Икономически университет - Варна

ас. д-р Ивайло Тончев

ас. д-р Ивайло Тончев

418

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 11:00-13:00

Петък, кабинет 418: 17:15-19:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 523 У Маркетинг 32
Вторник
10:15 13:00 H-201 У Счетоводство на бюджетните предприятия 3
17:15 19:00 304 У Маркетинг 33
Сряда
15:15 17:00 2-224 У Теория на счетоводството 41
17:15 19:00 2-224 У Теория на счетоводството 40
Четвъртък
11:15 13:00 2-132 У Теория на счетоводството 22
Петък
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 36, 37, 38, 39, 40, 41
13:30 15:00 2-224 У Теория на счетоводството 34
15:15 17:00 2-224 У Теория на счетоводството 21
Вид Година Публикация
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2011
// Предизвикателствата пред счетоводството и контрола : Сб. докл. от науч. конф. Варна, 1 - 2 окт. 2010. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 458 - 465.
Преглед на всички публикации