Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 514: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет 514: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 1-514: 11:00-13:00

11 ное 2019, кабинет 2-132: 16:15-19:00

02 дек 2019, кабинет 2-132: 16:15-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Банково счетоводство Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-132 Л Счетоводство на капиталовите дружества 1, 2, 78
13:30 15:00 305 Л Банково счетоводство 2
2020-02-11 (Вторник)
13:30 17:00 305 Л Банково счетоводство 2
2020-02-12 (Сряда)
15:15 18:00 306 У Банково счетоводство 2
2019-10-21 (Понеделник)
09:00 12:38 2-219 Л Счетоводство на капиталовите дружества 33, 34, 73, 75
2019-10-23 (Сряда)
09:00 12:38 2-311 Л Счетоводство на капиталовите дружества 33, 34, 73, 75
2019-10-24 (Четвъртък)
09:00 12:38 220 Л Счетоводство на капиталовите дружества 33, 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Доклад 2018
Problems of Development Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c.77- 82.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 90 - 95.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 236 - 240.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2017, 226 - 230.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nuremberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 240 - 244.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH, 2017, с. 230 - 235.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 251 - 263.
Преглед на всички публикации