Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 425: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 425: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

20 май 2020, кабинет eLearn - редовно обучение; Moodle - дистанционно обучение: 09:00-11:00

Счетоводство
Финансово счетоводство
Вид Година Публикация
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Студия 2017
Bulgarian journal of business research, Burgas Free University, 3, 2017, 3, 19-30.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 362 - 369.
Доклад 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 260 - 266.
Студия 2017
Bulgarian journal of business research, Burgas Free University, 2017, 1, 40-49.
Преглед на всички публикации