Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 1-520: 11:30-12:30

Сряда, кабинет online-googlemeet: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 1-433: 11:00-13:00

10 апр 2024, кабинет 1-433: 11:00-13:00

Финансово счетоводство - I част
Финансово счетоводство
Информационни системи и технологии в счетоводството
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Информационни системи и технологии в счетоводството 4 21 1-437 22.05.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство 2 18 1-51 19.06.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство 2 19 1-51 19.06.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство 2 20 1-51 20.06.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство 2 21 1-51 20.06.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 309-322., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2 , 52-66., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Преглед на всички публикации