Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 425: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 425: 14:30-16:30

Дати за неположени изпити

04 ное 2019, кабинет 425: 13:00-15:00

02 дек 2019, кабинет 425: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 447 У Контрол върху доходите и осигуряването 2
17:15 19:00 H-102 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
Четвъртък
08:15 10:00 304 У Теория на счетоводството 13
11:15 13:00 2-311 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
2019-09-25 (Сряда)
15:15 18:00 2-132 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1
2019-09-27 (Петък)
15:15 18:00 2-220 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1
2019-09-29 (Неделя)
09:15 11:00 305 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
13:30 15:00 319 У Теория на счетоводството 45
2019-09-30 (Понеделник)
11:15 13:00 2-130 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
2019-10-01 (Вторник)
13:30 15:00 2-130 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
2019-10-02 (Сряда)
11:15 13:00 220 У Теория на счетоводството 45
2019-10-04 (Петък)
11:15 13:00 2-317 У Теория на счетоводството 45
Вид Година Публикация
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 138 - 145.
Доклад 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 260 - 266.
Студия 2017
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, 3, 2017, 3, 21-37.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА Ценов, 2017, 3, 24 - 36.
Преглед на всички публикации