Икономически университет - Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324

0882164724

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 1-324: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 2-315 : 10:15-13:00

12 дек 2019, кабинет 2-315: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 301 Л Оценяване в счетоводството 4, 5, 6
Сряда
11:15 13:00 433 Л Управление на фирмените парични потоци 4, 5, 6
13:30 16:00 H-206 Л Професионална етика в счетоводството 1, 2, 78
Четвъртък
07:30 10:00 2-317 Л Магистърски семинар 2 1, 2, 78
10:15 13:00 2-315 Л Теория на счетоводството 1, 2, 3, 4, 5
13:30 15:00 2-320 Л Спецсеминар 1 2
Петък
10:15 13:00 H-209 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 1, 2, 78
2019-10-22 (Вторник)
15:00 18:38 2-311 Л Професионална етика в счетоводството 33, 34, 73, 75
2019-10-25 (Петък)
13:30 17:08 128 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33, 34, 73, 75
2019-10-26 (Събота)
10:30 14:08 128 Л Професионална етика в счетоводството 33, 34, 73, 75
2019-10-29 (Вторник)
14:08 17:46 2-311 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33, 34, 73, 75
2019-11-02 (Събота)
09:00 12:38 301 Л Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 33, 34, 73, 75
2019-11-03 (Неделя)
09:00 12:38 301 Л Професионална етика в счетоводството 33, 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Студия 2018
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, XXII, 2018, 2, 1 - 28.
Доклад 2017
Образование и обучение: Електронно издание, София: ИДЕС, 2017, 1 - 14.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 260.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Доклад 2017
VIII научна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, международни, регионални и глобални измерения"(ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 2017, 157-167.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Преглед на всички публикации