Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

Уважаеми колеги, съгласно заповед на Ректора на ИУ - Варна до приключване на противоепидемичните мерки, консултациите на преподавателите следва да се провеждат в електронна среда, съгласно обявения график. Линк за връзка в Google Meet https://meet.google.com/mbx-nzzx-rif

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Сряда, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет eLearn: 14:00-15:30

Финансов контрол
Организация на счетоводството
Управление и събиране на вземанията
Управление на публичните разходи
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 255.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 107 - 114.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 250 - 258.
Статия 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 19, 2019, 2.1, 353 - 360.
Учебник 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 196 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Учебно помагало 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 433.
Преглед на всички публикации