Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

218

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Петък, кабинет 218: 13:30-15:30

Консултации на място

Понеделник, кабинет 218: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/rus-izfc-fpi, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2023, кабинет 323: 08:15-10:15

01 дек 2023, кабинет 323: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В Л Счетоводство на бюджетните предприятия 19, 20
13:30 16:00 H-207 Л Финансов анализ 2
Четвъртък
09:15 11:00 232 Л Спецсеминар 1 21, 22
Петък
08:15 11:00 323 Л Теория на счетоводството 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
11:15 13:00 220 У Спецсеминар 22
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Теория на счетоводството 2 3 1-437 09.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Теория на счетоводството 2 5 1-437 09.01.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Теория на счетоводството 2 16 1-438 10.01.2024 12:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Теория на счетоводството 2 17 1-438 10.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Спецсеминар 4 21 1-222 11.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Спецсеминар 4 22 1-222 11.01.2024 12:00 - 14:00
Мениджмънт Теория на счетоводството 2 1 1-437 12.01.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Теория на счетоводството 2 2 1-437 12.01.2024 15:00 - 17:00
Недвижими имоти и инвестиции Теория на счетоводството 2 6 1-437 19.01.2024 09:00 - 11:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Теория на счетоводството 2 7 1-437 19.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Счетоводство на бюджетните предприятия 4 19 1-437 22.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на бюджетните предприятия 4 20 1-437 22.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и контрол - СНУ Финансов анализ 5 2 Н-207 26.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на бюджетните предприятия 4 45 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-187., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 273-279., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / Линк
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Преглед на всички публикации