Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет e-learn: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет e-learn: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет ФС1,ФС2 e-learn https://meet.google.com/ypk-gmxp-uhf?pli=1: 13:30-15:30

12 апр 2022, кабинет ФС1,ФС2 1-210: 13:30-15:30

14 мар 2022, кабинет Одит e-learn: 16:00-18:00

18 апр 2022, кабинет Одит 1-406: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Статия 2021
Международна научно-практическа конференция "Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности" , под печат, 1, 2021, 1, 16.
Доклад 2021
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НАУКА И ИКОНОМИКА , 1, 2021, 1, 8.
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Преглед на всички публикации