Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Четвъртък, кабинет 211: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 211: 15:30-17:30

Дати за неположени изпити

01 дек 2020, кабинет 2-131: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-131 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 1, 2, 3
Сряда
08:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 523 У Теория на счетоводството 6
Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Бизнес управление, СА "Д.А.Ценов", 2016, 1.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 222 с.
Преглед на всички публикации