Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Линкът за консултации онлайн е следният: https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет {: -

Консултации

Всеки делничен ден, кабинет {: -

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
16:30 19:16 128 Л Магистърски семинар 30, 31
2021-02-03 (Сряда)
16:30 19:16 301 У Магистърски семинар 30
2021-02-11 (Четвъртък)
08:08 11:46 301 У Магистърски семинар 30
2021-02-12 (Петък)
13:30 14:46 128 Л Магистърски семинар 30, 31
15:00 19:16 128 У Магистърски семинар 30
Вид Година Публикация
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Студия 2018
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, XXII, 2018, 2, 1 - 28.
Доклад 2017
VIII научна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, международни, регионални и глобални измерения"(ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 2017, 157-167.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Доклад 2017
Образование и обучение: Електронно издание, София: ИДЕС, 2017, 1 - 14.
Преглед на всички публикации