Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

гл. ас. д-р Атанас Атанасов
Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:15-13:15

Четвъртък, кабинет 520: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 433 У Теория на счетоводството 24
15:15 17:00 H-104 У Теория на счетоводството 26
17:15 19:00 511 У Теория на счетоводството 20
Сряда
10:15 13:00 2-129 У Управление на фирмените парични потоци 26
13:30 16:00 2-129 У Управление на фирмените парични потоци 25
Четвъртък
09:15 11:00 434 У Теория на счетоводството 23
11:15 13:00 H-101 У Теория на счетоводството 25
Петък
09:15 11:00 2-226 У Теория на счетоводството 22
11:15 13:00 2-129 У Теория на счетоводството 19
2021-09-20 (Понеделник)
10:15 13:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 45, 46, 47, 48, 49, 50
2021-09-21 (Вторник)
13:30 15:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 45, 46, 47, 48, 49, 50
15:15 17:00 Е–Н208 У Теория на счетоводството 45
2021-09-23 (Четвъртък)
15:15 17:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 45, 46, 47, 48, 49, 50
17:15 19:00 Е–Н208 У Теория на счетоводството 45
2021-09-24 (Петък)
15:15 17:00 Е–Н209 У Теория на счетоводството 48, 49
2021-09-25 (Събота)
13:30 15:00 Е–Н208 Л Теория на счетоводството 45, 46, 47, 48, 49, 50
15:15 17:00 Е–Н208 У Теория на счетоводството 45
2021-09-26 (Неделя)
16:15 18:00 Е–Н209 У Теория на счетоводството 48, 49
2021-09-27 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-Н212 У Теория на счетоводството 48, 49
2021-09-30 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е–323 Л Финансово счетоводство 52
2021-10-01 (Петък)
15:15 18:00 Е–Н209 Л Финансово счетоводство 52
Вид Година Публикация
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 553 - 567.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 251 - 256.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Преглед на всички публикации