Икономически университет - Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 229-в: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 1-433: 13:30-15:00

19 ное 2019, кабинет 229-в: 12:00-13:30

17 дек 2019, кабинет 229-в: 12:00-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство II част Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство II част Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Социална отговорност на бизнеса Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 221 Л Магистърски семинар 2 26, 27, 28, 29, 47, 61, 62, 63
Сряда
13:30 15:00 433 Л Операционен и логистичен мениджмънт 24, 25, 26
2019-10-15 (Вторник)
11:15 12:00 225 Б Л Социална отговорност на бизнеса 47, 61
12:15 13:00 225 Б У Социална отговорност на бизнеса 47, 61
2019-10-16 (Сряда)
11:15 12:00 H-209 Л Управление на ИТ проекти и фирми 46, 66
2019-10-18 (Петък)
12:15 13:00 H-212 У Управление на ИТ проекти и фирми 46, 66
14:15 15:00 225 Б Л Проектен мениджмънт 47, 61
15:15 16:00 225 Б У Проектен мениджмънт 47, 61
16:15 17:00 225 Б Л Корпоративно ръководство II част 47, 61
17:15 18:00 225 Г У Корпоративно ръководство II част 47, 61
Вид Година Публикация
Доклад 2018
International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 [INCBAA 2018], Khon Kaen, Thailand, February 22 - 23, 2018 : Conference Proceedings, Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2018, 30 - 43.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House , 1, 2017, 1, 77 - 87.
Доклад 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, Bucharest: University of Economic Studies Publishing House, 3, 2017, 11.
Доклад 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management , Bucharest: University of Economic Studies Publishing House. [Online] Available from: http://www.etimm.ase.ro, 1, 2016, 11.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 150 с.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 155 с.
Доклад 2015
// [Ucuncu] 3. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi : Konferans Bildirileri, 15 - 16 Ekim 2015, Bingol = [Third] 3rd International Regional Development Conference : Conferance Proceedings, 15 -16 Oct. 2015, Bingol. - Bingol : FIRAT Kalkinma Ajansi ve Bingol Universitesi, 2015, [15 c.]
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 76 - 81.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 46 - 51.
Преглед на всички публикации