Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Приемно време

Понеделник, 13:15-15:15

Консултации

Петък, 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

02 юни 2021, кабинет : 09:00-

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 221 У Теория на счетоводството 29
15:15 17:00 220 У Теория на счетоводството 34
Сряда
10:15 13:00 2-130 У Оценяване в счетоводството 25
13:30 16:00 2-130 У Оценяване в счетоводството 26
Четвъртък
13:30 15:00 2-319 У Контрол върху доходите и осигуряването 3
Петък
09:15 11:00 2-315 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
11:15 13:00 2-229 У Теория на счетоводството 21
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Статия 2014
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2014, 7-8.
Преглед на всички публикации