Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 514: 16:15-18:15

Петък, кабинет 514: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

26 май 2020, кабинет платформа eLearn: 14:00-16:00

Банково счетоводство
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Спецсеминар
Управление на публичните разходи
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Доклад 2018
Problems of Development Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c.77- 82.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 90 - 95.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 236 - 240.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2017, 226 - 230.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nuremberg : Verl. SWG imex GmbH , 2017, с. 240 - 244.
Доклад 2017
Science and Education : Collection of Scientific Articles, Nürnberg : Verl. SWG imex GmbH, 2017, с. 230 - 235.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Преглед на всички публикации