Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

0897 90 98 30

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 418: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 418: 13:15-15:15

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 418: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 232 У Теория на счетоводството 36
Вторник
13:30 16:00 2-219 У Оценяване в счетоводството 4
Сряда
11:15 13:00 2-229 У Теория на счетоводството 8
13:30 15:00 2-222 У Теория на счетоводството 38
15:15 17:00 2-313 У Теория на счетоводството 37
Четвъртък
11:15 13:00 304 У Теория на счетоводството 2
15:15 17:00 316 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
Петък
11:15 13:00 511 У Теория на счетоводството 9
13:30 16:00 448 У Оценяване в счетоводството 5
2020-09-28 (Понеделник)
09:15 11:00 447 У Теория на счетоводството 56
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 H-211 У Теория на счетоводството 56
2020-10-02 (Петък)
09:15 11:00 Н-213 У Теория на счетоводството 56
Вид Година Публикация
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Статия 2014
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2014, 7-8.
Статия 2013
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2013, 7-8.
Преглед на всички публикации