Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 1-514 : 17:15-18:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/qnn-ynrd-kew, 13:45-14:45

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 1-448: 11:15-13:00

24 апр 2024, кабинет 1-448: 11:15-13:00

Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Основи на правото
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 65 - 70. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 71 - 76. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 77 - 81. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 60 - 64. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2018
Problems of Development Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, 77- 82., ISBN(печатно) 978-84-85492-20-9
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Преглед на всички публикации