Икономически университет - Варна

Нашите възпитаници

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката на Република България

Бакалавър спец. "Финанси" , Магистър спец. "Публични финанси"

С много приятни чувства и признателност си спомням обучението по специалност “Финанси” в Икономическия университет - Варна. Университетът ми даде много, но най-ценното от всичко беше възможността да се запозная и уча от преподавателите в него. Всеки един от тях е дал своя принос в развитието ми, но най-силно и трайно помня тези, които наричахме “нашите” преподаватели - преподавателите от катедра “Финанси и кредит”. Те ни вдъхновяваха да учим, търсим и изследваме, да бъдем специалисти, но и хора. Благодарен съм им за професионализма, отдадеността и търпението. Желая им здраве и сили! 

 


Красимир Иванов

Старши Съдружник – Застрахователен и Банков Консултант, Cognizant (Цюрих, Швейцария)

Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2016) 

Днес, точно 10 години след първия ми учебен ден, през 2009 година, като студент в Икономически Университет - Варна, използвам тази възможност за ретроспекция и оценка. Без съмнение обучението ми в ИУ – Варна е допринесло както за успешната ми професионална реализация, така и за незабравими преживявания в България и чужбина. За последните 10 години имах невероятната възможност да живея и работя в държави като САЩ, Мексико, Испания и днес - Швейцария. Смея да кажа, че без подкрепата на университета това би било трудно осъществимо. От студентските бригади в САЩ до Еразъм програми в университети в Барселона и професионална практика във финансовия отдел на Airbus Defense and Space в Мадрид, силно развитите международни отношения на университета с институции в чужбина и екипът от международния отдел винаги са ми помагали да осъществя целите си. След няколко години в международното корпоративно застраховане в Испания, днес работя като старши консултант на корпорации във финансовата сфера в Цюрих. По време на обучението си в Катедра Финанси имах късметa да работя с високо квалифицирани преподаватели, които ми даваха насоки и съвети за придобиване на ценни знания и умения. След няколко години професионален опит във финансовата сфера мога да потвърдя, че преподаваните дисциплини и материали в Катедра Финанси са актуални и значими за успешна реализация в нашата сфера. Естествено, това трябва да се съчетае с усилен труд от страна на студентите, нищо не идва наготово.

Аз избрах да се реализирам в чужбина и за последните 5 години съм работил в топ международни компании с прогресиращи темпове към по-високи и отговорни позиции. Тъй като образованието ми от ИУ – Варна е основният академичен рекорд в моята биография, смея да заключа, че придобитата диплома, знания и умения са на европейско ниво, което ми позволява да се развивам наравно с колеги, завършили в Немски, Швейцарски и Испански университети. На мнение съм, че дори и най-добрият университет сам по себе си не е достатъчен фактор за успех, без отдаденост и постоянство. Както е казал John Maxwell - “Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential.”

 


Николай Митев

ДДС експерт за Великобритания и Ирландия, General Electric (Унгария)

Бакалавър спец. "Финанси" (2013); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2014) 

Обучението ми в катедра "Финанси" ми даде ценни знания и ми помогна да изградя характера, нужен за тази сфера на икономиката. Теорията ми се струваше много, но сега виждам колко е ценна, за да може един човек да бъде наречен образован. Средата, в която бях, беше много добра, създадох добри приятели и пазя хубави спомени за хората, с които съм учил. Преподавателите ми бяха професионалисти, качествени хора и достойни за уважение.

 

 


Андриан Ямболов

Асистент и докторант, Гьоте Университет (Франкфурт, Германия)

Бакалавър спец. "Финанси" (2014)

Бакалавърската програма покрива разнородни дялове от финансовата наука, което изгражда, на първо място, широка икономическа култура, а също така позволява адекватния избор на последващата специализация. Друга особено силна страна е, че значителна част от обучението е базирано върху практическите упражнения, което развива знания и умения (чисто технически, а също така работа в екип, презентационни умения и т.н.), които са от изключителна необходимост за последващата кариерна реализация. Не на последно място, от особено значение за мен беше вниманието, което получих от научния ръководител на моята дипломна работа и благодарение на времето, което той отдели, научих много за изграждането и структурирането на самостоятелен научен труд.

