Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406: 16:00-18:00

Сряда, кабинет 406: 14:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Одит Курс 5, (Редовно обучение)
Одит Курс 5, (Редовно обучение)
Одит Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-102 У Управленско счетоводство 3
Вторник
13:30 16:00 2-229 У Управленско счетоводство 2
Сряда
07:30 10:00 2-318 У Управленско счетоводство 2 2, 3
10:15 13:00 2-219 Л Управленско счетоводство 1, 2, 3
16:15 19:00 447 У Одит 1, 2, 78
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации