Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 402: 16:30-18:30

Сряда, кабинет 402: 16:30-18:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет google meet https://meet.google.com/zix-vgzo-etf: 10:15-13:00

10 ное 2021, кабинет google meet https://meet.google.com/zix-vgzo-etf: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансов контрол Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансов контрол и вътрешен контрол Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-06 (Неделя)
12:15 15:00 Е-221 У Одит в публичния сектор 44
15:15 18:00 Е-111 У Одит в публичния сектор 55
2022-02-08 (Вторник)
09:15 11:00 Е–Н209 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
11:15 13:00 Е–Н209 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
2022-02-09 (Сряда)
13:30 15:00 Е–Н207 У Финансов контрол 51
2022-02-10 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н207 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
11:15 13:00 Е–Н207 У Финансов контрол 51
2022-02-11 (Петък)
13:30 15:00 Е–Н207 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
15:15 18:00 Е-Н104 У Финансов контрол 51
2022-02-12 (Събота)
09:15 11:00 Е–Н207 У Финансов контрол 51
11:15 13:00 Е–Н207 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
2022-02-13 (Неделя)
09:15 11:00 Е–Н207 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 51
Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003, 2022, 33-56.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 126-134.
Статия 2021
Review of International Geographical Education : RIGEOnline, Ulakbim, Tr. : DegriPark Akademik DOI 10.48047/rigeo.11.07.345, 11, 2021, 7, Spring, 3755-3762. ISSN 2146-0353.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113 - 120.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Преглед на всички публикации