Икономически университет - Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 229-в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 1-220: 17:15-19:00

16 апр 2020, кабинет 1-220: 16:15-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, (Редовно обучение)
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 122 Л Теория на управлението 5, 10, 27, 28, 29, 30
13:30 16:00 305 Л Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура 26, 27, 62
16:15 19:00 305 Л Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура 1 26, 27, 62
Вторник
10:15 13:00 433 Л Теория на управлението 31, 32, 34
15:15 18:00 122 Л Теория на управлението 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Сряда
16:15 19:00 2-220 Л Социална отговорност на бизнеса 26, 27, 62
Четвъртък
10:15 13:00 316 Л Теория на управлението 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
13:30 16:00 223 У Социална отговорност на бизнеса 26, 27, 62
16:15 19:00 220 Л Корпоративно ръководство 36, 37, 38
Петък
10:15 13:00 2-311 Л Корпоративно ръководство 2 36, 37, 38
15:15 17:00 220 Л Мениджмънт и маркетинг 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
2020-02-26 (Сряда)
11:15 12:00 2-222 Л Управление на персонала 47, 61
Вид Година Публикация
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Доклад 2015
// [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [15 c.]
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Преглед на всички публикации