Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

Автобиография

За консултации и неположени изпити чрез Google meet
можете да използвате следния линк:
https://meet.google.com/qcn-tezt-szr

Консултации на място

Сряда, кабинет 518: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/qcn-tezt-szr, 15:30-16:30

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 518: 13:30-14:30

10 апр 2024, кабинет 518: 13:30-14:30

Стокознание на битовите стоки
Стоков и митнически контрол
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of scientists Varna , 12, 2023, 1, 198-206., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.198 / Линк
Статия 2023
E3S Web of Conferences : Vol. 402. International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2023, Novosibirsk, Russia, May 16-19, 2023, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 402, 2023, 08048 - 1-11., ISSN(онлайн) 2267-12421 / DOI 10.1051/e3sconf/202340208048 / Scopus / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 155-163., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.155 / Линк
Статия 2023
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2023, 121, 14-18., ISSN(онлайн) 3162-2364 / DOI 10.5281/zenodo.8176692 / Линк
Статия 2023
E3S Web of Conferences : Journal [Improving Farming Productivity and Agroecology - Ecosystem Restoration (IPFA 2023) : XV International Online Conference, Dnipro, Ukraine, September 5-8, 2023], Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 452, 2023, 05020, 1-13., ISSN(онлайн) 2267-1242 / DOI 10.1051/e3sconf/202345205020 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Стокознание - традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 136-141., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of scientists - Varna, 11, 2022, 3, 69-78., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2022, 91, 15-21.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2022, 107, 19-28., ISSN(онлайн) 3162-2364 / DOI 10.5281/zenodo.7479717 / Линк
Преглед на всички публикации