Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Вторник, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 113: 10:30-12:30

Четвъртък, кабинет 113: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет 113: 13:30-15:30

09 дек 2021, кабинет 113: 13:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансиране на недвижима собственост Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Финансиране на бизнеса Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Екология и устойчиво развитие Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Технологии за опазване на околната среда Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на природните ресурси Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-01 (Вторник)
16:15 18:00 Е-Н210 Л Финансиране на недвижима собственост 47
2022-02-03 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-Н210 Л Финансиране на недвижима собственост 47
11:15 13:00 Е-Н212 У Финансиране на недвижима собственост 47
2022-02-04 (Петък)
13:30 15:00 Е-Н212 Л Финансиране на недвижима собственост 47
15:15 17:00 Е-Н210 У Финансиране на недвижима собственост 47
2022-02-06 (Неделя)
15:15 18:00 Е-310 Л Финансиране на недвижима собственост 47
2022-02-07 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-310 У Финансиране на недвижима собственост 47
2022-02-01 (Вторник)
12:38 14:46 Е-Н212 Л Технологии за опазване на околната среда 23
2022-02-02 (Сряда)
15:00 17:46 Е-319 Л Технологии за опазване на околната среда 23
2022-02-04 (Петък)
09:00 11:46 Е-222 Л Технологии за опазване на околната среда 23
2022-02-05 (Събота)
15:00 17:46 Е–Н209 Л Технологии за опазване на околната среда 23
Вид Година Публикация
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 45-66.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora: Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 197-206.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 315-324.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 207-215.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26.
Преглед на всички публикации