Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

0897 90 98 30

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 418: 09:15-11:00

Сряда, кабинет 418: 09:15-11:00

Консултации

Вторник, кабинет 418: 09:15-11:00

Сряда, кабинет 418: 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Оценяване в счетоводството Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 312 У Теория на счетоводството 27
13:30 15:00 H-209 У Контрол върху доходите и осигуряването 3
Сряда
11:15 13:00 2-312 У Теория на счетоводството 38
13:30 15:00 2-314 У Теория на счетоводството 39
Четвъртък
09:15 11:00 2-224 У Теория на счетоводството 37
11:15 13:00 2-311 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
13:30 16:00 2-312 У Оценяване в счетоводството 6
Петък
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 36, 37, 38, 39, 40, 41
Вид Година Публикация
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Статия 2014
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2014, 7-8.
Статия 2013
Счетоводна политика, София: Мисъл, 2013, 1-2.
Преглед на всички публикации