Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

1-418

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 418: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh, 09:45-10:45

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 418: 11:15-12:15

11 апр 2024, кабинет 418: 11:15-12:15

Финансово счетоводство
Вид Година Публикация
Студия 2023
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Knowledge and Business, 2023, 1, 5-14., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Икономика на бъдещето : Сборник с доклади, представени на международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети, 19-21 април 2023г., София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2023, 283-292., ISBN(печатно) 978-619-7622-56-0, ISBN(онлайн) 978-619-7622-56-0 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 19-22., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 342-350., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Преглед на всички публикации