Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

1-418

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 418: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh, 17:15-18:15

Дати за неположени изпити

11 окт 2023, кабинет 418: 16:15-17:15

15 ное 2023, кабинет 418: 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 310 У Теория на счетоводството 6
15:15 17:00 H-101 У Теория на счетоводството 3
Вторник
13:30 16:00 2-312 У Счетоводство на бюджетните предприятия 19
Сряда
13:30 16:00 221 У Счетоводство на банките 22
17:15 19:00 306 У Кариерно развитие 4, 11, 14, 15
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Теория на счетоводството 23
13:30 15:00 H-104 У Теория на счетоводството 8
Петък
08:15 11:00 433 У Счетоводство на бюджетните предприятия 20
11:15 13:00 306 У Кариерно развитие 1, 2, 3, 7
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Икономика на бъдещето : Сборник с доклади, представени на международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети, 19-21 април 2023г., София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2023, 283-292., ISBN(печатно) 978-619-7622-56-0, ISBN(онлайн) 978-619-7622-56-0 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Knowledge and Business, 2023, 1, 5-14., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 342-350., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 19-22., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Преглед на всички публикации