Икономически университет - Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

293

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 1-211: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 211: 15:30-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-131 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 1, 2, 3
Сряда
08:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 523 У Теория на счетоводството 6
2020-09-24 (Четвъртък)
10:15 13:00 Н-213 Л Финансов анализ 1
2020-09-26 (Събота)
10:15 13:00 305 Л Финансов анализ 1
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Статия 2016
Бизнес управление, СА "Д.А.Ценов", 2016, 1.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие, София: ЛТУ, 18, 2016, 1, 89 - 95.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 222 с.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Преглед на всички публикации