Икономически университет - Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 229-в: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 май 2020, кабинет eLearn: 15:30-17:00

10 юни 2020, кабинет info.ue-varna.bg: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:15 10:00 2-223 Л Операционен и логистичен мениджмънт 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Доклад 2015
// [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [15 c.]
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Преглед на всички публикации