Икономически университет - Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324

0882164724

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 1-324: 13:15-15:15

Всеки делничен ден, -

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 122 Л Оценяване в счетоводството 4, 5
11:15 13:00 122 Л Управление на фирмените парични потоци 4, 5
15:15 17:00 128 Л Спецсеминар 1 4, 5, 6
Четвъртък
08:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
2020-09-24 (Четвъртък)
13:30 16:00 Н-213 Л Теория на счетоводството 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-25 (Петък)
10:15 13:00 H-209 Л Теория на счетоводството 51, 52, 53, 54, 55, 56
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Студия 2018
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, XXII, 2018, 2, 1 - 28.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Доклад 2017
Образование и обучение: Електронно издание, София: ИДЕС, 2017, 1 - 14.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Преглед на всички публикации