 


Александър Христов

Futures Trader, Onix capital (Лондон, Великобритания)

Бакалавър спец. "Финанси" (2016)

Получих отлична подготовка през 4-те години от моята бакалавърска степен по Финанси. Много от знанията, които вече бях придобил в ИУ- Варна, след това препокрих отново в магистърската си степен в Coventry University - London. За това бих казал, че катедра Финанси предлага дисциплини и покрива материал на европейско ниво, а в много случаи дори изпреварва европейските си конкуренти!

 

 


Тодор Димов

Trading Director, Partner MFT Energy (Дания)

Бакалавър спец. "Финанси" (2010)

Обучението в Икономически университет - Варна беше добър старт на моята кариера. Преподавателите по всички финансови предмети зародиха и утвърдиха желанието ми да се отдам на света на финансите.

 

 


Калин Коев

Стажант в отдел Продажби на структурирани финансови продукти, УниКредит (Мюнхен, Германия)

Бакалавър спец. "Финанси" (2016)

Останах с изцяло положителни впечатления от обучението ми в катедра "Финанси". Преподавателите в катедрата са изключителни професионалисти и са хора с дълбоки познания в сферата, в която преподават. По-важното обаче е, че се опитват да предадат материала и знанията си на нас, студентите, като влагат сърцето и душата си, а не просто като излязат пред всички и изпеят урока. Ако трябва да върна времето назад, без колебание бих направил същия избор на университет и специалност. Що се отнася до приложимостта на обучението, това е без съмнение - много от нещата, които се преподават, са били част от работата ми в банковите и небанкови финансови институции, в които съм работил до момента. Смятам, че без тези знания едва ли бих могъл да заемам същите позиции и да се справям в работата си.

 


Пламен Иванов

Финансов директор, AXSMarine

Бакалавър спец. "Финанси" (2011)

Обучението в бакалавърска програма „Финанси“ ми даде необходимата и достатъчна база от знания да встъпя без страх по пътя на професионалната си реализация. Всеобхватният материал, който се преподава от професионалистите в катедра „Финанси“, покрива напълно основите на дълбоката икономическа и финансова материя, която всеки един студент трябва да усвои преди да избере конкретната област, в която реши да се развива впоследствие. Постигането на успешна професионална реализация в областта на финансите изисква съвкупност от различни умения, непрекъснато обучение и целеустременост. Препоръчвам катедра „Финанси“ като отличен избор за всеки студент, който е решил да се отдаде на тази наука и иска да попадне в една добра академична среда, която ще му помогне да израсне като човек и бъдещ професионалист в своята област.

 


Цветослав Димов

Заместник главен финансов директор, Експресбанк АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2011); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2012) 

Обучението в катедра "Финанси" ми предостави една изключително добра основа, която ми помогна бързо да се адаптирам в бизнес средата и да приложа на практика познанията, които придобих по време на следването си. С годините разбрах, че голяма част от темите, които разглеждахме в университета, са актуални и към текущия момент и са основна част от ежедневието на банковия служител. Разбира се, успешната професионална реализация е съчетание от добро образование и личностни качества, които развиваме през целия си живот!

 


Михаил Камбуров

Оперативен Директор, JFD Bank

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2015) 

Образованието ми даде добра основа, над която да надграждам. Беше достатъчно всеобхватно, за да ми позволи да имам общ поглед над индустрията и работата на компанията като цяло, което ми помогна да се издигна до ръководна позиция. Бих посъветвал завишени изисквания в практическите задания, работата със софтуер и бизнес английския език. За съжаление мисля, че бизнесът и университетите все още не са намерили правилната пресечна точка за въвличане на студентите в бизнеса на ранен стадий от тяхното образование. Навярно вината е и в трите страни - студенти, бизнес, университет.

 


Мирослав Джарнавлиев

Senior Finance Manager - Performance Management & Analytics, Coca Cola European Partners

Бакалавър спец. "Финанси" (2010)

Добър екип от специалисти. Интензивна програма с конкретни знания за студентите.

