Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 520: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 520: 11:00-13:00

15 апр 2020, кабинет 520: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 301 Л Финансово счетоводство 1, 2, 3, 4, 5
13:30 16:00 H-104 У Финансово счетоводство - I част 5
Вторник
10:15 13:00 2-221 У Финансово счетоводство - II част 1
Сряда
13:30 16:00 310 У Финансово счетоводство - I част 4
Четвъртък
10:15 13:00 232 У Финансово счетоводство - II част 2
15:15 17:00 447 У Финансово счетоводство 5
Вид Година Публикация
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации