Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Указания за провеждане условни изпити:https://drive.google.com/file/d/179DrifoZ-lqZCVUKXR_GfQePYd0Pee6W/view?usp=sharing

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

30 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:15-17:15

13 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Мениджмънт 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
16:15 19:00 Е-Н101 Л Мениджмънт 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вторник
10:15 13:00 Е–Н207 Л Мениджмънт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13:30 16:00 319 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 23, 24
Сряда
07:30 10:00 301 Л Корпоративно ръководство 24, 25, 26
10:15 13:00 323 Л Корпоративно ръководство 2 24, 25, 26
13:30 16:00 223 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 1 23, 24
Петък
10:15 13:00 323 Л Мениджмънт 26, 27, 28
13:30 15:00 223 Л Мениджмънт и маркетинг 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
2021-02-18 (Четвъртък)
11:15 12:00 221 Л Социална отговорност на бизнеса 59
12:15 13:00 221 У Социална отговорност на бизнеса 59
13:30 15:00 221 Л Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура 59
2021-02-23 (Вторник)
16:15 17:00 H-205 Л Управление на ИТ проекти и фирми 21
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Proceedings of the International and National Conference on Digital economy: Azerbaijan at a new stage of economic development. , Baku: Business School, 2020.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Преглед на всички публикации