Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Вторник, кабинет 443: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

26 май 2022, кабинет 1-437: 16:00-19:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12.
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 2, 38-51.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 405-413.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ. , 951, 2020, 1, 012029 - 1-5.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 140-145.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Доклад 2020
Приносите на счетоводството в икономическата наука : Юбилейна международна научна конференция по повод 100-год. на катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, 20 февр. 2020 г. , София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 369-373.
Преглед на всички публикации