Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет eLearn: 11:00-13:00

Вторник, кабинет eLearn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет e-Learn: 08:00-09:30

Счетоводство на банките
Теория на управлението
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XIII, 2017, 1, 106-114.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените, Съюз на учените - Варна, 2016, 2, 166-179.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, глобални и регионални измерения: Том 2, Варна: Наука и икономика, 2015, 129-138.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Преглед на всички публикации