Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова
Консултации

Сряда, кабинет 425: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет 425: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

30 мар 2022, кабинет eLearn: 09:00-

20 апр 2022, кабинет 304: 09:00-

Вид Година Публикация
Доклад 2022
Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“ 01-02 октомври 2021 г., гр. Свищов, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, 21-37.
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2020, 148 - 172.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Преглед на всички публикации