Икономически университет - Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 122 Л Финансово счетоводство - I част 1, 2, 3
Сряда
08:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 301 Л Финансово счетоводство - II част 4, 5, 6
2020-09-25 (Петък)
10:15 13:00 H-212 Л Финансово счетоводство 45
2020-09-26 (Събота)
13:30 16:00 319 Л Финансово счетоводство 45
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Учебно помагало 2006
Варна: Геа-принт, 2006, 157 с.
Преглед на всички публикации