Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Финанси" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати от държавен изпит (14.09.2021 г.):

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи