Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 520: 08:15-10:15

Петък, кабинет 520: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет ЕLearn: 08:15-10:15

10 дек 2021, кабинет ЕLearn: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 523 У Академични изследвания 1 18
Сряда
10:15 12:00 2-229 У Теория на счетоводството 42, 43, 44, 45, 46, 47
Петък
10:15 13:00 2-217 У Счетоводство на банките 23
13:30 16:00 2-217 У Счетоводство на банките 24
2022-02-07 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-Н101 У Академични изследвания 38
13:30 15:00 Е-111 Л Счетоводство на банките 51
2022-02-08 (Вторник)
16:15 18:00 Е-Н210 У Счетоводство на банките 51
2022-02-09 (Сряда)
09:15 11:00 Е-111 Л Счетоводство на банките 51
11:15 13:00 Е–Н207 У Счетоводство на банките 51
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-517 Л Счетоводство на банките 51
15:15 18:00 Е–Н207 У Счетоводство на банките 51
2022-02-12 (Събота)
13:30 15:00 Е–Н207 У Счетоводство на банките 51
Вид Година Публикация
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781.
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Преглед на всички публикации