Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 514: 16:15-18:15

Петък, кабинет 514: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 1-310: 10:15-13:00

03 апр 2019, кабинет 1-310: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково счетоводство Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Банково счетоводство Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 433 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4
Вторник
13:30 16:00 2-315 Л Банково счетоводство 7, 8, 9, 10
Сряда
07:30 13:00 H-209 Л Спецсеминар 23
13:30 16:00 448 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 6
Четвъртък
11:15 13:00 2-131 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4, 5, 6
Петък
10:15 13:00 310 У Банково счетоводство 1 7, 8, 9, 10
13:30 16:00 448 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 5
09:15 10:00 H-207 Л Управление на публичните разходи 28, 29, 63
10:15 11:00 H-207 У Управление на публичните разходи 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 90 - 95.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Доклад 2018
Problems of Development Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c.77- 82.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2017, 226 - 230.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nuremberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 240 - 244.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH, 2017, с. 230 - 235.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 236 - 240.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 251 - 263.
Преглед на всички публикации