Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Петък, кабинет 443: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет Н-205: 07:30-09:00

05 дек 2023, кабинет Н-202: 07:30-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на туристическото предприятие Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Счетоводство на туристическото предприятие Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 5, СК
Счетоводство Курс 5, СК-СНУ
Счетоводство Курс 6, СК-ДНДО
Финансов контрол Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Теория на контрола * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
14:30 17:15 3-203 Л Счетоводство на туристическото предприятие 311, 312, 314
11:15 13:00 2-222 Л Финансов контрол 20, 21
Вторник
07:30 10:00 2-127 Л Счетоводство 2 1, 2
11:15 13:00 2-220 Л Теория на контрола 18, 19
Сряда
13:30 16:00 2-224 Л Счетоводство 1, 2
16:15 19:00 2-224 Л Финансов контрол 2
Петък
08:15 11:00 316 Л Теория на счетоводството 28, 29, 30, 31, 32, 33
2023-11-06 (Понеделник)
13:30 16:00 2-313 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-08 (Сряда)
11:15 13:00 2-219 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-13 (Понеделник)
13:30 16:00 2-219 Л Счетоводство 11, 12, 43
2023-11-14 (Вторник)
08:15 11:00 2-311 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-15 (Сряда)
08:15 11:00 127Г Л Счетоводство 11, 12, 43
2023-11-16 (Четвъртък)
13:30 16:00 301 Л Счетоводство 11, 12, 43
16:15 18:00 301 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-17 (Петък)
13:30 15:00 220 Л Счетоводство 11, 12, 43
15:15 18:00 220 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-22 (Сряда)
11:15 13:00 2-219 Л Счетоводство 11, 12, 43
2023-11-23 (Четвъртък)
13:30 16:00 301 Л Счетоводство 11, 12, 43
16:15 18:00 301 Л Финансов контрол 12, 43
2023-11-24 (Петък)
11:15 13:00 433 Л Счетоводство 11, 12, 43
2023-11-30 (Четвъртък)
08:15 10:00 2-219 Л Счетоводство 11, 12, 43
2023-12-02 (Събота)
09:15 12:00 128 Л Счетоводство 11, 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол Счетоводство 5 1 1-51 10.01.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и контрол - СНУ Счетоводство 5 2 1-51 10.01.2024 15:00 - 17:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 32 1-50 10.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 33 1-53 10.01.2024 15:00 - 17:00
Международни икономически отношения Теория на счетоводството 2 28 1-437 11.01.2024 15:00 - 17:00
Международни икономически отношения Теория на счетоводството 2 29 1-437 11.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 30 Н-214 12.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Теория на счетоводството 2 31 Н-214 12.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Финансов контрол 3 20 1-437 16.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финансов контрол 3 21 1-437 16.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Теория на контрола 3 18 Н-214 17.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Теория на контрола 3 19 Н-214 17.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и контрол - СНУ Финансов контрол 5 2 Н-201 19.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Счетоводство 6 43 Н-205 24.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол Счетоводство 5 11 Н-214 26.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Счетоводство 5 12 Н-214 26.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и контрол - СНУ Финансов контрол 5 12 1-51 27.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Финансов контрол 6 43 Н-201 27.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Теория на контрола 3 38 eLearn 27.01.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 273-278., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 253-259., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-159., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 85-88., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 255.
Преглед на всички публикации