Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

218

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Понеделник, кабинет 218: 13:30-15:30

Консултации на място

Вторник, кабинет 218: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/rus-izfc-fpi, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 448: 10:15-12:00

23 апр 2024, кабинет 128: 13:30-15:00

26 мар 2024, кабинет еlearn: 16:00-17:00

23 апр 2024, кабинет еlearn: 15:15-16:00

Теория на счетоводството
Счетоводство на бюджетните предприятия
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 21 1-438 17.05.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 22 1-438 17.05.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Теория на счетоводството 5 47 1-53 01.06.2024 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Теория на счетоводството 5 48 1-53 01.06.2024 11:00 - 13:00
Управление на проекти - ДНДО Теория на счетоводството 5 49 1-53 01.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 50 1-53 01.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - СПН Теория на счетоводството 5 51 1-53 01.06.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Теория на счетоводството 5 41 1-437 07.06.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Теория на счетоводството 5 42 1-437 07.06.2024 11:00 - 13:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Теория на счетоводството 5 43 1-437 07.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 44 1-437 07.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - СПН Теория на счетоводството 5 45 1-437 07.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 Н-203
27.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
28.06.2024 09:00 - 11:00 Н-203
28.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1177-1
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 121-129., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Статия 2024
Строително предприемачество и недвижима собственост Construction Entrepreneurship and Real Property, Икономически университет - Варна, 2024, 1, 37-52., ISSN(онлайн) 2683-0280 / DOI 10.56065/CERP2024.1.1.37
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 120-130., ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-187., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 273-279., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / DOI 10.58861/tae.cf.cfeacmc.2023.40 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Преглед на всички публикации