Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 202: 10:00-12:00

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

23 ное 2020, кабинет 1-323: 13:30-15:00

14 дек 2020, кабинет 1-323: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансов анализ Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 323 Л Финансов анализ 1, 2, 3
Вторник
10:15 13:00 H-209 Л Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 10
13:30 16:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 35, 36, 37, 38, 39, 40
2020-10-19 (Понеделник)
16:15 17:00 H-208 Л Финансов анализ 2, 50
2020-10-29 (Четвъртък)
08:08 12:38 523 Л Финансов анализ 31, 65, 66
2020-10-31 (Събота)
12:38 16:16 220 Л Финансов анализ 31, 65, 66
2020-11-05 (Четвъртък)
10:30 13:16 220 Л Финансов анализ 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Студия 2016
Наръчник на икономиста : Нормативни актове. Писма. Тълкувания. Указания. Въпроси. Отговори. 2016, № 1, с. 36 - 66.
Преглед на всички публикации