Икономически университет - Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 202: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

25 ное 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

16 дек 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 127Г Л Финансов анализ 1, 2, 3
15:15 17:00 H-102 Л Спецсеминар 1 1
Вторник
10:15 13:00 319 Л Финансов анализ 2, 78
2019-10-30 (Сряда)
09:00 12:38 122 Л Финансов анализ 34, 73, 75
2019-11-02 (Събота)
13:30 17:08 301 Л Финансов анализ 34, 73, 75
2019-11-06 (Сряда)
09:00 12:38 122 Л Финансов анализ 34, 73, 75
2020-02-03 (Понеделник)
13:30 16:16 323 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
2020-02-04 (Вторник)
12:38 14:46 316 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
15:00 17:08 316 Л Данъчно осигурителен процес 33
2020-02-05 (Сряда)
13:30 16:16 323 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
2020-02-06 (Четвъртък)
14:08 16:16 128 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
16:30 18:38 128 Л Данъчно осигурителен процес 33
2020-02-07 (Петък)
12:38 16:16 220 Л Данъчно осигурителен процес 33
2020-02-10 (Понеделник)
13:30 17:08 301 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
2020-02-11 (Вторник)
15:00 17:46 304 Л Данъчно осигурителен процес 33
2020-02-12 (Сряда)
13:30 16:16 301 Л Данъчно облагане 33, 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Студия 2016
Наръчник на икономиста : Нормативни актове. Писма. Тълкувания. Указания. Въпроси. Отговори. 2016, № 1, с. 36 - 66.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Преглед на всички публикации