Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Консултации на място

Сряда, кабинет 418: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 418: 11:30-13:30

08 ное 2023, кабинет 305418: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 304 У Въведение във финансите 16
15:15 17:00 H-103 У Въведение във финансите 17
17:15 19:00 H-101 У Въведение във финансите 7
Вторник
11:15 13:00 2-312 Л Контрол върху доходите и осигуряването 19, 20
Сряда
09:15 11:00 2-229 У Контрол върху доходите и осигуряването 20
13:30 15:00 222 У Въведение във финансите 3
Четвъртък
11:15 13:00 302 У Въведение във финансите 28
13:30 15:00 447 У Въведение във финансите 29
15:15 17:00 447 У Теория на счетоводството 22
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 19 1-511 08.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 20 1-511 08.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 45 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2022, 2, 66-97., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности, Издателство Наука и икономика Икономически Университет - Варна, 2022, 278-287.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288., ISBN(печатно) 978-619-7059-35-9
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Преглед на всички публикации