Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 425: 12:00-14:00

Четвъртък, кабинет 425: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 2-129 У Контрол върху доходите и осигуряването 3
Сряда
11:15 13:00 2-316 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
Четвъртък
13:30 15:00 310 У Контрол върху доходите и осигуряването 2
15:15 17:00 316 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1, 2, 3
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 305 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1
2020-09-28 (Понеделник)
15:15 18:00 2-127 Л Контрол върху доходите и осигуряването 1
2020-10-01 (Четвъртък)
11:15 13:00 312 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
2020-10-02 (Петък)
13:30 17:00 H-101 У Контрол върху доходите и осигуряването 1
Вид Година Публикация
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236.
Учебник 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231.
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72 - 111.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 99 - 114 .
Статия 2018
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 138 - 145.
Студия 2017
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, 2017, 1, 60-78.
Студия 2017
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, 3, 2017, 3, 21-37.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА Ценов, 2017, 3, 24 - 36.
Преглед на всички публикации