Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

гл. ас. д-р Атанас Атанасов
Консултации

Вторник, кабинет 520: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 520: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет E-learn & Google Meet: 09:15-11:15

06 апр 2021, кабинет E-learn & Google Meet: 09:15-11:15

Финансово счетоводство
Мениджмънт
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 553 - 567.
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 251 - 256.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Преглед на всички публикации