Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 406: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 50: 10:15-

03 апр 2024, кабинет 50: 10:15-

Управленско счетоводство
Одит
Информационни системи и технологии в счетоводството
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Информационни системи и технологии в счетоводството 4 20 1-437 08.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Студия 2022
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол = The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control : Колективна монография, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 355-371.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Студия 2017
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, Год. 26, 2017, 1, 136-177., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Преглед на всички публикации