Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати - спец. "Финанси"

Резултати - спец. "Застраховане и осигуряване"

 

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
- за дипломиране през м. юни - от 1 до 10 февруари
- за дипломиране през м. септември - от 1 до 10 май
- за дипломиране през м. януари - от 1 до 10 ноември

 

Краен срок за предаване на дипломни работи в разпечатан вид:

- 17 юни 2024 г. в каб. 123а

Резултати - спец. "Финанси и иновации"

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срок за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
До 20 февруари

 

Краен срок за предаване на дипломни работи в разпечатан вид:

- 17 юни 2024 г. в каб. 123а

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър": 03 ноември 2023 г. 

Програма

Тогите ще се получават срещу подпис в каб. 123-а от 13:15 ч. 

Връщането на тогите ще бъде след 16:30 ч. в каб. 123-а.