Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 402: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 402: 16:30-18:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет google meet https://meet.google.com/zix-vgzo-etf: 15:15-17:00

25 апр 2022, кабинет google meet https://meet.google.com/zix-vgzo-etf: 15:15-17:00

Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003, 2022, 33-56.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 126-134.
Статия 2021
Review of International Geographical Education : RIGEOnline, Ulakbim, Tr. : DegriPark Akademik DOI 10.48047/rigeo.11.07.345, 11, 2021, 7, Spring, 3755-3762. ISSN 2146-0353.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113 - 120.
Преглед на всички публикации