Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 229-в: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет 229-в: 11:15-13:15

06 дек 2021, кабинет 229-в: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, МО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-228 У Социална отговорност на бизнеса 8, 9, 10, 11, 52
Сряда
13:30 16:00 2-228 Л Социална отговорност на бизнеса 8, 9, 10, 11, 52
Четвъртък
16:15 19:00 H-210 Л Магистърски семинар 1 8, 9, 10, 11, 52
16:15 19:00 H-210 У Магистърски семинар 2 8, 9, 10, 11, 52
Петък
08:15 10:00 301 Л Операционен и логистичен мениджмънт 1, 2
Вид Година Публикация
Доклад 2021
The 20th International Conference on Informatics in Economy : IE 2021, Bucharest, Romania : Via Online Meetings, May 14th, 2021 : Conference Papers, New York : Springer Publ., 2021, 111.
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, В. Търново : НВУ В. Левски, 2021, 1116-1125.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Доклад 2020
30-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria, 18-21 October 2020 : Online forum, Varna, Bulgaria, Varna : Medical University - Varna, 2020, 61.
Доклад 2020
Proceedings of the International and National Conference on Digital economy: Azerbaijan at a new stage of economic development. , Baku: Business School, 2020.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Преглед на всички публикации