Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 308: 09:00-11:00

Консултации на място

Петък, кабинет 308: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2023, кабинет 221: 11:15-13:00

30 ное 2023, кабинет 221: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство за мениджъри * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Счетоводство за мениджъри * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Счетоводство за мениджъри * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 2-310 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 19, 20
Четвъртък
11:15 13:00 221 Л Счетоводство на банките 21, 22
Петък
08:15 11:00 316 Л Теория на счетоводството 28, 29, 30, 31, 32, 33
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Счетоводство на банките 4 22 1-523 09.01.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 32 1-50 10.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 33 1-53 10.01.2024 15:00 - 17:00
Международни икономически отношения Теория на счетоводството 2 28 1-437 11.01.2024 15:00 - 17:00
Международни икономически отношения Теория на счетоводството 2 29 1-437 11.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 30 Н-214 12.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 31 Н-214 12.01.2024 11:00 - 13:00
Бизнес консултиране - СНУ Счетоводство за мениджъри 5 33 eLearn 17.01.2024 15:00 - 17:00
Бизнес консултиране - ДНДО Счетоводство за мениджъри 6 54 eLearn 17.01.2024 15:00 - 17:00
Бизнес консултиране - СПН Счетоводство за мениджъри 6 63 eLearn 17.01.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на банките 4 21 1-523 19.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4 19 1-127В 29.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 4 20 1-127В 29.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности. Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна: Наука и икономика, 2023, 199-208., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Международна научно-практическа конференция "Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности"/01-02.10.2021 г./, Свищов: Акад. изд-во "Ценов", 2023.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Преглед на всички публикации