Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 402: 16:15-18:15

Сряда, кабинет 402: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на контрола Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-103 У Теория на контрола 2
Сряда
10:15 13:00 511 У Теория на контрола 3
Вид Година Публикация
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Доклад 2019
Digitalization and Circular Economy: forestry and forestry based industry implications: 12th International Scientific Conference, WoodEMA, 2019, 277 - 280.
Монография 2019
София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2019, 190 с. ISBN 978-954-322-957-4.
Студия 2019
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2019, 2, 7 - 24.
Статия 2019
Journal of Management Policy and Practice, Atlanta, Georgia, USA : North American Business Press, 20, 2019, 2, 114 - 120.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 58, 2019, 358.
Студия 2018
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute. Bulgarian Academy of Sciences, 27, 2018, 3, 157 - 189.
Преглед на всички публикации