 

 


Красимир Петров

Ръководител Управление на проекти и Бизнес анализ, Експресбанк АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2011); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2012) 

Обучението в катедрата покрива широк спектър от познания в сферата на финансите. Това ми предостави шанса да се сблъскам с разнообразието на материята и да идентифицирам в коя част от нея са и моите лични интереси - нещо, което много ми помогна в бъдещата ми кариера. Интересите, които придобих и имах желанието да развия, ме вкараха в активна позиция на работното място, което от своя страна ми позволи да се развия бързо, докато помагам и за развитието на компанията. Другото, което със сигурност е изключително полезно и приложимо в бизнес среда, е развиването на теми (самостоятелно и в група), както и презентирането пред аудитория. Работата в централа на голяма банка ми позволи да оценя как повечето изучавани дисциплини наистина имат смисъл. Нещо, което не мислех в университета. Всичко е приложимо, но в темите, които студент има интерес, трябва да се навлиза много дълбоко, като се търси помощ от преподавателите. Радвам се, че избрах това образование и сега бих направил същия избор, най-вече заради изучаването на деривати и банково дело - предметите, които ме насочиха в правилната за мен реализация.

 


Мирела Коева

Финансов мениджър, Велпа 91 АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2014)

Катедра "Финанси" към Икономически университет - Варна поддържа едно от най-високите нива на квалификация на своите обучаеми. До този извод могат да достигнат всички дипломирани студенти, които навлязат в професионалната материя след завършване на образователния курс. Бъдещата комуникация с колеги, завършили други Висши учебни заведения в страната, дава ясна представа, че изборът за обучение и развитие в тази катедра е бил правилен и резултатите от това изпъкват и се оценяват, а положените през курса на обучение усилия бързо дават своята възвращаемост.

 


Даниел Маринов

RTR Team Lead, Cargill Bulgaria EOOD

Бакалавър спец. "Финанси" (2011)

Завършването на специалност "Финанси" в ИУ-Варна предначерта моето кариерно развитие и пътя, по който да поема в сферата на Финансите. За това спомогнаха, от една страна, изключителният професионализъм на преподавателите по специалните предмети, които успяха да ме запалят по тази материя, а от друга - моите състуденти, които ме стимулираха да поддържам постоянно високо ниво на учене и конкуренция помежду ни. Материалът, който се преподаваше по специалните предмети, покриваше основните направления на финансите, обсъждаха се актуални теми, казуси и се стимулираха допълнителните разработки на студентите. За мен беше изключително важно, което ми помага и до днес, че в нашата специалност се отделяше голямо внимание на работа с новите технологии, системи и платформи, изучаването на финансовия анализ и обработването на база данни. Радвам се, че както преди, така и сега, катедра "Финанси" продължава да работи ръка за ръка с бизнеса по проекти, които да подготвят на много високо ниво младите кадри за реалните нужни на бъдещите им работодатели.

 


Поля Георгиева

Младши експерт "Ковчежничество", Българска народна банка

Бакалавър спец. "Финанси" (2015)

Обучението в катедра "Финанси" бе релевантно и полезно за човек като мен, който желае да се развива професионално в сферата на инвестициите. Като анализатор смятам за важно изграждането на култура на мислене и разсъждаване, която доразвих по време на обучението си. Смятам, че високите изисквания, които бяха поставени пред студентите по време на следването ми, и усилията, които полагахме, бяха полезни при пряката ми среща първо с корпоративната среда, а по-нататък в сферата на инвестиционните анализи. Скорошните ми впечатления са, че материалът, покрит в бакалавърската степен "Финанси", също се застъпва до голяма степен в изпитите за получаване на степен CFA Charterholder, която се присъжда от международно признатия CFA Institute.

