Икономически университет - Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, 13:15-15:15

Консултации

Вторник, 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Одит Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Одит Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Одит Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 323 Л Финансово счетоводство - I част 1, 2, 3
11:15 13:00 220 Л Финансово счетоводство - II част 4, 5, 6
Вторник
07:30 10:00 433 Л Финансово счетоводство 2, 78
15:15 17:00 303 Л Спецсеминар 1 3
2019-10-25 (Петък)
09:00 12:38 323 Л Финансово счетоводство 34, 73, 75
2019-10-30 (Сряда)
16:30 19:16 220 Л Финансово счетоводство 34, 73, 75
2019-11-03 (Неделя)
13:30 17:46 301 Л Финансово счетоводство 34, 73, 75
2020-02-03 (Понеделник)
10:30 12:38 128 Л Одит 33, 34, 73, 75
2020-02-04 (Вторник)
09:00 11:46 316 Л Одит 33, 34, 73, 75
2020-02-06 (Четвъртък)
09:38 13:16 128 Л Одит 33, 34, 73, 75
2020-02-07 (Петък)
09:00 11:46 301 Л Одит 33, 34, 73, 75
2020-02-08 (Събота)
09:00 11:46 301 Л Одит 33, 34, 73, 75
2020-02-11 (Вторник)
12:38 14:46 301 Л Одит 33, 34, 73, 75
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2006
Варна: Геа-принт, 2006, 157 с.
Преглед на всички публикации