Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Четвъртък, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет : 09:00-13:00

30 май 2020, кабинет : 09:00-13:00

Теория на счетоводството
Организация на счетоводството
Одит в публичния сектор
Управление и събиране на вземанията
Управление на туризма
Спецсеминар
Управление на публичните разходи