Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 520: 11:30-13:30

Вторник, кабинет 520: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

22 яну 2021, кабинет e-Learn: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство на банките Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-08 (Понеделник)
09:15 13:00 Е–Н208 Л Счетоводство на банките 44
2021-02-10 (Сряда)
09:15 11:00 Е–Н208 Л Счетоводство на банките 44
11:15 13:00 Е–Н208 У Счетоводство на банките 44
2021-02-12 (Петък)
13:30 17:00 Е–Н209 У Счетоводство на банките 44
2021-02-14 (Неделя)
13:30 16:00 Е–Н207 У Счетоводство на банките 44
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Студия 2020
ИДЕС : Електонно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski", 62, 2019, 4, 58 - 64.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 192 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Наука и икономика, 1, 2017, 197-207.
Статия 2017
Управление и образование, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XIII, 2017, 1, 106-114.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 86 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените, Съюз на учените - Варна, 2016, 2, 166-179.
Преглед на всички публикации