Икономически университет - Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

293

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 1-211: 13:00-15:00

Консултации

Петък, кабинет 211: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

19 май 2020, кабинет e-learn: 11:00-14:00

Счетоводство на бюджетните предприятия
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Бизнес управление, СА "Д.А.Ценов", 2016, 1.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 222 с.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие, София: ЛТУ, 18, 2016, 1, 89 - 95.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания, 2016, 5.
Преглед на всички публикации