Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406: 13:15-15:15

Петък, кабинет 406: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Счетоводство на капиталовите дружества Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 304 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3
Вторник
10:15 13:00 2-228 У Управленско счетоводство 4
Четвъртък
10:15 13:00 2-129 У Счетоводство 1, 2, 78
Петък
10:15 13:00 H-101 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 2
13:30 16:00 H-101 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1
2019-10-02 (Сряда)
15:15 18:00 2-127 У Финансово счетоводство - I част 1
2019-10-03 (Четвъртък)
09:15 13:00 221 У Финансово счетоводство - I част 1
2019-10-06 (Неделя)
08:15 10:00 305 У Финансово счетоводство - I част 1
2019-10-28 (Понеделник)
10:30 13:16 2-220 У Счетоводство на капиталовите дружества 33
2019-10-30 (Сряда)
09:00 13:16 2-217 У Счетоводство на капиталовите дружества 33
2019-10-31 (Четвъртък)
14:08 18:38 319 У Счетоводство на капиталовите дружества 33
2019-11-04 (Понеделник)
09:00 13:16 2-130 У Счетоводство на капиталовите дружества 33
2019-11-05 (Вторник)
13:30 16:16 2-132 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
2019-11-06 (Сряда)
16:30 18:38 319 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
2019-11-07 (Четвъртък)
14:08 16:16 319 У Счетоводство 73, 75
16:30 18:38 319 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
2019-11-08 (Петък)
16:30 19:16 305 У Счетоводство 73, 75
2019-11-09 (Събота)
10:30 13:16 305 У Счетоводство 73, 75
13:30 16:16 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
2019-11-10 (Неделя)
13:30 16:16 305 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
16:30 19:16 305 У Счетоводство 73, 75
2019-11-13 (Сряда)
10:30 13:16 221 У Счетоводство на капиталовите дружества 34
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации