Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Указания за провеждане условни изпити:https://drive.google.com/file/d/179DrifoZ-lqZCVUKXR_GfQePYd0Pee6W/view?usp=sharing

Консултации

Петък, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

11 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:00-17:00

20 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство II част Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-04 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-Н210 Л Мениджмънт 45, 46, 47, 48, 49, 50
2021-02-08 (Понеделник)
09:15 13:00 Е-Н210 Л Мениджмънт 45, 46, 47, 48, 49, 50
2021-02-09 (Вторник)
11:15 13:00 Е-Н210 Л Мениджмънт 45, 46, 47, 48, 49, 50
13:30 16:00 Е–323 Л Мениджмънт и маркетинг 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-14 (Неделя)
15:15 18:00 Е–323 У Мениджмънт и маркетинг 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-01 (Понеделник)
09:00 12:38 323 Л Мениджмънт и маркетинг 56, 57, 58, 59
2021-02-02 (Вторник)
15:00 17:08 323 Л Мениджмънт и маркетинг 56, 57, 58, 59
2021-02-06 (Събота)
12:38 14:46 323 У Мениджмънт и маркетинг 56, 57, 58, 59
2021-02-07 (Неделя)
15:00 17:46 116 У Мениджмънт и маркетинг 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Proceedings of the International and National Conference on Digital economy: Azerbaijan at a new stage of economic development. , Baku: Business School, 2020.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Преглед на всички публикации