Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 1-324 : 16:15-17:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: Линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf, 16:15-17:15

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 1-122: 13:30-16:00

29 ное 2023, кабинет 1-122: 13:30-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК-СНУ
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 122 Л Теория на счетоводството 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Четвъртък
10:15 13:00 H-212 У Професионална етика в счетоводството 2 1, 2
10:15 13:00 H-212 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1 1, 2
13:30 16:00 H-207 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1, 2
Петък
08:15 11:00 H-210 Л Професионална етика в счетоводството 1, 2
11:15 13:00 223 У Теория на счетоводството 19
2023-11-10 (Петък)
13:30 16:00 220 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-11 (Събота)
09:15 11:00 220 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
11:15 13:00 220 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-14 (Вторник)
11:15 13:00 2-311 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
13:30 15:00 2-311 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-15 (Сряда)
16:15 18:00 312 У Професионална етика в счетоводството 12, 43
2023-11-16 (Четвъртък)
08:15 10:00 220 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-17 (Петък)
15:15 17:00 319 У Професионална етика в счетоводството 11
2023-11-18 (Събота)
09:15 11:00 128 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
11:15 13:00 128 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
2023-11-21 (Вторник)
13:30 16:00 323 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
16:15 18:00 323 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
2023-11-22 (Сряда)
09:15 11:00 2-219 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-24 (Петък)
13:30 15:00 220 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
15:15 18:00 220 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-27 (Понеделник)
08:15 10:00 433 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
10:15 13:00 433 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
2023-11-28 (Вторник)
13:30 15:00 2-219 Л Професионална етика в счетоводството 11, 12, 43
15:15 17:00 2-219 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 11, 12, 43
2023-11-29 (Сряда)
08:15 10:00 2-222 У Професионална етика в счетоводството 12, 43
16:15 19:00 319 У Професионална етика в счетоводството 11
2023-12-01 (Петък)
13:30 16:00 305 У Професионална етика в счетоводството 11
2023-12-04 (Понеделник)
13:30 15:00 305 У Професионална етика в счетоводството 12, 43
2023-12-06 (Сряда)
16:15 18:00 448 У Професионална етика в счетоводството 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Теория на счетоводството 2 20 1-51 12.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Теория на счетоводството 2 21 1-51 12.01.2024 11:00 - 13:00
Финанси Теория на счетоводството 2 22 1-437 17.01.2024 13:00 - 15:00
Финанси Теория на счетоводството 2 23 1-437 17.01.2024 15:00 - 17:00
Дигитални технологии в бизнеса Теория на счетоводството 2 8 1-437 18.01.2024 11:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Теория на счетоводството 2 24 1-437 18.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и контрол Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 5 11 1-51 20.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 5 12 1-51 20.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 6 43 1-51 20.01.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и контрол Професионална етика в счетоводството 5 1 Н-202 23.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Професионална етика в счетоводството 5 2 Н-202 23.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол Професионална етика в счетоводството 5 11 1-51 27.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Теория на счетоводството 2 18 1-438 29.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Теория на счетоводството 2 19 1-438 29.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и контрол Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 5 1 Н-202 29.01.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и контрол - СНУ Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 5 2 Н-202 29.01.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и контрол - СНУ Професионална етика в счетоводството 5 12 1-51 30.01.2024 14:00 - 16:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Професионална етика в счетоводството 6 43 1-50 30.01.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Годишник на ИДЕС = ICPA Annual, София : ИДЕС, 2023, 1, 1-26., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 15-35., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 281., ISBN(онлайн) 978-619-210-065-0
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 242., ISBN(онлайн) 978-619-210-063-6
Студия 2021
Списание на ИДЕС, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 1-21., ISSN(онлайн) 1314-8990
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Преглед на всички публикации