Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 520: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 434: 09:15-11:00

06 апр 2020, кабинет 434: 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 434 У Теория на управлението 18
Вторник
13:30 16:00 2-313 У Счетоводство на банките 2
Сряда
09:15 11:00 2-317 У Теория на управлението 22
13:30 15:00 2-313 У Теория на управлението 21
Вид Година Публикация
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XIII, 2017, 1, 106-114.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените, Съюз на учените - Варна, 2016, 2, 166-179.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, глобални и регионални измерения: Том 2, Варна: Наука и икономика, 2015, 129-138.
Учебник 2015
Варна: Гея Принт, 2015.
Статия 2014
Управление и устойчиво развитие, ЛТУ - София, 48, 2014, 5, 60-65.
Преглед на всички публикации