Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

Консултации

Вторник, кабинет 520: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 520: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 520: 13:30-15:00

08 апр 2020, кабинет 520: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 323 У Теория на управлението 37
11:15 13:00 303 У Теория на управлението 23
Вторник
13:30 15:00 222 У Теория на управлението 26
Сряда
09:15 11:00 2-229 У Теория на управлението 24
11:15 13:00 2-229 У Теория на управлението 20
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, с. 107 - 114.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научнo-практ. конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 411 - 427.
Статия 2018
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 14, 2018, 1, 88 - 96.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , XIII, 2017, 1, 96-106.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 100 - 109.
Преглед на всички публикации