Икономически университет - Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324

0882164724

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 1-324: 11:30-13:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

28 май 2020, кабинет E-learn: 09:00-11:30

08 юни 2020, кабинет E-learn: 09:00-11:30

Спецсеминар
Магистърски семинар
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Студия 2018
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, XXII, 2018, 2, 1 - 28.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Доклад 2017
Образование и обучение: Електронно издание, София: ИДЕС, 2017, 1 - 14.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Доклад 2017
VIII научна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, международни, регионални и глобални измерения"(ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 2017, 157-167.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 260.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Преглед на всички публикации