Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 520: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет ELearn: 08:00-10:00

08 апр 2021, кабинет ELearn: 08:00-10:00

20 май 2021, кабинет ELearn: 08:00-10:00

Счетоводство на банките
Теория на счетоводството
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XIII, 2017, 1, 106-114.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Преглед на всички публикации