Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

Автобиография

За консултации и неположени изпити чрез Google meet
можете да използвате следния линк:
https://meet.google.com/qcn-tezt-szr

Консултации на място

Вторник, кабинет 518: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qcn-tezt-szr, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

24 окт 2023, кабинет 518: 13:30-14:30

14 ное 2023, кабинет 518: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишлените стоки * Курс 5, КЕС-СНУ
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Стокознание * Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-317 Л Стокознание на текстилните и обувни стоки 18
13:30 15:00 2-228 Л Стокознание 13
Вторник
11:15 13:00 2-135 У Стокознание 13
Сряда
09:15 11:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 17
11:15 13:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 16, 17
13:30 15:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 16
Четвъртък
09:15 11:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 18
11:15 13:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 18
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Стокознание и митническа дейност Стокознание на текстилните и обувни стоки 4 18 1-55 16.01.2024 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Стокознание 3 13 1-56 26.01.2024 09:00 - 10:00
Икономика и търговия Стокознание 3 40 тест център онлайн 27.01.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
E3S Web of Conferences : Vol. 402. International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2023, Novosibirsk, Russia, May 16-19, 2023, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 402, 2023, 08048 - 1-11., ISSN(онлайн) 2267-12421 / DOI 10.1051/e3sconf/202340208048 / Scopus / Линк
Статия 2023
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2023, 121, 14-18., ISSN(онлайн) 3162-2364 / DOI 10.5281/zenodo.8176692 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of scientists - Varna, 11, 2022, 1, 73-83., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of scientists - Varna, 11, 2022, 3, 69-78., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 197., ISBN(печатно) 978-954-21-1117-7
Статия 2022
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2022, 91, 15-21.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2022, 107, 19-28., ISSN(онлайн) 3162-2364 / DOI 10.5281/zenodo.7479717 / Линк
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, Велико Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 2021, 1902-1909.
Преглед на всички публикации