Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 436: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/onw-thbh-osa, 15:15-16:15

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет H-202: 10:00-12:00

06 ное 2023, кабинет H-205: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-220 Л Финансово счетоводство - I част 18, 19
Сряда
13:30 15:00 2-222 Л Финансово счетоводство - II част 20, 21
2023-11-06 (Понеделник)
10:15 13:00 2-314 Л Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-07 (Вторник)
10:15 13:00 2-222 Л Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-08 (Сряда)
15:15 17:00 2-222 Л Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-10 (Петък)
09:15 11:00 305 Л Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-18 (Събота)
13:30 16:00 128 Л Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-22 (Сряда)
16:15 18:00 2-311 Л Финансово счетоводство 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - I част 3 18 1-301 08.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - I част 3 19 1-301 08.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - II част 3 20 1-301 09.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - II част 3 21 1-301 09.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Финансово счетоводство 5 12 1-433 15.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Финансово счетоводство 6 43 1-302 15.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - I част 3 38 eLearn 20.01.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 160 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 82)., ISBN(печатно) 978-954-21-1135-1
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 187-198., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Преглед на всички публикации