Икономически университет – Варна

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

522

0882164622

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

08 мар 2022, кабинет последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-18:00

05 апр 2022, кабинет последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-18:00

Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-61
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) ISBN - 978-954-21-1062-0
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178 - 199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 85 - 94., ISSN(печатно) 1314-7390;, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.85 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 281 - 294., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-51 / Линк
Статия 2019
Природное и историко-культурное наследие Восточной Европы как объект социально-географических исследований : Материалы Международной научно-практической конференции : Сборник трудов, Псков, 25 - 26 октября 2019 г., Псков : Псковский государственный университет, 2019, 26 - 34., ISBN(печатно) 978-5-91116-880-31 / Линк
Преглед на всички публикации