Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 402: 16:15-18:15

Сряда, кабинет 402: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

18 мар 2021, кабинет чрез платформата еlear и чрез виртуалната стаяhttps://meet.google.com/dnr-ddhz-jry: 13:30-15:00

22 апр 2021, кабинет чрез платформата еlear и чрез виртуалната стаяhttps://meet.google.com/dnr-ddhz-jry: 13:30-15:00

18 май 2021, кабинет чрез платформата Google meet https://meet.google.com/tte-zdnu-fyv: 11:00-13:00

25 май 2021, кабинет чрез платформата еlear и чрез виртуалната стаяhttps://meet.google.com/dnr-ddhz-jry: 11:00-13:00

Финансов контрол
Одит в публичния сектор
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Монография 2020
Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, XII, 266 p. - (Contributors to Management Sci.).
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Наука и икономика, Икономически университет - Варна , 3, 2020, 615 - 627.
Студия 2020
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2020, 1, 18 - 32.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113 - 120.
Доклад 2019
Digitalization and Circular Economy: forestry and forestry based industry implications: 12th International Scientific Conference, WoodEMA, 2019, 277 - 280.
Монография 2019
София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2019, 190 с. ISBN 978-954-322-957-4.
Студия 2019
Bulgarian Journal of Business Research, Burgas : Burgas Free University, 2019, 2, 7 - 24.
Статия 2019
Journal of Management Policy and Practice, Atlanta, Georgia, USA : North American Business Press, 20, 2019, 2, 114 - 120.
Преглед на всички публикации