Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 10:30-12:30

Сряда, кабинет 520: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

19 ное 2019, кабинет 1-520: 10:30-12:30

11 дек 2019, кабинет 1-520: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 222 У Финансово счетоводство - I част 1
Сряда
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26
Четвъртък
13:30 16:00 2-131 У Финансово счетоводство 2, 78
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 44, 45, 46, 47, 48, 49
2019-09-27 (Петък)
13:30 16:00 2-131 Л Теория на счетоводството 44, 45, 46, 47, 48, 49
2019-10-01 (Вторник)
10:15 13:00 2-131 Л Теория на счетоводството 44, 45, 46, 47, 48, 49
2019-10-25 (Петък)
09:00 11:46 221 У Счетоводство 33
2019-10-28 (Понеделник)
09:00 10:16 2-130 У Счетоводство 33
2019-10-29 (Вторник)
10:30 13:16 2-220 У Счетоводство 33
2019-10-30 (Сряда)
14:08 17:46 2-311 У Счетоводство 33
2019-10-31 (Четвъртък)
16:30 19:16 2-127 У Счетоводство 34
2019-11-08 (Петък)
13:30 16:16 221 У Счетоводство 34
2019-11-11 (Понеделник)
16:30 19:16 221 У Счетоводство 34
2019-11-12 (Вторник)
14:08 16:16 2-316 У Счетоводство 34
Вид Година Публикация
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации