Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

425; Линк https://meet.google.com/mhx-mfzn-cqw

bistra_nikolova@ue-varna.bg

https://orcid.org/0000-0002-4057-6739

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 425: 15:15-17:15

Сряда, кабинет 425: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

17 ное 2021, кабинет 425: 15:15-

01 дек 2021, кабинет 425: 15:15-

Теория на счетоводството
Контрол върху доходите и осигуряването
Вид Година Публикация
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, 21-37.
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2020, 148 - 172.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426.
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 362 - 369.
Преглед на всички публикации