Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 229-в: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:15-17:15

18 апр 2022, кабинет 229-в: 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-305 Л Мениджмънт 25, 26, 44
Сряда
10:15 13:00 Е-319 Л Корпоративно ръководство 32, 33, 34
Четвъртък
10:15 13:00 Е-305 Л Мениджмънт 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 16:00 Е-303 Л Мениджмънт 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
16:15 19:00 Е-311 Л Корпоративно ръководство 2 32, 33, 34
Петък
08:15 10:00 Е-115 Л Мениджмънт и маркетинг 42, 43, 44, 45, 46, 47
10:15 13:00 Е-303 Л Мениджмънт 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 Е-303 Л Мениджмънт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вид Година Публикация
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 394-408. ISSN 1310-0343 (print) ; 2367-6949 (online).
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, В. Търново : НВУ В. Левски, 2021, 1116-1125.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 6, 543-556.
Доклад 2021
The 20th International Conference on Informatics in Economy : IE 2021, Bucharest, Romania : Via Online Meetings, May 14th, 2021 : Conference Papers, New York : Springer Publ., 2021, 111.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Доклад 2020
30-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria, 18-21 October 2020 : Online forum, Varna, Bulgaria, Varna : Medical University - Varna, 2020, 61.
Доклад 2020
Digital Economy: Azerbaijan at the New Stage of Economic Development : Conference Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, Baku, November 25, 2020, Baku : Baku Business University, 2020, 68-73.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Преглед на всички публикации