Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 423: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mbd-xxpe-die, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 423: 11:00-13:00

15 апр 2024, кабинет 423: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Диагностика в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 319 Л Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 4
Вторник
10:15 13:00 2-225 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 4
13:30 15:00 2-217 У Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 4
Сряда
11:15 13:00 2-318 У Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 4
13:30 16:00 2-316 Л Диагностика в агробизнеса 5
Четвъртък
07:30 10:00 2-316 У Диагностика в агробизнеса 5
10:15 13:00 2-316 Л Диагностика в агробизнеса 1 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Диагностика в агробизнеса 4 5 Н-101 09.05.2024 09:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Финансиране на недвижима собственост 4 48 тест център онлайн 23.05.2024 09:00 - 11:00
Аграрен бизнес Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 3 4 1-56 05.06.2024 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 3 4 1-56 20.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 08:00 - 10:00 тест център онлайн
28.05.2024 15:00 - 17:00 2-217
29.05.2024 13:00 - 15:00 2-320
29.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Варна : Наука и икономика, 2024, 146-181., ISBN(печатно) 978-954-21-1178-8 / Линк
Статия 2023
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia : Agricultural Academy of Bulgaria, 29, 2023, Supplement 1, 49-63., ISSN(печатно) 1310-0351, ISSN(онлайн) 2534-983X / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 429-443., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.42
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Статия 2023
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 21, 2023, Suppl. 1, 172-179., ISSN(печатно) 1313-7069, ISSN(онлайн) 1313-3551 / DOI 0.15547/tjs.2023.s.01.030 / Линк
Доклад 2023
Стокознание - традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Varna : Science and Economic Publ. House, 2023, 177-192., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 415-428., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.41
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Conference Proceedings, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) / Линк
Преглед на всички публикации