Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Четвъртък, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет : 09:00-13:00

30 май 2020, кабинет : 09:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Управление и събиране на вземанията Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 13:00 2-314 Л Спецсеминар 41
Вторник
11:15 13:00 305 Л Управление и събиране на вземанията 4, 5, 6
16:15 19:00 2-224 Л Спецсеминар 2 41
Сряда
13:30 16:00 2-315 Л Одит в публичния сектор 1, 2, 3
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Организация на счетоводството 1, 2, 3
15:15 17:00 128 Л Теория на счетоводството 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
Петък
07:30 10:00 301 Л Управление на туризма 1 40, 41, 42, 43
10:15 13:00 301 Л Управление на туризма 40, 41, 42, 43
09:15 10:00 H-207 Л Управление на публичните разходи 28, 29, 63