Икономически университет – Варна

Награда "Проф. Станчо Чолаков"


ИУ-Варна връчва академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“, учредена по инициатива и във връзка с честването на 80 години от създаването на катедра „Финансова наука”, чийто приемник е катедра „Финанси”. Наградата се връчва веднъж на две години и нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и чуждестранни висши училища, и научни организации в областта на финансите и местното управление.

През 2024 г. носител на наградата е проф. д-р Ганчо Ганчев от ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Тя му е връчена от проф. д-р Евгени Станимиров по време на честването на 104-та годишнина от създаването на Икономически университет – Варна. След награждаването проф. Ганчев изнася лекция на тема "Присъединяването към еврозоната и икономическото развитие на България".

 

През 2022 г. наградата получава проф. д.ик.н. Николай Неновски. Наградата е връчена на 14 октомври 2022 г. по време на тържественото честване на 100 години от изучаването на финансова наука в Икономически университет - Варна. След получаването на наградата проф. Неновски представя доклад на тема „Long-term perspectives of the Balkan monetary systems“.

 

 

През 2020 г. с наградата е удостоен проф. д-р Стефан Вачков. Той е избран с единодушно решение на Академичния съвет от 28.05.2020 г. след номинация от ИИИ при БАН. Наградата на проф. Вачков е връчена на 01.10.2020 г. по време на тържеството, с което се отбелязва вековният юбилей на ИУ-Варна.

За пръв носител на носител на новоучредената награда с единодушно решение на Академичния съвет от 12.04.2018 г. е избран проф. дин Гарабед Минасян от ИИИ при БАН. Наградата е връчена на 14 май 2018 по време на тържественото събрание, с което се отбелязва 98-та годишнина на ИУ-Варна. След получаването на наградата проф. Минасян изнася публична лекция на тема „Капитали и инвестиции“.