 6, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 511 У Финансов анализ 4
13:30 16:00 523 У Финансов анализ 5
16:15 19:00 523 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1 5
Сряда
13:30 16:00 2-130 У Счетоводство на бюджетните предприятия 4
16:15 19:00 2-129 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1 4
16:15 19:00 2-129 У Финансов анализ 2 4
Четвъртък
09:15 11:00 Е-Н101 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 25, 26
13:30 16:00 323 У Счетоводство на бюджетните предприятия 5
16:15 19:00 319 У Финансов анализ 2 5
2022-02-06 (Неделя)
14:08 16:16 222 У Данъчно осигурителен процес 15
16:30 18:38 222 У Данъчно облагане 16
2022-02-07 (Понеделник)
09:00 10:16 303 У Данъчно осигурителен процес 16
12:00 13:16 303 У Данъчно облагане 15
13:30 14:46 303 У Данъчно облагане 16
15:00 16:16 303 У Данъчно облагане 17
16:30 17:46 303 У Данъчно облагане 56, 57
2022-02-08 (Вторник)
09:00 10:16 448 У Данъчно осигурителен процес 16
10:30 11:46 448 У Данъчно осигурителен процес 15
12:00 13:16 448 У Данъчно облагане 17
13:30 14:46 448 У Данъчно облагане 56, 57
15:00 16:16 448 У Данъчно облагане 15
2022-02-09 (Сряда)
09:00 10:16 303 У Данъчно облагане 17
10:30 11:46 303 У Данъчно облагане 56, 57
12:00 13:16 303 У Данъчно осигурителен процес 16
13:30 14:46 303 У Данъчно облагане 16
15:00 16:16 303 У Данъчно облагане 15
2022-02-10 (Четвъртък)
09:00 10:16 312 У Данъчно осигурителен процес 15
10:30 11:46 312 У Данъчно облагане 15
12:00 13:16 312 У Данъчно осигурителен процес 16
13:30 14:46 312 У Данъчно облагане 16
15:00 16:16 312 У Данъчно облагане 17
2022-02-11 (Петък)
09:00 10:16 448 У Данъчно облагане 17
10:30 11:46 448 У Данъчно облагане 56, 57
13:30 14:46 448 У Данъчно облагане 16
15:00 16:16 448 У Данъчно облагане 15
16:30 17:46 438 У Данъчно осигурителен процес 15
2022-02-12 (Събота)
09:00 10:16 232 У Данъчно осигурителен процес 15
10:30 11:46 232 У Данъчно облагане 17
12:00 13:16 232 У Данъчно облагане 56, 57
13:30 14:46 232 У Данъчно осигурителен процес 16
15:00 16:16 232 У Данъчно облагане 15
2022-02-13 (Неделя)
09:38 11:46 232 У Данъчно облагане 17
12:00 13:16 232 У Данъчно облагане 56, 57
13:30 14:46 232 У Данъчно облагане 16
15:00 16:16 232 У Данъчно осигурителен процес 16
18:00 19:16 232 У Данъчно осигурителен процес 15
2022-02-14 (Понеделник)
08:08 10:16 303 У Данъчно облагане 56, 57
10:30 11:46 303 У Данъчно облагане 16
12:00 14:08 303 У Данъчно осигурителен процес 16
15:00 16:16 303 У Данъчно осигурителен процес 15
16:30 18:38 303 У Данъчно облагане 15
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 333 - 337.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017, 256 - 259.
Статия 2017
Известия на съюза на учените - Варна, Серия Икономически науки, 2017, 2, 96 - 100.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, Съюз на учените – Варна., 2016, 2.
Преглед на всички публикации