Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Тончев

ас. д-р Ивайло Тончев

418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 418: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 418: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-03 (Сряда)
11:15 13:00 Е-305 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2021-02-04 (Четвъртък)
15:15 17:00 Е–Н207 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2021-02-05 (Петък)
13:30 16:00 Е-310 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2021-02-06 (Събота)
13:30 16:00 Е-310 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2021-02-07 (Неделя)
13:30 15:00 Е-305 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Преглед на всички публикации