Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 418: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 H-208 У Финансово счетоводство 21
17:15 19:00 H-208 У Финансово счетоводство 22
2022-02-01 (Вторник)
10:15 13:00 Е–Н208 У Информационни системи и технологии в счетоводството 44
2022-02-02 (Сряда)
10:15 13:00 Е-101 У Информационни системи и технологии в счетоводството 55
15:15 17:00 Е-Н102 У Информационни системи и технологии в счетоводството 44
2022-02-03 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-221 У Информационни системи и технологии в счетоводството 55
2022-02-04 (Петък)
10:15 13:00 Е-117 У Информационни системи и технологии в счетоводството 55
15:15 17:00 Е-221 У Информационни системи и технологии в счетоводството 44
2022-02-05 (Събота)
10:15 13:00 Е-101 У Информационни системи и технологии в счетоводството 44
2022-02-06 (Неделя)
09:15 12:00 Е-111 У Информационни системи и технологии в счетоводството 55
15:15 17:00 Е-317 У Информационни системи и технологии в счетоводството 44
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Преглед на всички публикации