Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Сряда, кабинет 211: 13:30-15:30

Консултации

Вторник, кабинет 211: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В Л Академични изследвания 2 19, 20
Вторник
10:15 13:00 2-131 Л Спецсеминар 1, 2, 3
13:30 15:00 2-226 У Академични изследвания 1 20
Сряда
07:30 10:00 128 Л Спецсеминар 1, 2, 3
11:15 13:00 223 Л Теория на счетоводството 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
Четвъртък
10:15 13:00 2-223 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Преглед на всички публикации