Икономически университет – Варна

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

440

aatanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 440: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

22 ное 2021, кабинет eLearn: 11:00-

13 дек 2021, кабинет eLearn: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство I Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
12:15 15:00 Е-221 Л Управленско счетоводство 1, 2, 3
15:15 18:00 Е-221 Л Спецсеминар 2
Четвъртък
11:15 13:00 Е–433 Л Академични изследвания 2 18, 19
Петък
10:15 13:00 Е-319 Л Спецсеминар 2
2022-02-03 (Четвъртък)
09:15 13:00 Е-221 Л Спецсеминар 44
2022-02-04 (Петък)
10:15 13:00 Е-115 Л Спецсеминар 44
2022-02-02 (Сряда)
09:00 11:46 Е-221 Л Управленско счетоводство 17, 56, 57
2022-02-03 (Четвъртък)
16:30 18:38 Е-Н102 Л Управленско счетоводство 17, 56, 57
2022-02-04 (Петък)
16:30 18:38 Е-221 Л Управленско счетоводство 17, 56, 57
2022-02-05 (Събота)
12:38 16:16 Е-111 Л Управленско счетоводство 17, 56, 57
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 310.
Доклад 2021
Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic (KNOWCON 2021), Olomouc : Palacký University Olomouc DOI: 10.5507/ff.21.24460321, 2021, 5-11. ISBN 978-80-244-6032-1.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 71-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5 - 11.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19 - 30.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Преглед на всички публикации