Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 443: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет Н-203: 15:15-17:00

24 апр 2024, кабинет Н-203: 15:15-17:00

04 юни 2024, кабинет Н-203: 14:00-15:30

Финансов контрол
Организация на счетоводството
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Организация на счетоводството 2 18 1-437 08.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Организация на счетоводството 2 19 1-437 08.06.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - ДНДО Теория на счетоводството 5 52 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси и иновации - ДНДО Теория на счетоводството 5 53 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Финанси и иновации - СПН Теория на счетоводството 5 54 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Теория на счетоводството 5 55 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Теория на счетоводството 5 56 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Аграрен бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 57 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Бизнес консултиране - ДНДО Теория на счетоводството 5 58 eLearn 15.06.2024 09:00 - 11:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Теория на счетоводството 5 59 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Теория на счетоводството 5 60 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Теория на счетоводството 5 61 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Теория на счетоводството 5 63 eLearn 15.06.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Финансов контрол 3 18 1-437 20.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Финансов контрол 3 19 1-437 20.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 74-79., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 253-259., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-159., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 85-88., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 273-278., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Преглед на всички публикации