Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет (520) и online: 09:00-10:30

Четвъртък, кабинет (520) и online: 10:00-12:30

Дати за неположени изпити

26 ное 2020, кабинет в eLearn (линк към изпитната стая ще бъде качен 30 мин. преди 9,00ч).: 09:00-11:00

03 дек 2020, кабинет в eLearn (линк към изпитната стая ще бъде качен 30 мин. преди 9,00ч).: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-СПН (Задочно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-11 (Четвъртък)
08:15 11:00 Е-Н103 У Финансово счетоводство - II част 44
13:30 15:00 Е–323 У Теория на счетоводството 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-12 (Петък)
13:30 15:00 Е–323 У Теория на счетоводството 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-13 (Събота)
09:15 13:00 Е–Н209 У Финансово счетоводство - II част 44
13:30 15:00 Е–323 У Теория на счетоводството 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-14 (Неделя)
11:15 13:00 Е–Н207 У Финансово счетоводство - II част 44
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Преглед на всички публикации