Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Понеделник, кабинет 211: 13:30-15:30

Консултации

Петък, кабинет 211: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

21 мар 2022, кабинет : 13:30-

11 апр 2022, кабинет 304: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е2-117 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 4, 5
15:15 18:00 Е-Н104 Л Спецсеминар 1, 3
Вторник
13:30 16:00 Е-317 Л Спецсеминар 1, 3
Четвъртък
11:15 13:00 Е–323 Л Академични изследвания 1 20, 21
Петък
13:30 15:00 Е-111 Л Теория на счетоводството 42, 43, 44, 45, 46, 47
Вид Година Публикация
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Преглед на всички публикации