Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

Консултации

Вторник, кабинет 425: 12:00-14:00

Четвъртък, кабинет 425: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

12 ное 2020, кабинет 425: 11:00-

03 дек 2020, кабинет 425: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 2-129 У Контрол върху доходите и осигуряването 3
Сряда
11:15 13:00 2-316 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
Четвъртък
13:30 15:00 310 У Контрол върху доходите и осигуряването 2
15:15 17:00 323 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
Вид Година Публикация
Монография 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2020, 148 - 172.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Студия 2017
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, 3, 2017, 3, 21-37.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА Ценов, 2017, 3, 24 - 36.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Преглед на всички публикации