Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 520: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mgt-pyzc-fbk?authuser=0, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет H-208: 13:30-15:00

22 ное 2023, кабинет H-208: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на туристическото предприятие Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Счетоводство на туристическото предприятие Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
14:30 17:15 3-203 У Счетоводство на туристическото предприятие 1 311, 312, 314
Сряда
13:30 15:00 H-208 У Теория на счетоводството 4
15:15 17:00 302 У Теория на счетоводството 11
Петък
09:15 11:00 H-103 У Теория на счетоводството 12
13:30 15:00 127В У Теория на счетоводството 15
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 105-113., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 : Proceedings, Trnava : WoodEMA, 2022, 239-244., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-91 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., Свищов : Акд. изд. Ценов, 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-954-23-2249-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2250-4 / Линк
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 194-201.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Преглед на всички публикации