Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 436: 13:00-15:00

Консултации

Сряда, кабинет 436: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 122 Л Финансово счетоводство - I част 1, 2, 3
Сряда
08:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на счетоводството 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 301 Л Финансово счетоводство - II част 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Учебно помагало 2006
Варна: Геа-принт, 2006, 157 с.
Преглед на всички публикации