Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова
Консултации на място

Понеделник, кабинет 425: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/mhx-mfzn-cqw, 13:45-14:45

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 319: 11:30-

08 ное 2023, кабинет 305: 11:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването Курс 4, СО (Редовно обучение)
Контрол върху доходите и осигуряването * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 303 У Теория на счетоводството 5
13:30 15:00 H-103 У Теория на счетоводството 17
Вторник
11:15 13:00 2-312 Л Контрол върху доходите и осигуряването 19, 20
Сряда
15:15 17:00 304 У Теория на счетоводството 7
17:15 19:00 H-104 У Теория на счетоводството 2
Четвъртък
08:15 10:00 H-104 У Теория на счетоводството 1
Петък
09:15 11:00 523 У Контрол върху доходите и осигуряването 19
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 19 1-511 08.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 20 1-511 08.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Контрол върху доходите и осигуряването 4 45 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности = Accounting Education as a Complex of Knowledge, Skills and Competences: Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.ноем.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 243-254., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2023
Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 816-840., ISBN(печатно) 978-166-84-7460-0, ISBN(онлайн) 978-166-84-7461-7 / DOI 10.4018/978-1-6684-7460-0.ch045 / Scopus / Линк
Статия 2023
Journal of Higher Education Theory and Practice, ​Atlanta, Sheridan: North American Business Press , 23 , 2023, 5 , 143-150., ISSN(печатно) 2158-3595 / DOI 10.33423/jhetp.v23i5.5932 / Scopus
Монография 2023
Basel : Springer Nature Switzerland, 2023, 222. - (Contributions to Management Science)., ISSN(печатно) 1431-1941, ISSN(онлайн) 2197-716X, ISBN(печатно) 978-3-031-32125-2, ISBN(онлайн) 978-3-031-32126-9 / DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-32126-9 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“ 01-02 октомври 2021 г., гр. Свищов, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2022
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education, София : Аз Буки, 24, 2022, 5, 460-472., ISSN(печатно) 1314–555X, ISSN(онлайн) 1314–8567 / DOI https://doi.org/10.53656/voc22-511scet / Линк
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, February, 21-37., ISSN(печатно) 2575-3460, ISSN(онлайн) 2575-3363 / DOI 10.11648/j.ijecs.20210601.15
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global Publ., 2020, 148-172., ISBN(печатно) 978-179-98-4933-9, ISBN(онлайн) 978-179-98-4934-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4933-9.ch008 / Линк
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426., ISBN(печатно) 978-619-232-457-5
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236., ISBN(печатно) 978-954-8590-56-3
Преглед на всички публикации