Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 1-520: 13:45-14:45

Четвъртък, кабинет online-googlemeet: 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет Н-202: 10:00-12:00

06 ное 2023, кабинет Н-205: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, СК-СНУ
Финансово счетоводство Курс 6, СК-ДНДО
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Финансово счетоводство 2
15:15 17:00 303 У Кариерно развитие 28, 29, 31, 33
Вторник
10:15 13:00 2-316 У Финансово счетоводство 2
13:30 16:00 2-226 У Финансово счетоводство - II част 20
Четвъртък
08:15 11:00 312 У Финансово счетоводство - II част 21
Петък
09:15 11:00 447 У Кариерно развитие 18, 19, 20, 21
2023-11-07 (Вторник)
08:15 10:00 2-220 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-08 (Сряда)
13:30 15:00 2-217 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-09 (Четвъртък)
11:15 13:00 448 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-22 (Сряда)
13:30 16:00 2-311 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-23 (Четвъртък)
11:15 13:00 448 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-27 (Понеделник)
13:30 15:00 448 У Финансово счетоводство 12, 43
2023-11-30 (Четвъртък)
13:30 15:00 2-132 У Финансово счетоводство 12, 43
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - I част 3 38 eLearn 20.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и контрол - СНУ Финансово счетоводство 5 2 Н-207 31.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 309-322., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2 , 52-66., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации