Икономически университет - Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 202: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 202: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2020, кабинет 1-128: 13:30-15:30

13 апр 2020, кабинет 1-128: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 128 Л Финансов анализ 4, 5, 6
Вторник
07:30 13:00 H-101 Л Спецсеминар 1
Сряда
07:30 10:00 223 Л Данъчно облагане 2 1, 2, 78
10:15 13:00 223 Л Данъчно облагане 1, 2, 78
13:30 16:00 223 Л Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 11, 12
Четвъртък
10:15 13:00 H-212 Л Данъчно осигурителен процес 1
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Студия 2016
Наръчник на икономиста : Нормативни актове. Писма. Тълкувания. Указания. Въпроси. Отговори. 2016, № 1, с. 36 - 66.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Преглед на всички публикации