 


Павломира Томова

Financial analyst Contract Controller, IBM Europe Finance Center София

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2015) 

Спомням си далечната година, в която попълвах документи за прием в Икономически Университет Варна - любезна асистентка ме помоли да прегледам пак документите си, тъй като бях обозначила в полето за желани специалности само една - "Финанси". Аз я погледнах и й отвърнах, че бих искала да уча само това и ако не съм класирана, просто ще чакам още. Катедра "Финанси" за мен си остана първото и единствено желание и с времето то се сбъдна и отплати многократно вложените усилия и часове в подготовка. В занятията по Банково дело, Банкови сделки, Финанси получих пълноценна подготовка и добри ориентири, които ми помогнаха да изградя в себе си база от знания, които да ме мотивират да ги видя в практиката. Още в трети курс имах възможността да работя в банковата сфера, записвайки се на стаж по стажантската програма на Инвестбанк и любезното сътрудничество с Университета. Сега, няколко години по-късно, работейки като финансов анализатор, продължавам да прилагам знанията, дадени ми в часовете по Корпоративни финанси. Позицията ми изисква ежедневно да анализирам финансовите показатели, да обръщам внимание на събитията, възникващи както във външната, така и във вътрешната среда на компанията и да прогнозирам аспектите, в които те ще се отразят. Вярвам силно, базирайки се на извървения път, че Катедра "Финанси" е мястото, на което споделяш ценен опит, подаряван ежедневно от Професионалистите, преподаващи в нея и се изграждаш като човек, който може да разсъждава, да бъде двигател за новостите в сферата на икономиката и да създава навици - предпоставки за успеха! Това е мястото, от което аз взех практични и приложими знания и успях да се подготвя, за да бъда конкурентна и успешна на пазара на труда. Благодаря Ви!

 


Катарина Николова

Специалист Частно банкиране, Първа инвестиционна банка АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2015); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2016) 

Обучението през тези пет години ми помогна да развия изключително ценни качества - научих се да бъда още по-отговорна, целеустремена, мотивирана и комбинативна. Катедра "Финанси" допринесе за моето израстване като икономист, разкривайки пред мен необятната материя от интересни и различни науки, които поставиха едно много добро начало в развитието ми. Преподавателите са изключителни професионалисти, които не само разбират от работата си, а и успяват да грабнат аудиторията. Смятам, че без всичко това не бих постигнала успехите, които имам до момента в професионален план.

 


Павел Иванов

Финансов контрольор, myPOS AD

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2016) 

За мен Икономическият университет във Варна беше един своеобразен мост между училищното образование и професионалното ми развитие, който ми помогна да се развия като личност и да натрупам солидна основа от знания, върху която вече няколко години градя професионалния си път и кариера. Чрез своя екип от висококвалифицирани преподаватели, добра организация и материална база, катедра "Финанси" ме подготви и разви като един добре обучен млад специалист във финансовата сфера, който имаше конкурентно предимство на пазара на труда във Варна. В момента работя като финансов контрольор и анализатор в голяма международна компания във Варна, за което благодаря на Икономическия университет, че ме напътства и мотивира да остана да работя и да се развивам в България и в частност - Варна.

 


Диан Бойнов

Project Manager, JFD Bank

Бакалавър спец. "Финанси" (2017)

Една прекрасна катедра с още по-прекрасни преподавали. Винаги бяха насреща да обяснат, мотивират и поoщрят. Обучението, което ми бе дадено, бе от изключителна полза и изгради една чудесна основа за бъдещи успехи. Периодът на обучение бе повече от интересен и впечатляващ. Бих казал че е най-добрата катедра в ИУ Варна. Катедрата ми даде солидни знания във финансовата сфера, които прилагам и до ден днешен във Fintech средата. Точно олицетворение на израза “С традиции в бъдещето”, който Икономически университет - Варна споделя със своите настоящи студенти. Където и да отида, гордо мога да заявя, че съм възпитаник на Катедра Финанси.

 


Харалампи Стоянов

Мениджър на екип, BPO, Съдърланд Глобъл

Бакалавър спец. "Финанси" (2012); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2013) 

Катедра ‘Финанси’ на ИУ Варна предлага висококачествено и съвременно обучение на своите студенти, даващо отлична възможност за тяхната бъдеща професионална реализация. Катедрата разполага с екип от изключителни специалисти в областта на финансите и банковото дело, които представят на своите студенти основополагащи финансови принципи и постулати, съчетани със съвременни примери от практиката.

