Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Вторник, кабинет 113: 11:15-13:15

Консултации

Вторник, кабинет 113: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 113: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 113: 13:00-15:00

23 ное 2022, кабинет 113: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-207 У Организация и технологии в животновъдството 5
Сряда
15:15 17:00 127В У Финансов мениджмънт 18
Четвъртък
08:15 10:00 H-206 У Организация и технологии в растениевъдството 5
10:15 13:00 H-206 Л Организация и технологии в животновъдството 5
Петък
08:15 11:00 H-206 Л Организация и технологии в растениевъдството 5
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora: Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 197-206.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 45-66.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su13168812 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие : [Сборник доклади от международна конференция, 7 и 8 октомври 2021, Пловдив], София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 145-175., ISBN(печатно) 978-619-232-562-6 / Линк
Преглед на всички публикации