Икономически университет - Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 202: 10:00-12:00

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 10:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 323 Л Финансов анализ 1, 2, 3
Вторник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 35, 36, 37, 38, 39, 40
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Преглед на всички публикации