 


Йорданка Рачева

Специалист Парични потоци и Кредитен контрол, Идеал Стандарт – Видима АД

Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2018) 

Изключително съм благодарна на невероятните преподаватели от катедра "Финанси" на Икономически университет – Варна, които ми помогнаха да натрупам нужните знания, практически умения и компетенции в сферата на Корпоративните финанси, за да бъда достатъчно конкурентноспособна на пазата на труда. Непосредствено след завършването ми започнах да градя професионалната си кариера в Центъра за финансово обслужване на „Идеал Стандарт – Видима“ АД. По време на следването си успях да овладея основните термини и понятия в областта на Корпоративните финанси, придобих умения за събиране, обработка и анализ на финансова информация и разчитане на финансови показатели. Участвах в групови проекти, включващи провеждане на пазарни проучвания и вземане на решения, с които се сблъскват фирмите при избор на подходящи източници на финансиране и разработване на капиталовия бюджет, оценка на риска и др. Придобих и много ценни "меки" умения, като способност за работа в екип посредством груповите проекти и презентационни умения, които са съществени в големите компании. Научих се да планирам правилно времето си и да приоритизирам задачите си, което доведе до отлични резултати както в университета, така и понастоящем на работа. Магистърската програма „Корпоративни финанси“ за мен бе предизвикателна и вълнуваща, но ползите от завършването ѝ надхвърлят всички трудности, с които се сблъсках по време на обучението.

 


Стоян Божков

Treasury and FX specialist, myPOS AD

Магистър спец. "Финанси и иновации" (2018) 

Всеобхватно и модерно обучение, аз лично извлякох доста полезни неща от дисциплини "Финансови кризи" и "Иновации в банкирането". Единствено бих препоръчал изравнителен семестър за студенти, незапознати с материята. Поздравления за иновативната специалност!

 


Теодора Петрова

Старши специалист Микробизнес, Райфайзенбанк (България) ЕАД

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2015) 

Обучението ми в катедра "Финанси" в Икономически университет - Варна ми помогна да изградя основите на бъдещото ми професионално развитие в банковата сфера. Благодарение на практическата насоченост и добре структурираната програма, голяма част от придобитите в университета знания намериха приложение в работната среда. Академичният състав е изпълнен с висококвалифициран и млад екип. Определено вярвам, че катедра "Финанси" е правилният избор!

 


Стефан Вълчев

Инспектор по приходите, НАП

Бакалавър спец. "Финанси" (2015); Магистър спец. "Публични финанси" (2016) 

Обучението е актуално и съобразено със спецификите на съвременната икономика. Преподавателите успяват да предадат по интересен и достъпен начин тази сложна материя на разбираем език. Изключително важно е, че успяват да научат студентите да НЕ наизустяват цялата информация, а да знаят как и по какъв начин да я намерят, когато имат нужда. Умението за работа в екип е от изключителна важност за успешната реализация на студентите във всяка сфера. Качества като поемане на отговорност, работа в екип и самоусъвършенстване са ключови и се ценят от всеки един работодател. При едно интервю за работа говоренето пред аудитория не е непознато за завършилите катедра "Финанси". Работодателите гласуват голямо доверие на хора, завършили образованието си в Икономически университет - Варна. В моята сфера на работа ключов фактор за лесното и бързо справяне с възложените ми задачи беше, че съм завършил магистратура "Публични финанси". Благодарен съм за полученото образование на всички преподаватели от катедра "Финанси". Както е казал проф. Вачков "Има две специалности : 1.ФИНАНСИ  2. И всички останали..."

 


Даниел Иванов

Treasury, iCard

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2016) 

Процесът по обучение и завършването на образованието ми в ИУ-Варна и катедра "Финанси" бе огромна привилегия за мен. През годините на следване преподавателите винаги са ни подкрепяли, стараейки се да ни предадат максимално много теоретични познания, в които да откриваме практическата насоченост. Огромни благодарности към колектива от преподаватели за грижите, които полагаха и съм сигурен, че продължават да полагат, да се превърнем в знаещи и можещи хора на пазара на труда. Вярвам, че усвоените знания по време на обучението ми са спомогнали за това сега да бъда добър професионалист, работещ в сферата на финансите. Вярвам, че ИУ-Варна е правилният избор за Висше учебно заведение.

