Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 09:00-11:00

Сряда, кабинет 520: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2019, кабинет 520: 09:30-11:00

02 дек 2019, кабинет 520: 09:30-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 523 У Теория на счетоводството 5
13:30 16:00 122 Л Теория на счетоводството 12, 13, 14, 15, 18, 32, 33, 34
Сряда
16:15 18:00 434 У Теория на счетоводството 4
Четвъртък
13:30 16:00 2-314 У Управление на фирмените парични потоци 5
16:15 19:00 2-314 У Управление на фирмените парични потоци 6
Петък
11:15 13:00 2-222 У Теория на счетоводството 2
13:30 15:00 2-222 У Теория на счетоводството 1
15:15 17:00 2-222 У Теория на счетоводството 3
2019-10-30 (Сряда)
13:30 15:38 H-207 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 73, 75
13:30 15:38 H-207 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 73, 75
2019-11-12 (Вторник)
09:00 12:38 H-203 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 73, 75
2019-11-13 (Сряда)
09:38 12:38 2-317 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 73, 75
Вид Година Публикация
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, с. 107 - 114.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научнo-практ. конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 411 - 427.
Статия 2018
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 14, 2018, 1, 88 - 96.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , XIII, 2017, 1, 96-106.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 100 - 109.
Преглед на всички публикации