Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 402: 13:15-15:15

Петък, кабинет 402: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 2-225: 16:15-19:00

05 дек 2019, кабинет 2-225: 16:15-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансов контрол Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Финансов контрол Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 448 У Финансов контрол 2, 78
Сряда
11:15 13:00 222 У Теория на счетоводството 12
13:30 15:00 2-222 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 4, 5, 6
Четвъртък
16:15 19:00 2-225 У Финансов контрол 5
Петък
08:15 11:00 222 У Финансов контрол 6
2020-02-11 (Вторник)
09:15 13:00 312 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1
2020-02-12 (Сряда)
13:30 15:00 319 Л Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1
2020-02-14 (Петък)
15:15 18:00 319 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1
2020-02-15 (Събота)
13:30 16:00 312 У Оценка на риска и вътрешен финансов контрол 1
2019-11-04 (Понеделник)
13:30 16:16 2-131 У Финансов контрол 34
16:30 18:38 2-220 У Финансов контрол 73, 75
2019-11-08 (Петък)
13:30 16:16 319 У Финансов контрол 73, 75
16:30 18:38 319 У Финансов контрол 34
2019-11-09 (Събота)
14:08 16:16 304 У Финансов контрол 73, 75
16:30 18:38 304 У Финансов контрол 34
2019-11-10 (Неделя)
08:08 10:16 310 У Финансов контрол 34
2019-11-11 (Понеделник)
12:38 16:16 2-220 У Финансов контрол 73, 75
2019-11-12 (Вторник)
09:00 10:16 2-132 У Финансов контрол 34
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 58, 2019, 358.
Статия 2019
Journal of Management Policy and Practice, Atlanta, Georgia, USA : North American Business Press, 20, 2019, 2, 114 - 120.
Доклад 2019
Digitalization and Circular Economy: forestry and forestry based industry implications: 12th International Scientific Conference, WoodEMA, 2019, 277 - 280.
Монография 2019
София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2019, 190 с. ISBN 978-954-322-957-4.
Студия 2019
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2019, 2, 7 - 24.
Студия 2018
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute. Bulgarian Academy of Sciences, 27, 2018, 3, 157 - 189.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2017, 1, 7 - 20.
Статия 2017
International Journal of Business and Social Science, 8, 2017, 7, p. 34 - 43.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2017.
Доклад 2016
Правната наука и бизнесът – заедно за устойчиво развитие на икономиката: Сб. докл. от науч. конф. , Варна: Наука и икономика , 2016, 1.
Преглед на всички публикации