Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 436: 09:15-11:15

Консултации

Сряда, кабинет 436: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

03 ное 2021, кабинет H-203: 10:30-13:00

13 дек 2021, кабинет 319: 10:30-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 5, СК (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 Е–Н209 Л Счетоводство 36, 37, 38, 39
Вторник
09:15 11:00 Е-305 Л Финансово счетоводство - I част 21, 22
11:15 13:00 Е–323 Л Финансово счетоводство - II част 22, 23, 24
Четвъртък
11:15 13:00 Е-Н210 Л Финансово счетоводство - I част 25, 26
2022-02-01 (Вторник)
08:08 11:46 Е–Н207 Л Одит 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-02 (Сряда)
15:00 18:38 Е-306 Л Одит 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-04 (Петък)
12:38 16:16 Е-311 Л Одит 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-05 (Събота)
08:08 11:46 Е-Н102 Л Одит 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-06 (Неделя)
10:30 12:38 Е–Н209 Л Одит 15, 16, 17, 56, 57
Вид Година Публикация
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Преглед на всички публикации