Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406; Виртуална стая за консултации: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

ilian_hristov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

Автобиография

Линк за консултации: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

Консултации

Вторник, кабинет 406: 09:15-11:15

Сряда, кабинет 406: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

22 ное 2021, кабинет e-learn: 11:00-13:00

13 дек 2021, кабинет e-learn: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 5, СК (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-02 (Сряда)
13:30 15:00 Е-302 Л Управленско счетоводство 44, 55
2022-02-03 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-111 У Управленско счетоводство 55
15:15 18:00 Е-101 У Управленско счетоводство 44
2022-02-04 (Петък)
13:30 15:00 Е-117 Л Управленско счетоводство 44, 55
2022-02-05 (Събота)
10:15 13:00 Е-221 У Управленско счетоводство 55
15:15 18:00 Е-221 У Управленско счетоводство 44
2022-02-06 (Неделя)
09:15 12:00 Е-101 У Управленско счетоводство 44
12:15 15:00 Е-117 У Управленско счетоводство 55
2022-02-07 (Понеделник)
10:30 13:16 304 У Одит 16
13:30 14:46 304 У Одит 15
15:00 16:16 304 У Одит 56, 57
16:30 17:46 304 У Одит 17
2022-02-08 (Вторник)
09:00 10:16 232 У Одит 15
10:30 11:46 232 У Одит 16
13:30 14:46 232 У Одит 17
15:00 16:16 232 У Одит 56, 57
2022-02-09 (Сряда)
09:00 10:16 304 У Одит 16
10:30 11:46 304 У Одит 17
15:00 16:16 302 У Одит 56, 57
16:30 17:46 302 У Одит 15
2022-02-10 (Четвъртък)
09:00 10:16 310 У Одит 56, 57
10:30 11:46 310 У Одит 16
12:00 13:16 310 У Одит 15
13:30 14:46 310 У Одит 17
2022-02-11 (Петък)
09:00 10:16 434 У Одит 56, 57
10:30 11:46 434 У Одит 17
12:00 13:16 434 У Одит 16
13:30 14:46 434 У Одит 15
2022-02-12 (Събота)
10:30 11:46 222 У Одит 15
12:00 13:16 222 У Одит 17
13:30 14:46 222 У Одит 56, 57
15:00 17:08 222 У Одит 16
2022-02-13 (Неделя)
09:38 11:46 222 У Одит 56, 57
15:38 17:46 222 У Одит 15
2022-02-14 (Понеделник)
09:00 11:08 319 У Одит 17
Вид Година Публикация
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ISSN 2367-7791 (online).
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2016
Актив. Счетоводна матрица , 2016, 2 (160), 5-10.
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2016
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 2, 41-62.
Преглед на всички публикации