Икономически университет - Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

293

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 1-211: 13:00-15:00

Консултации

Петък, кабинет 211: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 2-219: 10:15-11:00

10 апр 2020, кабинет 2-219: 10:15-11:00

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
16:15 19:00 2-320 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1 4
Петък
07:30 10:00 2-220 У Счетоводство на бюджетните предприятия 4
10:15 13:00 2-219 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 222 с.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие, София: ЛТУ, 18, 2016, 1, 89 - 95.
Статия 2016
Економика, социология, право: журнал научных публикации, Москва: Институт стратегических исследований, 2016, 1.
Статия 2016
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания, 2016, 5.
Статия 2016
Бизнес управление, СА "Д.А.Ценов", 2016, 1.
Преглед на всички публикации