Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 202: 10:30-12:30

Всеки делничен ден, -

Консултации

Вторник, кабинет 202: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, СО (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Данъчен процес и данъчно облагане Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 301 Л Финансов анализ 1, 2, 3
17:15 19:00 304 Л Данъчен процес и данъчно облагане 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 23, 34, 37, 40, 50
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2016
Наръчник на икономиста : Нормативни актове. Писма. Тълкувания. Указания. Въпроси. Отговори. 2016, № 1, с. 36 - 66.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Преглед на всички публикации