Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 229-в: 13:00-15:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 229-в: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 1-310: 12:00-13:00

03 апр 2024, кабинет 1-229-в: 13:00-14:00

Мениджмънт
Мениджмънт и маркетинг
Корпоративно ръководство
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на човешките ресурси Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 5 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 6 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 6 39 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Управление на ИТ проекти и фирми 5 18 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Управление на ИТ проекти и фирми 6 46 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Управление на ИТ проекти и фирми 6 60 1-50 11.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-56 15.05.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-56 15.05.2024 14:00 - 15:00
Финанси Мениджмънт 1 42 тест център онлайн 01.06.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Мениджмънт 1 45 тест център онлайн 01.06.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Мениджмънт 1 5 1-58 05.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Мениджмънт 1 6 1-58 05.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Мениджмънт 1 13 1-58 05.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 1 1-55 06.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 2 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Мениджмънт 1 3 1-55 06.06.2024 16:00 - 17:00
Публична администрация Мениджмънт 1 39 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Мениджмънт 1 7 1-55 07.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Мениджмънт 1 8 1-55 07.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 43 тест център онлайн 08.06.2024 11:00 - 13:00
Туризъм Мениджмънт 1 46 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 47 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 48 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Управление на проекти - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 49 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 50 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 51 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Аграрен бизнес Мениджмънт 1 4 1-55 11.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 28 1-55 11.06.2024 08:00 - 09:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 29 1-55 11.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Мениджмънт 1 30 1-55 12.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Мениджмънт 1 31 1-55 12.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Мениджмънт 1 32 1-55 13.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Мениджмънт 1 33 1-55 13.06.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 41 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 42 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 43 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 44 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 45 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 41 тест център онлайн 15.06.2024 13:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Мениджмънт 1 44 тест център онлайн 15.06.2024 15:00 - 17:00
Банков мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 52 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 53 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 54 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 55 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 56 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 57 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Бизнес консултиране - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 58 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 59 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 60 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 61 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 63 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Мениджмънт 1 26 1-323 20.06.2024 10:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Мениджмънт 1 27 1-323 20.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 15:00 тест център онлайн
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
28.06.2024 13:00 - 15:00 тест център онлайн
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
International Institute of Engineers and Researchers IIER International Conference, Tashkent, Uzbekistan, 8-9 April 2024, Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), Bhubaneswar, India, 2024, 1-5., ISBN(онлайн) ISBN: 978-93-90150-32-8
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Статия 2023
European Journal of Interdisciplinary Studies, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies, 15, 2023, 1(6), 1-15., ISSN(онлайн) 2067-3795 / DOI 10.24818/ejis.2023.01 / Scopus
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 31, 2023, 1, 61-72., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-1-3-gen / Web of Science
Статия 2022
Knowledge and Performance Management, Sumy, Ukraine : LLC Consulting Publ. Co. Business Perspectives, 6, 2022, 1, 100-113., ISSN(печатно) 2543-5507, ISSN(онлайн) 2616-3829 / DOI 10.21511/kpm.06(1).2022.09 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Доклад 2022
Business Management, Education, Economics & Law (BMEEL-22) : 25th ROME International Conference, 3 - 5 May 2022, Rome : ICEEBM, 2022, 24-29., ISBN(печатно) 978-989-9121-03-4 / DOI doi.org/10.17758/DIRPUB11.H0522502
Доклад 2022
New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : V International Science Conference SER 2022, September 12 th-14 th, 2022, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, Podgorica, Montenegro : Economic Laboratory for Transition Research, 2022, 47-48., ISBN(онлайн) 978-9940-673-18-5 / Линк
Доклад 2021
Логистиката и обществените системи : Научна конференция, 25-27 февруари 2021 г., Национален военен Университет "В. Левски", В. Търново, В. Търново : НВУ В. Левски, 2021, 1116-1125.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Преглед на всички публикации