Икономически университет - Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 229-в: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 1-433: 13:30-15:00

19 ное 2019, кабинет 229-в: 12:00-13:30

17 дек 2019, кабинет 229-в: 12:00-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Логистичен мениджмънт - ДНДО (Дистанционно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Корпоративно ръководство II част Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство II част Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 221 Л Магистърски семинар 2 26, 27, 28, 29, 47, 61, 62, 63
Сряда
13:30 15:00 433 Л Операционен и логистичен мениджмънт 24, 25, 26
2019-10-15 (Вторник)
11:15 12:00 225 Б Л Социална отговорност на бизнеса 47, 61
12:15 13:00 225 Б У Социална отговорност на бизнеса 47, 61
2019-10-16 (Сряда)
11:15 12:00 H-209 Л Управление на ИТ проекти и фирми 46, 66
2019-10-18 (Петък)
12:15 13:00 H-212 У Управление на ИТ проекти и фирми 46, 66
14:15 15:00 225 Б Л Проектен мениджмънт 47, 61
15:15 16:00 225 Б У Проектен мениджмънт 47, 61
16:15 17:00 225 Б Л Корпоративно ръководство II част 47, 61
17:15 18:00 225 Г У Корпоративно ръководство II част 47, 61
2020-02-03 (Понеделник)
16:15 19:00 301 Л Теория на управлението 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-04 (Вторник)
13:30 16:00 301 Л Теория на управлението 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-06 (Четвъртък)
13:30 16:00 301 Л Теория на управлението 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-10 (Понеделник)
15:15 18:00 H-207 Л Мениджмънт и маркетинг 69, 70, 71
2020-02-15 (Събота)
13:30 16:00 H-207 У Мениджмънт и маркетинг 69, 70, 71
2020-02-11 (Вторник)
09:00 11:46 H-207 Л Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-12 (Сряда)
09:00 11:46 H-206 Л Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-14 (Петък)
15:00 17:46 H-206 У Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-16 (Неделя)
10:30 12:38 H-207 У Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Доклад 2015
// [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [15 c.]
Преглед на всички публикации