Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 406 : 09:15-11:15

Сряда, кабинет 406: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 447 У Теория на счетоводството 32
Сряда
15:15 17:00 H-206 У Маркетинг 9
17:15 19:00 302 У Теория на счетоводството 31
Четвъртък
13:30 16:00 2-226 У Управленско счетоводство 5
2021-09-29 (Сряда)
11:15 13:00 Е-Н102 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 55
2021-09-30 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е–Н208 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 55
10:15 12:00 Е-Н104 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44
2021-10-01 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н102 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44
2021-10-02 (Събота)
13:30 16:00 Е-Н210 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44
16:15 18:00 Е–Н209 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 55
2021-10-03 (Неделя)
10:15 13:00 Е–Н208 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 55
15:15 17:00 Е-Н212 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 44
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации