Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
09:15 11:00 220 Л Спецсеминар 1 4, 5
Четвъртък
11:15 13:00 220 Л Управление на фирмените парични потоци 25, 26
15:15 18:00 Е-Н101 Л Теория на счетоводството 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Петък
11:15 13:00 316 Л Оценяване в счетоводството 25, 26
Вид Година Публикация
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 252.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 193.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Преглед на всички публикации