Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

526

088 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 526: 18:00-19:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/uci-pvos-pdf, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет 2-129: 15:15-17:00

28 ное 2023, кабинет 2-129: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Теория на контрола * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Логистика Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Инвестиционен и финансов мениджмънт * Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 2-129 У Логистика 15
Сряда
10:15 13:00 2-222 У Финансов контрол 20
15:15 18:00 2-226 У Финансов контрол 21
Четвъртък
16:15 19:00 H-207 У Финансов контрол 2
Петък
08:15 11:00 2-217 У Теория на контрола 19
2023-11-07 (Вторник)
13:30 15:00 2-222 У Финансов контрол 12, 43
2023-11-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 303 У Финансов контрол 12, 43
2023-11-11 (Събота)
13:30 16:00 220 У Финансов контрол 12, 43
2023-11-20 (Понеделник)
13:30 15:00 305 У Финансов контрол 12, 43
2023-11-25 (Събота)
09:15 13:00 128 У Финансов контрол 12, 43
2023-11-29 (Сряда)
13:30 15:00 2-217 У Финансов контрол 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Инвестиционен и финансов мениджмънт 4 47 eLearn 17.01.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Преглед на всички публикации