Икономически университет - Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

293

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 1-211: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 211: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 2-311: 09:15-11:00

14 ное 2019, кабинет 2-311: 09:15-11:00

12 дек 2019, кабинет 2-311: 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 303 Л Спецсеминар 1 3
Сряда
15:15 18:00 2-217 У Счетоводство на бюджетните предприятия 2
Четвъртък
09:15 11:00 2-311 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 1, 2, 3
Петък
08:15 10:00 2-222 У Теория на счетоводството 36
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 36, 37, 38, 39, 40, 41
2020-02-03 (Понеделник)
10:30 14:08 H-206 Л Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-05 (Сряда)
12:38 14:46 H-207 Л Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-07 (Петък)
15:00 17:46 H-207 Л Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
2020-02-10 (Понеделник)
12:38 14:46 H-206 Л Теория на счетоводството 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 222 с.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие, София: ЛТУ, 18, 2016, 1, 89 - 95.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания, 2016, 5.
Статия 2016
Бизнес управление, СА "Д.А.Ценов", 2016, 1.
Преглед на всички публикации