Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

Консултации

Вторник, кабинет 423: 11:15-13:15

Петък, кабинет 423: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

05 мар 2020, кабинет 2-127: 13:30-15:30

08 апр 2020, кабинет 2-219: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 447 У Финансов анализ 5
Вторник
13:30 15:00 434 У Теория на управлението 19
15:15 17:00 223 У Теория на управлението 5
17:15 19:00 222 У Теория на управлението 27
Сряда
10:15 13:00 2-219 Л Управленско счетоводство 1, 2, 3
13:30 16:00 2-318 У Финансов анализ 6
Четвъртък
13:30 16:00 2-127 У Управленско счетоводство 1
16:15 19:00 2-127 У Управленско счетоводство 1 1
Петък
07:30 10:00 2-229 У Финансов анализ 2 5, 6
10:15 13:00 2-229 У Счетоводство на банките 3
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 405 - 417.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 50 - 65.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 62 - 71.
Преглед на всички публикации