Икономически университет – Варна

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

440

494

aatanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 440: 12:30-14:30

Дати за неположени изпити

24 ное 2020, кабинет eLearn: 12:00-

15 дек 2020, кабинет eLearn: 12:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Трансферно ценообразуване Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-305 Л Спецсеминар 1
2021-02-05 (Петък)
11:15 13:00 Е-Н102 Л Спецсеминар 1
2021-02-06 (Събота)
13:30 17:00 Е-Н102 Л Управление на туризма 4
2021-02-03 (Сряда)
16:30 18:38 128 Л Управленско счетоводство 31, 65, 66
2021-02-04 (Четвъртък)
09:00 11:46 220 Л Управленско счетоводство 31, 65, 66
2021-02-07 (Неделя)
09:38 12:38 323 Л Управленско счетоводство 31, 65, 66
2021-02-08 (Понеделник)
09:00 11:46 128 Л Управленско счетоводство 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5 - 11.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19 - 30.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Доклад 2017
Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models : International Scientific Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University , 2017, 22 - 28. http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2017-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Доклад 2016
Conference Knowledge for Market Use, UPOL, Czech Republic, 2016, 18 - 23.
Статия 2016
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2016, 3, 14 - 34.
Преглед на всички публикации