Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 518: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 518: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Стокознание Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-312 Л Стокознание 17
11:15 13:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 21
13:30 15:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 22
Вторник
08:15 10:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 37
10:15 12:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 38
13:30 15:00 2-135 У Стокознание 17
Сряда
08:15 10:00 2-135 У Стокознание 19
Четвъртък
08:15 10:00 302 Л Стокознание 19, 20
10:15 13:00 319 Л Стокознание на текстилните и обувни стоки 37, 38
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 221 Л Стокознание 46
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 257 - 264.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 128 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 64).
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Статия 2018
Quality Access to Success , Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 19, 2018, 166, October, 111 - 117.
Доклад 2018
Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Sciences : 21st IGWT Symposium, September 20 - 26, 2018, Rome, Itaty : Proceedings Scientific Works, Roma : Università degli Studi di Roma Tre, 2018, 1 - 9.
Преглед на всички публикации