Икономически университет – Варна

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

522

0882164622

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет - Моля, последвайте линка за онлайн консултации от: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет - Моля, последвайте линка за онлайн консултации от: 10:15-11:00

22 апр 2021, кабинет - Моля, последвайте линка за онлайн консултации от: 10:15-11:00

02 юни 2021, кабинет - Моля, последвайте линка за онлайн консултации от: 13:15-14:00

Екскурзоводство
Въведение в туризма
Електронен бизнес в туризма
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178 - 199.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67).
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 85 - 94.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 281 - 294.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343.
Статия 2019
6th SWS International Scientific Conference on Social Science 2019: Conference proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Albena, Bulgaria, Sofia: STEF92 Technology Ltd, Vol. 6, 2019, Issue 2, 41 - 48.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 28 - 36.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60).
Преглед на всички публикации