Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

Уважаеми колеги, съгласно заповед на Ректора на ИУ - Варна до приключване на противоепидемичните мерки, консултациите на преподавателите следва да се провеждат в електронна среда, съгласно обявения график. Линк за връзка в Google Meet https://meet.google.com/mbx-nzzx-rif

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Сряда, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет eLearn: 14:00-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 128 Л Теория на контрола 22, 23, 24
Вторник
15:15 17:00 2-311 Л Финансов контрол 25, 26
Четвъртък
13:30 16:00 Е–433 Л Теория на счетоводството 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
2021-09-28 (Вторник)
09:15 11:00 Е–Н207 Л Теория на контрола 51
2021-09-29 (Сряда)
13:30 15:00 Е-Н210 Л Теория на контрола 51
2021-09-30 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-Н210 Л Теория на контрола 51
Вид Година Публикация
Монография 2020
Знание и бизнес , 2020, 367.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 255.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 250 - 258.
Статия 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 19, 2019, 2.1, 353 - 360.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 107 - 114.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Преглед на всички публикации