Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 520: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1, 2, 50
13:30 15:00 304 У Теория на счетоводството 26
15:15 17:00 319 У Счетоводство 31, 34
Вторник
10:15 13:00 434 У Управление на фирмените парични потоци 5
13:30 15:00 434 У Теория на счетоводството 25
15:15 17:00 310 У Теория на счетоводството 27
Сряда
11:15 13:00 2-130 У Теория на счетоводството 24
13:30 15:00 2-217 У Теория на счетоводството 22
15:15 17:00 2-315 У Теория на счетоводството 23
Четвъртък
13:30 16:00 434 У Управление на фирмените парични потоци 4
Петък
13:30 15:00 2-220 У Теория на счетоводството 21
2020-10-29 (Четвъртък)
16:30 19:16 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 31, 65, 66
2020-10-30 (Петък)
09:38 11:46 2-311 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 30
15:38 17:46 2-317 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 31, 65, 66
2020-10-31 (Събота)
14:08 16:16 H-214 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 30
2020-11-05 (Четвъртък)
11:08 13:16 312 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 30
16:30 18:38 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 31, 65, 66
2020-11-06 (Петък)
16:30 18:38 319 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 30
2020-11-07 (Събота)
15:00 17:08 116 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 30
2020-11-08 (Неделя)
12:38 16:16 323 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 251 - 256.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 553 - 567.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научнo-практ. конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 411 - 427.
Преглед на всички публикации