Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 402: 16:30-18:30

Сряда, кабинет 402: 16:30-18:30

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансов контрол и вътрешен контрол Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-228 У Финансов контрол и вътрешен контрол 34
13:30 16:00 2-226 У Теория на контрола 24
Сряда
10:15 13:00 2-224 У Теория на контрола 23
13:30 16:00 2-229 У Теория на контрола 22
Четвъртък
10:15 13:00 H-209 Л Финансов контрол и вътрешен контрол 34
2021-10-02 (Събота)
10:15 13:00 Е–Н207 У Теория на контрола 51
2021-10-03 (Неделя)
13:30 19:00 Е–Н208 У Теория на контрола 51
Вид Година Публикация
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113 - 120.
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2019
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2019, 2, 7 - 24.
Монография 2019
София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2019, 190 с. ISBN 978-954-322-957-4.
Доклад 2019
Digitalization and Circular Economy: forestry and forestry based industry implications: 12th International Scientific Conference, WoodEMA, 2019, 277 - 280.
Преглед на всички публикации