Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 418: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-225 У Счетоводство на бюджетните предприятия 3
15:15 17:00 2-130 У Теория на счетоводството 8
Сряда
08:15 11:00 2-225 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1
13:30 15:00 H-104 У Теория на счетоводството 15
Четвъртък
10:15 13:00 2-229 У Счетоводство на бюджетните предприятия 2
Петък
09:15 11:00 447 У Теория на счетоводството 14
11:15 13:00 232 У Теория на счетоводството 11
2021-09-21 (Вторник)
15:15 17:00 Е–Н207 У Теория на счетоводството 47
2021-09-24 (Петък)
13:30 15:00 Е-Н210 У Теория на счетоводството 46, 50
2021-09-25 (Събота)
15:15 17:00 Е–Н207 У Теория на счетоводството 46, 50
17:15 19:00 Е–Н207 У Теория на счетоводството 47
2021-09-26 (Неделя)
11:15 13:00 Е–Н207 У Теория на счетоводството 46, 50
16:15 18:00 Е-Н212 У Теория на счетоводството 47
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Преглед на всички публикации