Икономически университет – Варна

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

440

aatanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 440: 13:30-14:30

Управленско счетоводство
Финансово счетоводство
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Финансово счетоводство за финансисти 4 46 eLearn 30.04.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Управленско счетоводство 4 45 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Управленско счетоводство 4 19 1-434 22.05.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и одит Управленско счетоводство 4 20 1-434 22.05.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и одит Спецсеминар 4 45 eLearn 23.05.2024 09:00 - 11:00
Аграрен бизнес Финансово счетоводство 2 4 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Финансово счетоводство 2 8 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Финансово счетоводство 2 10 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Финансово счетоводство 2 11 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Финансово счетоводство 2 12 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Финансово счетоводство 2 13 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Финансово счетоводство 2 14 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Логистика Финансово счетоводство 2 15 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Финанси Финансово счетоводство 2 22 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Финанси Финансово счетоводство 2 23 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Финансово счетоводство 2 28 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Международни икономически отношения Финансово счетоводство 2 29 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Финансово счетоводство 2 30 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Финансово счетоводство 2 31 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Финансово счетоводство 2 32 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Финансово счетоводство 2 33 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Мениджмънт Финансово счетоводство 2 1 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Съдебна администрация Финансово счетоводство 2 3 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Финансово счетоводство 2 5 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Финансово счетоводство 2 6 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Финансово счетоводство 2 7 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Финансово счетоводство 2 16 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Финансово счетоводство 2 17 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1177-1
Статия 2024
списание "Недвижими имоти и бизнес" https://realestatejournal-bg.org/, ИК- УНСС, София, 8, 2024, 1, 24-34., ISSN(печатно) - 2603-2759, ISSN(онлайн) -2603-2767
Доклад 2024
кръгла маса на 31. 5. 2024 „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ“, по научноизследователски проект № КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Академично издателство "Ценов", 2024, 78-88.
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 160-172., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2021
Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic (KNOWCON 2021), Olomouc : Palacký University Olomouc DOI: 10.5507/ff.21.24460321, 2021, 5-11. ., ISBN(печатно) 978-80-244-6032-1
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 71-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Преглед на всички публикации