Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

гл. ас. д-р Радослав Радев

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

Автобиография

За консултации и неположени изпити чрез Google meet
можете да използвате следния линк:
https://meet.google.com/qcn-tezt-szr

Консултации

Понеделник, кабинет 518: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 518: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет 518: 11:00-12:00

11 апр 2022, кабинет 518: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 304 Л Стокознание 14, 15
Вторник
09:15 11:00 2-135 У Стокознание 15
11:15 13:00 2-135 У Стокознание 14
13:30 15:00 2-135 У Стокознание 17
Сряда
13:30 15:00 447 Л Стокознание 17
Четвъртък
09:15 11:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 20, 21
11:15 13:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 20
13:30 15:00 2-135 У Стокознание на текстилните и обувни стоки 20, 21
Петък
10:15 13:00 2-312 Л Стокознание на текстилните и обувни стоки 20, 21
2022-09-24 (Събота)
13:30 16:00 Е-10 Л Стокознание 47
2022-09-27 (Вторник)
15:15 18:00 Е-2-3 У Стокознание 47
2022-09-30 (Петък)
13:30 16:00 Е-2-1 У Стокознание 47
Вид Година Публикация
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic : Global Science Center LP, 1, 2022, 91, 15-21.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 197., ISBN(печатно) 978-954-21-1117-7
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 221-227.
Доклад 2021
Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня 2021 року м. Львів, Львів : Растр-7, 2021, 31-34.
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, Велико Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 2021, 1902-1909.
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, Велико Търново : Изд. комплекс на НВУ Васил Левски, 2021, 924-936.
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8 , Велико Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 2021, 1910-1917.
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152., ISSN(печатно) 15822559 / Scopus
Преглед на всички публикации