Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

406

0882164515

gergana.thoncheva@ue-varna.bg

Консултации на място

Сряда, кабинет 406: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: meet.google.com/ufx-owau-pke , 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

15 ное 2023, кабинет 406: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 127В У Теория на счетоводството 32
Сряда
11:15 13:00 523 У Теория на счетоводството 30
13:30 15:00 127Г У Теория на счетоводството 16
Четвъртък
11:15 13:00 523 У Теория на счетоводството 31
Петък
09:15 11:00 306 У Теория на счетоводството 9
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2022, 1, 28-39., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9277
Студия 2018
Бизнес посоки, Бургас : Център по икономически и управленски науки. Бургаски свободен университет, 2018, 2, 138 - 160., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2016, 199-208., ISSN(печатно) 1314-4812
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 52 - 64.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 55 - 67.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Преглед на всички публикации