Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев
Консултации

Вторник, кабинет 423 : 15:15-17:15

Сряда, кабинет 423: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

22 ное 2021, кабинет 2-219: 11:00-13:00

13 дек 2021, кабинет 2-219: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство I Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 433 У Академични изследвания 1 21
Вторник
11:15 13:00 H-103 У Академични изследвания 1 19
15:15 17:00 301 У Академични изследвания 2 20
Сряда
10:15 13:00 H-103 У Управленско счетоводство 1
13:30 16:00 433 У Управленско счетоводство 2
Четвъртък
10:15 13:00 2-317 У Управленско счетоводство 3
16:15 19:00 H-102 У Управленско счетоводство 1 2
Петък
10:15 13:00 434 У Управленско счетоводство 2 1
13:30 16:00 312 У Управленско счетоводство 2 3
2022-02-01 (Вторник)
13:30 15:00 Е-115 Л Управленско счетоводство 44, 55
2022-02-07 (Понеделник)
12:00 14:46 305 У Управленско счетоводство 56, 57
2022-02-08 (Вторник)
09:00 11:46 303 У Управленско счетоводство 17
2022-02-09 (Сряда)
08:08 10:16 305 У Управленско счетоводство 56, 57
12:38 14:46 304 У Управленско счетоводство 17
2022-02-10 (Четвъртък)
10:30 13:16 303 У Управленско счетоводство 56, 57
2022-02-11 (Петък)
12:00 14:46 433 У Управленско счетоводство 17
2022-02-12 (Събота)
09:00 10:16 223 У Управленско счетоводство 17
10:30 11:46 223 У Управленско счетоводство 56, 57
2022-02-13 (Неделя)
12:00 13:16 223 У Управленско счетоводство 17
13:30 14:46 223 У Управленско счетоводство 56, 57
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 50 - 65.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 405 - 417.
Преглед на всички публикации