Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Вторник, кабинет 113: 11:30-12:30

Вторник, кабинет 113: 13:00-14:00

Консултации

Понеделник, кабинет 113: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 113: 11:30-12:30

Вторник, кабинет 113: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2023, кабинет 113: 13:00-15:00

18 апр 2023, кабинет 113: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
13:30 15:00 H-207 У Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 5
Вторник
09:15 11:00 2-228 У Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
Сряда
08:15 11:00 2-127 Л Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 5
13:30 16:00 2-317 У Управление на инвестициите 18
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 429-443., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.42
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 415-428., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.41
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 126-138., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 126-138., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 14-32., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th-10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Преглед на всички публикации