Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406 : 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 406: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm: 11:00-13:00

06 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm: 11:00-13:00

16 мар 2021, кабинет По дисциплина "Одит" https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm: 09:00-11:00

06 апр 2021, кабинет По дисциплина "Одит" https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm: 09:00-11:00

Управленско счетоводство
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 201.
Преглед на всички публикации