Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2022, кабинет Онлайн линк: https://meet.google.com/nxz-gvfd-mer : 09:00-11:00

18 апр 2022, кабинет зала 1-306: 09:00-11:00

Вид Година Публикация
Студия 2021
Списание на ИДЕС, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 1-21. ISSN 1314-8990.
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781.
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 193.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 252.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Преглед на всички публикации