Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Четвъртък, кабинет 211: 15:00-17:00

Консултации

Петък, кабинет 211: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

31 мар 2023, кабинет 1-511: 10:15-12:00

21 апр 2023, кабинет 1-511: 10:15-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 25 1-437 19.05.2023 09:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 26 1-50 22.05.2023 13:00 - 15:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Теория на счетоводството 5 43 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Теория на счетоводството 5 44 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Управление на проекти - ДНДО Теория на счетоводството 5 45 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Теория на счетоводството 5 46 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 47 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Международен туристически бизнес - СПН Теория на счетоводството 5 48 1-51 21.06.2023 14:00 - 16:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Теория на счетоводството 5 60 1-50 21.06.2023 16:00 - 18:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Теория на счетоводството 5 39 Н-202 22.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 40 Н-202 22.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - СПН Теория на счетоводството 5 41 Н-202 22.06.2023 12:00 - 14:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Теория на счетоводството 5 61 Н-202 22.06.2023 12:00 - 14:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Теория на счетоводството 5 62 Н-202 22.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-187., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Преглед на всички публикации