Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 436: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/onw-thbh-osa, 15:15-16:15

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 433: 11:00-13:00

13 мар 2024, кабинет 50: 10:15-12:00

10 апр 2024, кабинет 433: 11:00-13:00

03 апр 2024, кабинет 50: 10:15-12:00

Счетоводство
Финансово счетоводство - I част
Финансово счетоводство - II част
Одит
Финансово счетоводство за финансисти
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол Одит 5 11 1-50 11.05.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и контрол - СНУ Одит 5 12 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Одит 6 43 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и контрол - СПН Одит 6 65 1-50 11.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси Финансово счетоводство за финансисти 4 23 1-437 17.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси Финансово счетоводство за финансисти 4 24 1-437 17.05.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и контрол Одит 5 1 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и контрол - СНУ Одит 5 2 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и контрол - СПН Одит 6 64 Н-201 21.05.2024 09:00 - 11:00
Мобилни и уеб технологии Счетоводство 2 37 1-306 05.06.2024 10:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 34 1-310 07.06.2024 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 35 1-310 07.06.2024 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 36 1-310 07.06.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - I част 2 20 1-220 10.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - I част 2 21 1-221 10.06.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - II част 3 18 1-433 14.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - II част 3 19 1-433 14.06.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - II част 3 38 eLearn 15.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 160 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 82)., ISBN(печатно) 978-954-21-1135-1
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 187-198., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Студия 2023
Иконимически изследвания, Иконимически изследвания, 32, 2023, 8, 28. / Scopus
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Преглед на всички публикации