Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 406: 14:15-15:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm, 14:15-15:15

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет H-202: 10:00-12:00

06 ное 2023, кабинет H-205: 10:00-12:00

13 ное 2023, кабинет Н-208 (по дисц.Спецсеминар): 13:15-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия * Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Инвестиционен и финансов мениджмънт Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-208 У Маркетинг 4
Вторник
13:30 15:00 2-129 Л Инвестиционен и финансов мениджмънт 15
Сряда
11:15 13:00 H-101 У Маркетинг 8
15:15 17:00 303 У Маркетинг 14
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 20
15:15 17:00 H-103 У Маркетинг 24
Петък
09:15 11:00 2-316 У Инвестиционен и финансов мениджмънт 15
13:30 16:00 H-209 У Счетоводство 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Инвестиционен и финансов мениджмънт 4 15 1-511 22.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Студия 2022
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол = The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control : Колективна монография, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 355-371.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, Год. 26, 2017, 1, 136-177., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Преглед на всички публикации