 


Илияна Кирова

Специалист обслужване на клиенти, JFD Bank

Бакалавър спец. "Финанси" (2017); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2018) 

През петте години на обучение придобих безценен опит и получих отлична теоретична и практическа подготовка, които успешно прилагам в реална среда. Преподавателите са безупречни специалисти, които имат високи изисквания към студентите и оценяват обективно. Учебният материал ни бе поднесен заинтригуващо от високо мотивираните преподаватели, посредством съвременни методи на обучение, като ни бе предоставена за ползване много добра материална база.

 


Катерина Николаева

Data Steward, Pfizer Luxembourg SARL - Branch Bulgaria

Бакалавър спец. "Финанси" (2012); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2013) 

Обучението ми в бакалавърската степен по специалност „Финанси“ на ИУ – Варна, методите на работа и професионализмът на всички преподаватели съдействаха за изграждането на стабилна теоретична подготовка в областта на финансите и икономиката. Практическите упражнения ми помогнаха да развия своите презентационни умения, критично мислене, стремежа за търсене на нова информация и стимулираха състезателния дух между колегите. Всичко това ми помогна не само за професионалното ми развитие, но и за личностното такова. Благодарна съм, че университетът ме срещна с много вдъхновяващи преподаватели и страхотни приятели. Постигането на успешна кариера е съвкупност от знания, личностни умения, непрестанно обучение и целеустременост. Затова бих препоръчала на всички, които се колебаят в своя избор за специалност с икономически профил, да изберат Катедра „Финанси“ на Икономически университет – Варна, за да поставят основите на своя път към успеха. Бих дала съвет, в бъдеще, университетът да поставя по-засилен фокус върху практическите занятия, workshop-ове и срещи на бизнеса с учащите.

 


Мартин Тошков

Финансов анализатор, myPOS AD

Бакалавър спец. "Финанси" (2015)

Дисциплината Корпоративни финанси намира най-добро приложение до момента в практиката ми. Материалът бе лесно преподаден и акценти бяха поставени на правилните места.

 

 


Лора Димитрова

Експерт оперативно съдействие към Регионална дирекция - Плевен, Банка Пиреос България

Бакалавър спец. "Финанси" (2016); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2017) 

Обучението ми в катедра "Финанси" допринесе за кариерното ми развитие в банковата сфера и по-точно в управлението на Северозападен регион в екип и замествайки Регионален директор. Смея да твърдя, че по време на обучението си се срещнах с преподаватели, които са рядко срещани професионалисти. За мен е изключително ценно времето, прекарано, обучавайки се в катедра "Финанси". Ръководителят (проф. Вачков) и неговият екип ми предадоха знанията и опита, които са неизмерими и несравними, оставяйки дълбока следа в мен.

 


Искра Неделчева

Супервайзър Обслужване на клиенти, Айкарт АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2015); Магистър спец. "Публични финанси" (2016) 

Накратко мога да кажа, че ми липсва теорията - в живота има твърде много неща, които не могат да се разпишат в учебник. Обучението е достатъчно подробно, разнообразно и винаги има нещо ново, което да грабне вниманието и да те накара да мислиш. На практика обаче е по-различно. Хубавото е, че специалността дава една добра база как работи секторът и бизнесите, как се развива една компания и как определя целите и нуждите си. Всичко останало се учи след това. Харесва ми, че работя във финансовата сфера - най-вече, че компанията е българска и разчупва представата за финансите в България - не трябва да си в офис в банка, за да работиш по специалност.

 


Михаил Генов

Специалист корпоративно банкиране, УниКредит Булбанк АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2016); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2017) 

Всички преподаватели от катедрата са професионалисти, предлагащи иновативни методи на преподаване и винаги могат да помогнат на студента. Подготовката, която получих в университета, е безценна и ми помага в практиката. Обучението, което предлага катедрата, е най-иновативно, даващо изключителни нови знания.

