Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител сектор "Магистри"

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 113: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/mbd-xxpe-die, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 113: 10:00-12:00

29 ное 2023, кабинет 113: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса * Курс 5, АБ (Дистанционно обучение)
Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-225 Л Организация и технологии в растениевъдството 4
Сряда
13:30 16:00 2-225 Л Организация и технологии в животновъдството 4
Четвъртък
11:15 13:00 2-225 У Организация и технологии в животновъдството 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Организация и технологии в растениевъдството 3 4 1-56 24.01.2024 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса 5 31 тест център онлайн 27.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - СНУ Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса 5 32 тест център онлайн 27.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - ДНДО Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса 6 53 тест център онлайн 27.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес Организация и технологии в животновъдството 3 4 1-56 31.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 429-443., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.42
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Conference Proceedings, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 415-428., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.41
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 126-138., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th-10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Преглед на всички публикации