Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

412

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 443: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 2-315: 13:30-15:00

29 апр 2020, кабинет 2-315: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Управление и събиране на вземанията Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Управление на туризма Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на публичните разходи Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 13:00 2-314 Л Спецсеминар 41
Вторник
11:15 13:00 305 Л Управление и събиране на вземанията 4, 5, 6
16:15 19:00 2-224 Л Спецсеминар 2 41
Сряда
13:30 16:00 2-315 Л Одит в публичния сектор 1, 2, 3
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Организация на счетоводството 1, 2, 3
15:15 17:00 128 Л Теория на счетоводството 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
Петък
07:30 10:00 301 Л Управление на туризма 1 40, 41, 42, 43
10:15 13:00 301 Л Управление на туризма 40, 41, 42, 43
09:15 10:00 H-207 Л Управление на публичните разходи 28, 29, 63