 

 


Мария Иванова

Team Leader Help desk, myPOS AD

Бакалавър спец. "Финанси" (2015); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2016) 

Обучението беше "поднесено" с интересни практики и дискусии, доста по-разбираемо, отколкото да се чете един учебник. Развива се мисленето и позициите на определената личност към различните перспективи и решения. Дава се тласък към по-аналитично мислене и иновативност, справяне с вземането на решения в динамична среда. На мен всички придобити знания са ми от полза всеки ден, следейки не само валутни курсове, но и помагайки, връщайки се към дискусиите, да намирам решения на затрудненията, които срещат нашите бизнес клиенти.

 


Галя Михайлова

Soft recovery, Експресбанк

Бакалавър спец. "Финанси" (2017)

Изключително съм доволна от избора, който съм направила и ако трябва да върна времето назад, отново бих избрала тази специалност. Катедра с истински професионалисти и ерудирани специалисти.

 

 


Юлиян Митраков

Business Intelligence Developer, Adastra Bulgaria

Бакалавър спец. "Финанси" (2010); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2011) 

Катедра "Финанси" предоставя съвременно и приложимо обучение на своите студенти. Преподавателите имат за цел не само да предадат знания, но и да развият начина на мислене на възпитаниците си. В настоящата ми позиция като Business Intelligence Dev в ИТ компания, обучението ми в специалност "Финанси" ми помага много по-лесно да разбирам бизнес процесите и логиките, които впоследствие трябва да имплементирам в репортите си.

 


Кристина Кръстева

Payments Specialist, Interpay Ltd 

Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2019) 

Завърших магистърската си степен с отличие в ИУ – Варна, специалност „Банков мениджмънт“. Получих много знание, подкрепено с примери от практиката, множество лекции от представители на различни банки. Всички преподаватели от катедра „Финанси“ са изключителни специалисти, много любезни и винаги са готови да помогнат на своите студенти. Подготовката, която получих през последните 5 години в ИУ – Варна, е безценна, напълно приложима и необходима в професионален план. Благодарение на полученото знание и допира с практиката, в момента работя като Payments specialist в утвърдена на пазара ирландска компания.

 


Йолина Минева

Специалист в Отдел Бизнес анализи и тестване, CSoft Ltd.

Бакалавър спец. "Финанси" (2015) 

Като цяло обучението в катедра "Финанси" дава базови теоретични познания по много различни теми от банковия, финансовия сектор, които да запалят интереса. По някои дисциплини останах приятно изненадана от начина, по който бяха структурирани занятията и лекционният материал, така че да провокират студентите с актуална информация и казуси. Това до голяма степен изгражда критичното мислене, търсенето на различни гледни точки и решения, което е изключително ценно в практиката. По време на обучението си бях част и от Клуб "Финанси", където студентите с желание могат да развият своите soft skills, да контактуват с представители на бизнеса.

 


Вангел Николов

Junior Accountant Analyst FOREX, Cargill

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2015) 

Според мен, като цяло, обучението в катедра ''Финанси'' преминава на доста високо ниво. Разбира се, човек трябва да има и желание, за да постигне добри резултати. Аз лично получих доста знания през 5-те ми години в Университета. Доста от нещата, които научих, успях и успявам да приложа в работата ми. Разбира се, работната практика също много помага. Със сигурност бих препоръчал Университета и по-специално катедра ''Финанси'' на мои близки и познати. Това е едно много добро начало за добра кариера!

 


Теодор Христов

Актюер, ЗАД ДаллБогг Живот и Здраве 

Бакалавър спец. "Финанси" (2016); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2017) 

Благодарение на качественото образование в ИУ-Варна и по-точно в Катедра “Финанси” успях да се реализирам във финансовата сфера в България! След завършването си участвах в най-добрата програма за завършили икономисти в банковия сектор, като благодарение на придобитите ми знания в университета успях да постигна най-високите резултати в групата си и да бъда един от тримата българи, завършили програмата през 2017.

