Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:30-13:30

Вторник, кабинет 520: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 221 У Теория на счетоводството 10
15:15 17:00 433 У Теория на счетоводството 11
Вторник
08:15 10:00 434 У Теория на счетоводството 40
13:30 15:00 312 У Теория на счетоводството 20
Сряда
09:15 11:00 2-222 У Теория на счетоводството 18
11:15 13:00 2-224 У Теория на счетоводството 19
13:30 15:00 2-224 У Теория на счетоводството 35
Четвъртък
10:15 13:00 2-316 У Счетоводство на банките 4
13:30 15:00 2-314 У Теория на счетоводството 14
2020-09-26 (Събота)
11:15 13:00 H-206 У Теория на счетоводството 54
2020-09-27 (Неделя)
11:15 13:00 H-205 У Теория на счетоводството 54
2020-09-28 (Понеделник)
09:15 11:00 H-102 У Теория на счетоводството 54
2020-09-29 (Вторник)
10:15 13:00 222 У Теория на счетоводството 52
2020-10-02 (Петък)
09:15 12:00 H-209 У Теория на счетоводството 52
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XIII, 2017, 1, 106-114.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените, Съюз на учените - Варна, 2016, 2, 166-179.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, глобални и регионални измерения: Том 2, Варна: Наука и икономика, 2015, 129-138.
Преглед на всички публикации