Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

гл. ас. д-р Атанас Атанасов
Консултации на място

Понеделник, кабинет 520: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qbh-jqaf-rye, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2023, кабинет 1-303: 15:15-17:00

23 ное 2023, кабинет 1-303: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-101 У Теория на счетоводството 21
16:15 19:00 H-210 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1, 2
Сряда
09:15 11:00 127Г У Теория на счетоводството 26
Четвъртък
15:15 17:00 303 У Теория на счетоводството 18
Петък
11:15 13:00 H-101 У Теория на счетоводството 20
13:30 15:00 127В У Теория на счетоводството 15
2023-11-14 (Вторник)
15:15 17:00 2-317 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
2023-11-15 (Сряда)
13:30 16:00 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
2023-11-16 (Четвъртък)
11:15 13:00 301 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
2023-11-20 (Понеделник)
08:15 10:00 222 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
2023-11-23 (Четвъртък)
11:15 13:00 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
2023-11-28 (Вторник)
11:15 13:00 2-224 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
2023-11-29 (Сряда)
13:30 16:00 319 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
2023-11-30 (Четвъртък)
10:15 13:00 2-219 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
2023-12-01 (Петък)
08:15 11:00 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
2023-12-04 (Понеделник)
08:15 11:00 222 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
2023-12-05 (Вторник)
13:30 16:00 448 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11
16:15 18:00 305 У Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Теория на счетоводството 2 38 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Теория на счетоводството 2 41 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Теория на счетоводството 2 40 eLearn 27.01.2024 14:00 - 16:00
Финанси Теория на счетоводството 2 39 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Теория на счетоводството 2 42 eLearn 31.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 229-242., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2023
Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era : SICB 2023 : Proceedings of the 18th SICB “Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies” : Vol. 1, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media , 1, 2023, 39-45. - (Studies in Big Data ; Vol. 135)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISBN(печатно) 978-3-031-42465-6 / DOI 10.1007/978-3-031-42463-2_5 / Scopus
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 329-336., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 19-24., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 77-89., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Студия 2021
Корпоративна прозрачност : Конференция, 28 септ. 2021, София : Фондация Каузи, 2021, 1-48. ., ISBN(онлайн) 978-954-92792-9-0 / Линк
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 , 10, 2021, 3, 177-184.., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 / Линк
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 553 - 567., ISBN(печатно) 978-954-21-1039-2 / Линк
Преглед на всички публикации