Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

Консултации

Понеделник, кабинет Google Meet: 13:15-15:15

Петък, кабинет Google Meet: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

24 ное 2020, кабинет eLearn: 12:00-15:00

15 дек 2020, кабинет eLearn: 12:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 304 У Финансов анализ 3
Сряда
08:15 10:00 127Г У Счетоводство 32
10:15 13:00 304 У Управленско счетоводство 4
Петък
10:15 13:00 319 У Управленско счетоводство 6
15:15 18:00 306 У Управленско счетоводство 5
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 405 - 417.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 50 - 65.
Преглед на всички публикации