Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 113: 15:00-17:00

Петък, кабинет 113: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2021, кабинет 113: 11:30-12:30

16 апр 2021, кабинет 113: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансиране на бизнеса Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Екология и устойчиво развитие Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на природните ресурси Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-320 Л Организация и технологии в животновъдството 5
Вторник
13:30 15:00 H-104 У Финансиране на бизнеса 15
15:15 17:00 H-104 У Организация и технологии в животновъдството 5
Сряда
13:30 15:00 447 У Организация и технологии в растениевъдството 5
15:15 17:00 H-101 У Финансиране на бизнеса 14
Четвъртък
10:15 13:00 H-206 Л Организация и технологии в растениевъдството 5
2021-11-29 (Понеделник)
09:38 12:38 2-127 У Екология и устойчиво развитие 23
2021-12-02 (Четвъртък)
13:30 16:16 223 Л Управление на природните ресурси 23
2021-12-03 (Петък)
09:00 11:46 319 Л Управление на природните ресурси 23
2021-12-04 (Събота)
12:00 14:46 H-208 У Управление на природните ресурси 23
2021-12-05 (Неделя)
15:00 18:38 H-208 У Екология и устойчиво развитие 23
2021-12-06 (Понеделник)
09:38 12:38 2-127 У Управление на природните ресурси 23
2021-12-09 (Четвъртък)
13:30 16:16 319 У Управление на природните ресурси 23
2021-12-10 (Петък)
08:08 10:16 319 Л Управление на природните ресурси 23
10:30 12:38 319 У Екология и устойчиво развитие 23
2021-12-11 (Събота)
09:38 11:46 H-206 У Управление на природните ресурси 23
2021-12-12 (Неделя)
12:00 14:08 H-206 У Екология и устойчиво развитие 23
Вид Година Публикация
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 125-135.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 45-66.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 315-324.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 183 - 190.
Преглед на всички публикации