Икономически университет – Варна

ас. д-р Христоско Богданов

ас. д-р Христоско Богданов

526 Вирт.стая - за консутации: https://meet.google.com/oaz-zotp-wuh

088 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/oaz-zotp-wuh: 17:00-19:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/oaz-zotp-wuh: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/oaz-zotp-wuh: 17:00-19:00

11 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/oaz-zotp-wuh: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 305 У Маркетинг 27
13:30 15:00 433 У Маркетинг 5
Вторник
13:30 16:00 H-104 У Финансов контрол 5
Сряда
10:15 13:00 2-220 У Финансов контрол 4
Петък
11:15 13:00 127В У Маркетингови анализи 35
13:30 16:00 434 У Теория на контрола 1
2020-11-03 (Вторник)
10:30 12:38 222 У Финансов контрол 31, 65, 66
2020-11-10 (Вторник)
07:30 10:16 319 У Финансов контрол 31, 65, 66
2020-11-12 (Четвъртък)
09:00 12:38 2-311 У Финансов контрол 31, 65, 66
2020-11-13 (Петък)
08:08 10:16 220 У Финансов контрол 31, 65, 66
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 233 - 240.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 277 - 280.
Преглед на всички публикации