Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

Консултации

Вторник, кабинет 520: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 520: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 323 У Теория на управлението 37
11:15 13:00 303 У Теория на управлението 23
Вторник
13:30 15:00 222 У Теория на управлението 26
Сряда
09:15 11:00 2-229 У Теория на управлението 24
11:15 13:00 2-229 У Теория на управлението 20
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научнo-практ. конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 411 - 427.
Статия 2018
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 14, 2018, 1, 88 - 96.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, с. 107 - 114.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 153 - 166.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т. 1, Варна: Наука и икономика, 2017, 322-330.
Преглед на всички публикации