Икономически университет - Варна

ас. д-р Радослав Радев

ас. д-р Радослав Радев

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 518: 09:00-11:00

Сряда, кабинет 518: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишлените стоки Курс 5, (Редовно обучение)
Стокознание на хранително-вкусовите стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Стокознание на битовите стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на храните от растителен произход Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Сензорни и експертни методи за анализ Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 21
10:15 13:00 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 21
15:15 17:00 434 У Маркетинг 26
Вторник
11:15 13:00 2-137 У Сензорни и експертни методи за анализ 37
13:30 15:00 2-137 У Сензорни и експертни методи за анализ 38
Сряда
13:30 15:00 2-135 У Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 38
Четвъртък
11:15 13:00 2-135 У Стокознание на битовите стоки 38
13:30 15:00 2-135 У Стокознание на битовите стоки 37
Петък
09:15 11:00 H-206 У Маркетинг 11
11:15 13:00 312 У Маркетинг 17
2020-02-27 (Четвъртък)
17:15 18:00 H-211 У Стокознание на промишлените стоки 18
Вид Година Публикация
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
Доклад 2018
Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Sciences : 21st IGWT Symposium, September 20 - 26, 2018, Rome, Itaty : Proceedings Scientific Works, Roma : Università degli Studi di Roma Tre, 2018, 1 - 9.
Статия 2018
Quality Access to Success , Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 19, 2018, 166, October, 111 - 117.
Доклад 2018
Качеството - за по-добър живот 2017 : Качеството преобразява! = Quality Transforms! : XXVIII Национална научно-практическа конференция, 7-8 ноември 2017 г. , София : Авангард Прима, 2018, с. 326 - 333.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 131 - 141.
Доклад 2017
Качество и безопасност на потребителските стоки: Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 95 – 109.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), 12 май 2017 г., Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 255-263.
Доклад 2017
International Scientific Conference on Engineering, Technologies and Systems, 2017, 379-384.
Преглед на всички публикации