Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет (520) /online/: 10:45-12:45

Четвъртък, кабинет (520) /online/: 10:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-217 У Финансово счетоводство - I част 23
13:30 16:00 2-217 У Финансово счетоводство - I част 22
Сряда
13:30 16:00 2-225 У Финансово счетоводство - I част 24
Четвъртък
13:30 16:00 2-312 У Финансово счетоводство - II част 4
2021-09-27 (Понеделник)
13:30 15:00 Е–Н207 Л Финансово счетоводство - I част 51
2021-09-29 (Сряда)
09:15 11:00 Е–433 Л Финансово счетоводство - I част 51
2021-09-30 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н209 Л Финансово счетоводство - I част 51
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации