Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 113: 15:00-17:00

Петък, кабинет 113: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2021, кабинет 113: 11:30-12:30

16 апр 2021, кабинет 113: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Технологии в растениевъдството и животновъдството Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-101 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 18
13:30 15:00 H-101 У Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 18
Сряда
15:15 17:00 2-217 У Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 18
Четвъртък
08:15 11:00 2-319 Л Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 18
Петък
09:15 11:00 305 У Ценови практики и решения 30
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 177 - 186.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 183 - 190.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference (4; 2018; Beograd) : Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 597 - 602. - (Belgrade : All in One Print Center).
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 169 - 183.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, Sept., 11 - 13, Varna, BG, Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 231 - 238.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 365 - 379.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 185 - 197.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 212 - 228.
Преглед на всички публикации