Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 406: 11:00-13:00

Петък, кабинет 406: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 сеп 2020, кабинет H-207: 08:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Трансферно ценообразуване Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 447 У Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества 11
Сряда
11:15 13:00 2-127 У Теория на счетоводството 30
13:30 16:00 2-317 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3
Четвъртък
10:15 13:00 310 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 2
13:30 15:00 H-104 У Маркетингови анализи 33
Петък
11:15 13:00 434 У Маркетингови анализи 34
13:30 15:00 310 У Трансферно ценообразуване 4, 5, 6
2020-09-25 (Петък)
15:15 17:00 H-209 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1
2020-09-26 (Събота)
15:15 18:00 305 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1
2020-10-02 (Петък)
09:15 11:00 H-207 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1
2020-10-03 (Събота)
15:15 17:00 305 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации