Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229-в: 11:00-13:00

Консултации на място

Петък, кабинет 229-в: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2023, кабинет 1-221: 17:15-18:15

24 ное 2023, кабинет 1-221: 17:15-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, МО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Бизнес модели за дигитална трансформация Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-217 Л Социална отговорност на бизнеса 3, 4, 5, 6, 39, 62
16:15 19:00 2-217 У Социална отговорност на бизнеса 3, 4, 5, 6, 39, 62
Сряда
11:15 13:00 302 Л Бизнес модели за дигитална трансформация 1, 2
Петък
16:15 19:00 221 Л Магистърски семинар 1 3, 4, 5, 6, 7, 39, 61, 62
16:15 19:00 221 У Магистърски семинар 2 3, 4, 5, 6, 7, 39, 61, 62
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Социална отговорност на бизнеса 5 3 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Социална отговорност на бизнеса 5 4 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси Социална отговорност на бизнеса 5 5 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Социална отговорност на бизнеса 5 6 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Социална отговорност на бизнеса 6 39 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Социална отговорност на бизнеса 6 62 1-127Г 22.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт Бизнес модели за дигитална трансформация 3 1 1-55 24.01.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Бизнес модели за дигитална трансформация 3 2 1-55 24.01.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 31, 2023, 1, 61-72., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-1-3-gen / Web of Science
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Статия 2023
European Journal of Interdisciplinary Studies, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies, 15, 2023, 1(6), 1-15., ISSN(онлайн) 2067-3795 / DOI 10.24818/ejis.2023.01 / Scopus
Доклад 2022
Business Management, Education, Economics & Law (BMEEL-22) : 25th ROME International Conference, 3 - 5 May 2022, Rome : ICEEBM, 2022, 24-29., ISBN(печатно) 978-989-9121-03-4 / DOI doi.org/10.17758/DIRPUB11.H0522502
Доклад 2022
New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : V International Science Conference SER 2022, September 12 th-14 th, 2022, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, Podgorica, Montenegro : Economic Laboratory for Transition Research, 2022, 47-48., ISBN(онлайн) 978-9940-673-18-5 / Линк
Статия 2022
Knowledge and Performance Management, Sumy, Ukraine : LLC Consulting Publ. Co. Business Perspectives, 6, 2022, 1, 100-113., ISSN(печатно) 2543-5507, ISSN(онлайн) 2616-3829 / DOI 10.21511/kpm.06(1).2022.09 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, В. Търново : НВУ В. Левски, 2021, 1116-1125.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 6, 543-556., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Преглед на всички публикации