Икономически университет - Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 202: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

25 ное 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

16 дек 2019, кабинет 127г: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 127Г Л Финансов анализ 1, 2, 3
15:15 17:00 H-102 Л Спецсеминар 1 1
Вторник
10:15 13:00 319 Л Финансов анализ 2, 78
2019-10-30 (Сряда)
09:00 12:38 122 Л Финансов анализ 34, 73, 75
2019-11-02 (Събота)
13:30 17:08 301 Л Финансов анализ 34, 73, 75
2019-11-06 (Сряда)
09:00 12:38 122 Л Финансов анализ 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2016
Наръчник на икономиста : Нормативни актове. Писма. Тълкувания. Указания. Въпроси. Отговори. 2016, № 1, с. 36 - 66.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 235 - 240.
Доклад 2015
// Актуални въпроси на оценителната практика : Сб. с докл. от Първа нац. конф. на независимите оценители в България : КНОБ. - Варна : Паус, 2015, с. 8 - 31.
Преглед на всички публикации