Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

423

457

dragan.georgiev@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 423: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/bqv-ycdq-fow, 10:15-11:15

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 447: 11:15-

10 апр 2024, кабинет 447: 11:15-

Управленско счетоводство
Академични изследвания
Мениджмънт
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Преглед на всички публикации