Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

13 яну 2022, кабинет eLearn: 12:00-13:30

19 яну 2022, кабинет eLearn: 09:00-10:30

26 яну 2022, кабинет eLearn: 15:00-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансов контрол Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СК (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 Е-306 Л Финансов контрол 22, 23, 24
Вторник
09:15 11:00 Е–323 Л Организация на счетоводството 19, 20
2022-02-07 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-517 Л Финансов контрол 51
15:15 18:00 Е-517 Л Финансов контрол 51
2022-02-08 (Вторник)
09:15 11:00 Е-101 Л Теория на счетоводството 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
2022-02-11 (Петък)
13:30 15:00 Е-303 Л Теория на счетоводството 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
2022-02-12 (Събота)
13:30 15:00 Е-Н212 Л Теория на счетоводството 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63
2022-02-03 (Четвъртък)
09:00 11:46 Е-302 Л Магистърски семинар 15, 16, 17, 56, 57
2022-02-08 (Вторник)
12:38 15:38 303 У Магистърски семинар 16
2022-02-09 (Сряда)
10:30 11:46 302 У Магистърски семинар 16
2022-02-10 (Четвъртък)
15:00 17:08 303 У Магистърски семинар 16
2022-02-11 (Петък)
09:00 11:08 H-104 У Магистърски семинар 16
2022-02-12 (Събота)
10:30 12:38 312 У Магистърски семинар 16
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 405-413.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ. , 951, 2020, 1, 012029 - 1-5.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 140-145.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Доклад 2020
Приносите на счетоводството в икономическата наука : Юбилейна международна научна конференция по повод 100-год. на катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, 20 февр. 2020 г. , София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 369-373.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 255.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Преглед на всички публикации