Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/rsm-fpuy-mbb

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 402: 16:15-18:15

Сряда, кабинет 402: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-09 (Вторник)
13:30 17:00 Е–Н208 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 44
2021-02-10 (Сряда)
15:15 17:00 Е–Н207 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 44
2021-02-11 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е–Н208 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 44
15:15 17:00 Е–Н209 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 44
2021-02-12 (Петък)
09:15 13:00 Е–Н209 У Финансов контрол 44
2021-02-13 (Събота)
13:30 15:00 Е-Н102 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 44
2021-02-14 (Неделя)
09:15 11:00 Е–Н207 У Финансов контрол 44
Вид Година Публикация
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113 - 120.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2019, 2, 7 - 24.
Статия 2019
Journal of Management Policy and Practice, Atlanta, Georgia, USA : North American Business Press, 20, 2019, 2, 114 - 120.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 58, 2019, 358.
Монография 2019
София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2019, 190 с. ISBN 978-954-322-957-4.
Преглед на всички публикации