Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 425: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 425: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 425: 13:00-15:00

16 апр 2020, кабинет 425: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 302 У Счетоводство 25
13:30 15:00 302 У Финансово счетоводство 13, 14, 32, 33, 34
Сряда
13:30 15:00 302 У Счетоводство 23
Четвъртък
15:15 17:00 H-101 У Счетоводство 24
Петък
09:15 11:00 H-102 У Финансово счетоводство 15, 36, 37, 38, 39
11:15 13:00 H-208 У Счетоводство 50
Вид Година Публикация
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Студия 2017
Bulgarian journal of business research, Burgas Free University, 3, 2017, 3, 19-30.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 138 - 145.
Доклад 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 260 - 266.
Студия 2017
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, 3, 2017, 3, 21-37.
Преглед на всички публикации