Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

29 окт 2021, кабинет 1-316: 11:15-13:00

10 дек 2021, кабинет 1-316: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 5, СК (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Професионална етика в счетоводството Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-01 (Вторник)
15:00 17:46 Е–Н207 Л Магистърски семинар 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-07 (Понеделник)
15:00 17:08 306 У Магистърски семинар 15
2022-02-08 (Вторник)
12:38 14:46 305 У Магистърски семинар 15
2022-02-09 (Сряда)
12:00 14:46 H-103 У Магистърски семинар 15
2022-02-11 (Петък)
12:00 13:16 448 У Магистърски семинар 15
2022-02-12 (Събота)
12:38 14:46 221 У Магистърски семинар 15
Вид Година Публикация
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 252.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 193.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Преглед на всички публикации