Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова
Консултации

Понеделник, кабинет 425: 15:15-17:15

Сряда, кабинет 425: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 448 У Теория на счетоводството 3, 4
13:30 15:00 523 У Теория на счетоводството 7
Вторник
09:15 11:00 448 У Теория на счетоводството 6
11:15 13:00 448 У Теория на счетоводството 2
Сряда
13:30 15:00 H-101 У Теория на счетоводството 1
Четвъртък
11:15 13:00 2-225 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
13:30 15:00 2-225 У Контрол върху доходите и осигуряването 2
Петък
09:15 11:00 2-315 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
2021-09-27 (Понеделник)
15:15 18:00 Е–Н208 Л Контрол върху доходите и осигуряването 44, 55
2021-09-28 (Вторник)
15:15 18:00 Е–Н208 Л Контрол върху доходите и осигуряването 44, 55
2021-09-29 (Сряда)
08:15 11:00 Е-Н102 У Контрол върху доходите и осигуряването 44
15:15 17:00 Е–Н208 У Контрол върху доходите и осигуряването 55
2021-10-01 (Петък)
13:30 15:00 Е-Н104 У Контрол върху доходите и осигуряването 55
15:15 18:00 Е–Н208 У Контрол върху доходите и осигуряването 44
2021-10-03 (Неделя)
13:30 15:00 Е-Н104 У Контрол върху доходите и осигуряването 55
Вид Година Публикация
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, 21-37.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426.
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2020, 148 - 172.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 362 - 369.
Преглед на всички публикации