Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев
Консултации

Вторник, кабинет 423 / eLearn: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 423 / eLearn: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет eLearn: 10:00-

18 апр 2022, кабинет 223: 15:00-

Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ISSN 1310-0343 (print) ; 2367-6949 (online).
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Преглед на всички публикации