Икономически университет - Варна

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

440

494

aatanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 440: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 13:00 2-127 Л Спецсеминар 6
Вид Година Публикация
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5 - 11.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19 - 30.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Доклад 2017
Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models : International Scientific Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University , 2017, 22 - 28. http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2017-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf.
Статия 2016
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2016, 3, 14 - 34.
Доклад 2016
Social Sciences & Arts: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences: SGEM 2016, SGEM , 2, 2016, 129 - 136.
Доклад 2016
Conference Knowledge for Market Use, UPOL, Czech Republic, 2016, 18 - 23.
Преглед на всички публикации