Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Консултации

Сряда, кабинет 113: 14:00-16:00

Петък, кабинет 113: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 113: 14:00-16:00

15 апр 2020, кабинет 113: 14:00-16:00

13 май 2020, кабинет 113: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 2-225 У Ценови практики и решения 35
Сряда
09:15 11:00 434 У Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 32
11:15 13:00 434 У Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 32
16:15 19:00 H-210 Л Спецсеминар 20
Четвъртък
08:15 11:00 2-314 Л Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 32
Петък
13:30 15:00 303 У Ценови практики и решения 34
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, Sept., 11 - 13, Varna, BG, Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 231 - 238.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 212 - 228.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 169 - 183.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference (4; 2018; Beograd) : Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 597 - 602. - (Belgrade : All in One Print Center).
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 365 - 379.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 14, 201 - 210.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 185 - 197.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 294 - 299.
Преглед на всички публикации