Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 10:30-12:30

Сряда, кабинет 520: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

19 ное 2019, кабинет 1-520: 10:30-12:30

11 дек 2019, кабинет 1-520: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол (Задочно обучение)
Счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Задочно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 5, Счетоводство и контрол - СПНУ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 6, Счетоводство и контрол - ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 222 У Финансово счетоводство - I част 1
Сряда
10:15 13:00 2-223 Л Теория на счетоводството 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26
Четвъртък
13:30 16:00 2-131 У Финансово счетоводство 2, 78
2020-02-12 (Сряда)
09:15 13:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2020-02-13 (Четвъртък)
11:15 13:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2020-02-14 (Петък)
13:30 16:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2020-02-15 (Събота)
13:30 16:00 51 У Информационни системи и технологии в счетоводството 1
2019-10-25 (Петък)
09:00 11:46 221 У Счетоводство 33
2019-10-28 (Понеделник)
09:00 10:16 2-130 У Счетоводство 33
2019-10-29 (Вторник)
10:30 13:16 2-220 У Счетоводство 33
2019-10-30 (Сряда)
14:08 17:46 2-311 У Счетоводство 33
2019-10-31 (Четвъртък)
16:30 19:16 2-127 У Счетоводство 34
2019-11-08 (Петък)
13:30 16:16 221 У Счетоводство 34
2019-11-11 (Понеделник)
16:30 19:16 221 У Счетоводство 34
2019-11-12 (Вторник)
14:08 16:16 2-316 У Счетоводство 34
Вид Година Публикация
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации