Икономически университет - Варна

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

532

kirov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 532 (с предварителна заявка по e-mail): 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет 1-55 (за бригадири): 10:00-11:00

12 ное 2019, кабинет 1-55: 11:00-12:00

10 дек 2019, кабинет 1-55: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Мита и митнически режими Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Мита и митнически режими Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Морско и карго застраховане Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Морско и карго застраховане Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-226 У Морско и карго застраховане 9, 12
15:15 17:00 2-226 У Морско и карго застраховане 7, 8, 10
Вторник
13:30 15:00 319 Л Морско и карго застраховане 7, 8, 9, 10, 12
15:15 18:00 310 Л Икономика на застрахователното предприятие 11
Сряда
13:30 16:00 2-223 Л Въведение във финансите 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26
Четвъртък
16:15 19:00 2-220 Л Мита и митнически режими 3, 79
2020-02-10 (Понеделник)
13:30 16:00 319 Л Основи на застраховането 2
2020-02-13 (Четвъртък)
16:15 19:00 223 Л Основи на застраховането 2
2020-02-14 (Петък)
13:30 16:00 223 Л Основи на застраховането 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 129 - 135.
Доклад 2019
SocioBrains : International Scientific Refereed Online Journal [География, регионално развитие и туризъм : Научна конференция с международно участие, ШУ Еп. К. Преславски, 23-24 ноем. 2018], Belokopitovo, Bulgaria : Veselina Nikolaeva Ilieva Publ., 2019, 54, February, 396 - 400.
Доклад 2019
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателствa : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г., Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019, 430 - 438.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 130 - 139.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 81 - 89.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове / Асоц. на преподавателите по икон. и управл. в индустрията - България - орг., ВВМУ - Варна, ИУ - Варна, ТУ - Варна - съорг., Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 42 - 50.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, с. 90 - 99.
Доклад 2018
The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 2 - 7.10.2018, Santorini, Greece, Blagoevgrad : Univ. Publ. House Neofit Rilski, 2018, 184 - 189.
Учебно помагало 2017
София: Дайрект Сървисиз, 2017, 128 с.
Преглед на всички публикации