Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

423

457

dragan.georgiev@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 423: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/bqv-ycdq-fow, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2023, кабинет 221: 08:15-

24 ное 2023, кабинет 221: 08:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 127Г У Управленско счетоводство 21
Вторник
13:30 15:00 302 У Теория на счетоводството 14
15:15 17:00 H-101 У Теория на счетоводството 25
Сряда
08:15 11:00 2-312 У Финансов анализ 19
15:15 17:00 H-101 У Теория на счетоводството 13
Петък
08:15 11:00 221 У Управленско счетоводство 22
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Преглед на всички публикации