 


Красимир Вълков

Бизнес консултант, FactSet

Бакалавър спец. "Финанси" (2016)

Бакалавърската програма по „Финанси“, съчетана с нивото на преподаване в катедрата, предразполага към добра основа в материята за завършилия специалността. С приятни впечатления съм останал от практически насочените занимания и задачи, изискващи ангажиране от страна на студента в намирането, филтрирането и обработването на информация - процес, изграждащ полезни и широко приложими навици. Бих окуражил инициативи в бакалавърската програма на специалността, включващи по-ранно въвеждане в материята, както и предоставяне на възможност за избор на студента към фокусиране върху определена област във финансите.

 


Моника Пантелеева

Старши специалист Валутни операции, Експресбанк АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2015)

По време на обучението ми в ИУ-Варна имах възможността да се уча както от утвърдени личности, освен като преподаватели, а и всеки в своята бизнес сфера, така и от млади и амбициозни асистенти. Освен теоретични знания те ни представяха примери и реални събития от икономиката, като по този начин икономическият език стана по-достъпен и разбираем. В тази връзка в помощ на студентите би било осигуряването на повече стажове или осъществяването на срещи с мениджъри от застрахователни фирми, банки, одиторски фирми и т.н. Обучението ми в ИУ-Варна ми даде основната теоретична подготовка и благодарение на задължителния стаж след III курс започнах работа в желаната от мен банкова сфера. В най-голяма помощ са ми банковите дисциплини, върху които се надгражда ежедневно с практиката.

 


Кристиан Георгиев

SAP консултант, Бизнес Мениджмънт Системс ЕООД

Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2014)

Обучението ми в катедра Финанси ми даде нужните основи за бизнес процесите, които сега практикувам и развивам както на професионално, така и на лично ниво, а също ми даде нагласата за непрестанно учене и развитие, особено важно днес.

 

 


Димитър Величков

Координатор (оператор подпомагане на потребители), Taxback International

Бакалавър спец. "Финанси" (2014); Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2015)

Обучението в катедрата ми даде много добри познания в сферата на банковото дело, финансовите инвестиции, застраховането, счетоводството (и не само). Преподавателите в катедрата са сред най-добрите професионалисти в Икономически университет-Варна.

 

 


Стоян Ненков

Консултант клиенти, Уникредит Булбанк АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2017); Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2018) 

Преподавателите от Катедра "Финанси" са екип от професионалисти, с много опит в сферата. Работата с тях е удоволствие и мотивация в перспектива. Темите на обучение са актуални, модернизирани и с добра практическа насоченост. Голяма част от изучаваното се използва и в практиката от големите корпорации като бизнес модел. Обучението в Специалност "Финанси" и "Банков мениджмънт" дава отличен старт в бъдещата кариера.

 


Даниела Колева

Специалист кредитен контрол и парични потоци, Идеал Стандарт - Видима АД

Бакалавър спец. "Финанси" (2016)

Останах с отлични впечатления от обучението ми в ИУ-Варна. Компетентността на обучаващите беше отлична, както и създадената от тях среда. След завършването ми успях да се реализирам в сферата на финансите.

 

 


Жоро Джунов

Експерт Връзки с корпоративни клиенти, ПроКредит Банк

Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2017) 

Стойността на парите във времето и нейното изменение е най-простият пример от обучението, който използвам на ежедневна база в работата си.

 

 


Неделчо Неделчев

Специалист по глобални транзакции с ценни книжа, УниКредит Булбанк

Бакалавър спец. "Финанси" (2017) 

Едно добро теоретично начало.

 

 

 


Ангел Младенов

Младши експерт, Община Попово

Магистър спец. "Банков мениджмънт" (2018)

Обучението ми помогна да се реализирам успешно на пазара на труда.

 

 

 


Стефан Маринов

Специалист Микробизнес, Райфайзенбанк (България) ЕАД

Магистър спец. "Корпоративни финанси" (2014) 

Обучението е адекватно и изчерпателно за сферата на финансите и банковите институции.

 

 

 

 

От 2013 г. катедра "Финанси" връчва специални награди на своите отлично дипломирали се студенти, завършили специалности "Финанси", "Банков мениджмънт", "Корпоративни финанси" и "Публични финанси" - златни и сребърни значки с логото на катедрата. На дипломиралите се с отличен успех се връчва сребърна значка, а на пълните отличници - златна.

Списък с наградени студенти