Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Указания за провеждане условни изпити:https://drive.google.com/file/d/179DrifoZ-lqZCVUKXR_GfQePYd0Pee6W/view?usp=sharing

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

28 май 2021, кабинет https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn: 13:00-14:30

Управление на ИТ проекти и фирми
Мениджмънт
Мениджмънт и маркетинг
Корпоративно ръководство
Социална отговорност на бизнеса
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Proceedings of the International and National Conference on Digital economy: Azerbaijan at a new stage of economic development. , Baku: Business School, 2020.
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 204 - 215. ISSN 1314-7390.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 39 - 58 .
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Доклад 2015
// [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [15 c.]
Преглед на всички публикации