Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова

406

0882164515

gergana.thoncheva@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 406: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: meet.google.com/ufx-owau-pke , 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 406: 11:00-12:00

15 апр 2024, кабинет 406: 11:00-12:00

Организация на счетоводството
Академични изследвания
Основи на правото
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Организация и отчитане на трудово-осигурителните отношения 3 38 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2023
Диалог = Dialogue : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 4, 1-13., ISSN(онлайн) 1311-9206 / DOI 10.58861/tae.di.2023.4.01 / Линк
Студия 2022
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2022, 1, 28-39., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9277
Студия 2018
Бизнес посоки, Бургас : Център по икономически и управленски науки. Бургаски свободен университет, 2018, 2, 138 - 160., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2016, 199-208., ISSN(печатно) 1314-4812
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 55 - 67.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 52 - 64.
Преглед на всички публикации