Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев
Консултации

Вторник, кабинет 423 : 15:15-17:15

Сряда, кабинет 423: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет eLearn: 11:00-

06 апр 2021, кабинет eLearn: 11:00-

20 май 2021, кабинет eLearn: 17:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управленско счетоводство I Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 2-317 У Управленско счетоводство 4
13:30 16:00 2-225 У Финансов анализ 3
Вторник
13:30 15:00 303 У Теория на счетоводството 27
Сряда
11:15 13:00 303 У Теория на счетоводството 16
15:15 17:00 310 У Теория на счетоводството 28
Четвъртък
13:30 15:00 H-209 У Управленско счетоводство I 34
15:15 17:00 523 У Теория на счетоводството 13
Петък
11:15 13:00 523 У Теория на счетоводството 12
2021-09-30 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е–Н208 У Финансов анализ 55
2021-10-01 (Петък)
09:15 11:00 Е–Н208 У Финансов анализ 55
2021-10-02 (Събота)
13:30 16:00 Е-Н104 У Финансов анализ 55
2021-10-03 (Неделя)
15:15 17:00 Е–Н207 У Финансов анализ 55
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 405 - 417.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 50 - 65.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации