Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

Консултации

Вторник, кабинет 423: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 423: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

07 ное 2019, кабинет H-103: 07:30-09:30

05 дек 2019, кабинет H-103: 07:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-226 У Управленско счетоводство 5
Четвъртък
07:30 10:00 H-103 У Управленско счетоводство 6
2020-02-10 (Понеделник)
15:15 18:00 303 Л Управленско счетоводство 1
2020-02-09 (Неделя)
12:00 14:46 220 У Управленско счетоводство 34
2020-02-10 (Понеделник)
10:30 12:38 448 У Управленско счетоводство 34
2020-02-11 (Вторник)
09:00 11:46 434 У Управленско счетоводство 34
2020-02-12 (Сряда)
09:38 12:38 127В У Управленско счетоводство 34
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 50 - 65.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 405 - 417.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 278 - 289.
Преглед на всички публикации