Икономически университет – Варна

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

104

0888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 104: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет 104: 11:15-12:00

11 апр 2023, кабинет 104: 11:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Дигитализация в туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 127Г Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 31, 32, 33
15:15 17:00 H-212 Л Дигитализация в туризма 35
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Дипломантски семинар 31, 32, 33
2023-09-18 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-5 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 50
2023-09-20 (Сряда)
13:30 16:00 Е-12 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 50
2023-09-25 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-16 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 50
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Спецсеминар 4 37 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 39 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 38 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 40 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 281 - 294., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-51 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Преглед на всички публикации