Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 1-514 : 16:15-17:15

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/qnn-ynrd-kew: 13:45-14:45

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 1-433: 13:30-16:00

27 ное 2023, кабинет 1-433: 13:30-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, СК
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, СК-СНУ
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 6, СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Застрахователно счетоводство Курс 4, ССиЗ (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 433 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 19
Сряда
10:15 13:00 2-220 У Счетоводство на капиталовите дружества 1, 2
13:30 16:00 2-132 У Счетоводство на банките 21
16:15 19:00 2-225 Л Управление на публичните разходи 7, 61
Четвъртък
10:15 13:00 2-217 У Застрахователно счетоводство 25
15:15 18:00 H-212 Л Теория на счетоводството 45
Петък
09:15 11:00 H-209 Л Застрахователно счетоводство 25
13:30 16:00 447 У Управление на публичните разходи 7, 61
16:15 19:00 H-210 Л Счетоводство на капиталовите дружества 1, 2
2023-11-10 (Петък)
11:15 13:00 301 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
2023-11-13 (Понеделник)
08:15 12:00 2-219 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
2023-11-14 (Вторник)
15:15 17:00 2-314 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
2023-11-17 (Петък)
11:15 13:00 433 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
2023-11-20 (Понеделник)
07:30 10:00 221 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
10:15 13:00 433 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
2023-11-21 (Вторник)
08:15 10:00 433 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
10:15 13:00 319 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
2023-11-24 (Петък)
07:30 09:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
2023-11-27 (Понеделник)
16:15 18:00 433 Л Счетоводство на капиталовите дружества 11, 12, 43
2023-11-28 (Вторник)
08:15 11:00 2-222 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
11:15 13:00 2-222 У Счетоводство на капиталовите дружества 12, 43
2023-12-01 (Петък)
11:15 13:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 12, 43
2023-12-04 (Понеделник)
08:15 13:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 12, 43
2023-12-05 (Вторник)
08:15 10:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 11
10:15 13:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 12, 43
13:30 16:00 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Застрахователно счетоводство 4 25 1-303 08.01.2024 14:00 - 16:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Теория на счетоводството 2 45 Н-207 12.01.2024 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на публичните разходи 5 7 Н-207 12.01.2024 12:00 - 14:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на публичните разходи 6 61 Н-207 12.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и контрол Счетоводство на капиталовите дружества 5 11 1-127Г 13.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Счетоводство на капиталовите дружества 5 12 1-127Г 13.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Счетоводство на капиталовите дружества 6 43 1-127Г 13.01.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и контрол Счетоводство на капиталовите дружества 5 1 Н-101 16.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Счетоводство на капиталовите дружества 5 2 Н-101 16.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на бюджетните предприятия 4 45 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 65 - 70. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 71 - 76. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 77 - 81. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 60 - 64. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2018
Problems of Development Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c.77- 82.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Преглед на всички публикации