Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Приемно време

Понеделник, 09:15-11:15

Консултации

Четвъртък, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-05 (Петък)
11:15 13:00 Е-Н103 У Финансово счетоводство 55, 56
2021-02-06 (Събота)
13:30 15:00 Е–323 У Финансово счетоводство 55, 56
2021-02-07 (Неделя)
09:15 11:00 Е-Н101 У Финансово счетоводство 55, 56
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Статия 2014
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2014, 7-8.
Преглед на всички публикации