Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет e-learn: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет e-learn: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 08:00-10:00

12 апр 2022, кабинет 308: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Редовно обучение)
Международни счетоводни стандарти Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е2–311 Л Международни счетоводни стандарти 34
13:30 16:00 Е2-117 Л Спецсеминар 4, 5
Вторник
10:15 13:00 Е-319 Л Одит в публичния сектор 1, 2, 3
13:30 15:00 Е-517 Л Счетоводство на банките 22, 23, 24
Четвъртък
09:15 11:00 Е-Н101 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 25, 26
Петък
13:30 16:00 Е-302 Л Спецсеминар 4, 5
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Преглед на всички публикации