Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 308: 11:00-13:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 308: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 305 /присъствени изпити/; онлайн /за дистанционно обучение/: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 13:30-16:00

15 апр 2024, кабинет 305 /присъствени изпити/; онлайн /за дистанционно обучение/: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 13:30-16:00

Спецсеминар
Счетоводство на банките
Одит в публичния сектор
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Магистърски семинар
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Спецсеминар 4 19 1-437 30.04.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Спецсеминар 4 20 1-437 30.04.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 19 1-305 14.05.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 20 1-305 14.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 45 eLearn 17.05.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 18 1-433 10.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 19 1-433 10.06.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3 20 1-127В 14.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3 21 1-127В 14.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Организация на счетоводството 2 38 eLearn 19.06.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности. Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна: Наука и икономика, 2023, 199-208., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
Международна научно-практическа конференция "Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности"/01-02.10.2021 г./, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Преглед на всички публикации