Икономически университет – Варна

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

доц. д-р Велина Казанджиева

522

0882164622

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 522: при неприсъствено обучение, последвайте линка за онлайн консултации от: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет 522; при неприсъствено обучение, последвайте линка за онлайн консултации от: 14:15-15:15

18 ное 2021, кабинет 522; при неприсъствено обучение, последвайте линка за онлайн консултации от: 14:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-223 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 36, 37, 38, 39
Четвъртък
16:15 19:00 H-212 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 13
Петък
13:30 16:00 2-226 Л Регулиране на международния туристически бизнес 12, 13, 54
2021-10-26 (Вторник)
09:00 11:46 305 Л Регулиране на международния туристически бизнес 26, 27, 58, 59
2021-10-27 (Сряда)
14:08 17:46 2-219 Л Регулиране на международния туристически бизнес 26, 27, 58, 59
2021-10-28 (Четвъртък)
08:08 10:16 305 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 27, 58
10:30 13:16 305 Л Регулиране на международния туристически бизнес 26, 27, 58, 59
2021-10-30 (Събота)
09:00 10:16 223 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 27, 58
10:30 11:46 223 Л Регулиране на международния туристически бизнес 26, 27, 58, 59
2021-11-08 (Понеделник)
16:30 18:38 2-226 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 27, 58
2021-11-09 (Вторник)
16:30 18:38 H-209 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 27, 58
2021-11-11 (Четвъртък)
09:00 11:46 Н-108 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 27, 58
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67).
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178 - 199.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 85 - 94.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 281 - 294.
Статия 2019
6th SWS International Scientific Conference on Social Science 2019: Conference proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Albena, Bulgaria, Sofia: STEF92 Technology Ltd, Vol. 6, 2019, Issue 2, 41 - 48.
Статия 2019
Природное и историко-культурное наследие Восточной Европы как объект социально-географических исследований : Материалы Международной научно-практической конференции : Сборник трудов, Псков, 25 - 26 октября 2019 г., Псков : Псковский государственный университет, 2019, 26 - 34.
Преглед на всички публикации