Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 406 : 11:00-13:00

Петък, кабинет 406: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2020, кабинет 447: 08:00-11:00

24 ное 2020, кабинет 447: 08:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК (Задочно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Трансферно ценообразуване Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-305 Л Управленско счетоводство 1
2021-02-02 (Вторник)
13:30 16:00 Е-305 Л Управленско счетоводство 1
2021-02-03 (Сряда)
15:15 18:00 Е-Н212 У Управленско счетоводство 1
2021-02-04 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-305 У Управленско счетоводство 1
2021-02-07 (Неделя)
10:15 13:00 Е-304 У Управленско счетоводство 1
2021-02-04 (Четвъртък)
13:30 16:16 220 У Одит 31, 65, 66
2021-02-05 (Петък)
12:38 14:46 301 У Одит 30
15:00 17:46 434 У Управленско счетоводство 65, 66
2021-02-06 (Събота)
12:38 14:46 301 У Одит 30
15:00 17:46 128 У Одит 31, 65, 66
2021-02-08 (Понеделник)
15:00 17:46 220 У Одит 31, 65, 66
2021-02-09 (Вторник)
13:30 17:08 221 У Управленско счетоводство 65, 66
2021-02-10 (Сряда)
11:08 13:16 221 У Управленско счетоводство 65, 66
13:30 17:08 301 У Одит 30
2021-02-11 (Четвъртък)
14:08 16:16 220 У Одит 31, 65, 66
16:30 18:38 433 У Управленско счетоводство 65, 66
2021-02-12 (Петък)
09:38 12:38 301 У Одит 30
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации