Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 229-в: 15:30-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес модели за дигитална трансформация Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-221 Л Бизнес модели за дигитална трансформация 1, 2
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 6, 543-556., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Scopus
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Доклад 2021
2021 Sustainable Leadership and Academic Excellence International Conference (SLAE), 9 - 11 November 2021, Manama, Bahrain, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, https://doi.org/doi: 10.1109/SLAE54202.2021.9788104, 2021, 1-7.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 394-408. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, В. Търново : НВУ В. Левски, 2021, 1116-1125.
Доклад 2020
Digital Economy: Azerbaijan at the New Stage of Economic Development : Conference Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, Baku, November 25, 2020, Baku : Baku Business University, 2020, 68-73.
Доклад 2020
30-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria, 18-21 October 2020 : Online forum, Varna, Bulgaria, Varna : Medical University - Varna, 2020, 61.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ., ISSN(печатно) 1314-7390
Преглед на всички публикации