Икономически университет – Варна

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

532

kirov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 123-А: 11:00-13:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 123-А/532: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://join.skype.com/invite/fgVKyQ5lMtAd, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 56 (за РО): 12:00-13:00

14 мар 2024, кабинет eLearn (за ДФО): 13:00-14:00

11 апр 2024, кабинет 56 (за РО): 12:00-13:00

11 апр 2024, кабинет eLearn (за ДФО): 13:00-14:00

Основи на застраховането
Презастраховане
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Презастраховане 4 25 1-55 22.05.2024 13:00 - 14:00
Финанси Основи на застраховането 3 22 1-56 10.06.2024 09:00 - 10:00
Финанси Основи на застраховането 3 23 1-56 10.06.2024 10:00 - 11:00
Финанси Основи на застраховането 3 39 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 10:00 - 12:00 eLearn
27.06.2024 12:00 - 13:00 1-56
28.06.2024 10:00 - 12:00 eLearn
28.06.2024 12:00 - 13:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 152-161., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna: Economic Sciences Series., Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 58-66., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.58 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2022
70 години Финансово-счетоводен факултет на УНСС : Международната научна конференция, 20 май 2022 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 61-68., ISBN(печатно) 978-619-232-668-51 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2021, 10, 72-79.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-87.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 186 - 200.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 270-292.
Преглед на всички публикации