Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 520: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 304 У Теория на счетоводството 26
15:15 17:00 319 У Счетоводство 31, 34
Вторник
10:15 13:00 434 У Управление на фирмените парични потоци 5
13:30 15:00 434 У Теория на счетоводството 25
15:15 17:00 310 У Теория на счетоводството 27
Сряда
11:15 13:00 2-130 У Теория на счетоводството 24
13:30 15:00 2-217 У Теория на счетоводството 22
15:15 17:00 2-315 У Теория на счетоводството 23
Четвъртък
13:30 16:00 434 У Управление на фирмените парични потоци 4
Петък
13:30 15:00 2-220 У Теория на счетоводството 21
2020-09-26 (Събота)
13:30 16:00 H-207 Л Теория на счетоводството 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 H-208 У Теория на счетоводството 55
2020-09-28 (Понеделник)
09:15 11:00 H-205 У Теория на счетоводството 51
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 H-102 У Теория на счетоводството 51
2020-10-02 (Петък)
09:15 12:00 H-212 У Теория на счетоводството 55
2020-10-03 (Събота)
13:30 15:00 H-207 У Теория на счетоводството 51
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 553 - 567.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Монография 2019
GlobeEdit, ISBN 978-613-9-41483-3 , 2019, 272 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 317 - 334.
Статия 2019
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 15, 2019, 1, 102 - 111.
Монография 2019
Варна : Славена, 2019, 340 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, с. 107 - 114.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научнo-практ. конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 411 - 427.
Статия 2018
Управление и образование : Академично списание = Management and Education : Academic Journal. Кн. 1. Икономика, финанси, счетоводство = Book 1. Economics, Finance, Accounting, Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 14, 2018, 1, 88 - 96.
Преглед на всички публикации