Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет {324: 10:00-12:00

Консултации

Всеки делничен ден, кабинет {: -

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 10:00-12:00

19 апр 2021, кабинет Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf, или присъствено в зависимост от здравната обстановка в страната: 10:00-12:00

28 май 2021, кабинет Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 09:00-11:00

Вид Година Публикация
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят [Accounting, Audit and Finance in the Changing World] : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 72 - 91.
Студия 2018
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, XXII, 2018, 2, 1 - 28.
Доклад 2018
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2018, 1 - 6.
Доклад 2017
VIII научна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, международни, регионални и глобални измерения"(ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 2017, 157-167.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Студия 2017
ИДЕС , 2017, 79-134.
Преглед на всички публикации