Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Банкиране и застраховане
Застраховане и осигуряване
Финанси
Социална сигурност и застраховане
ОКС "магистър"
Банков мениджмънт
Финансов мениджмънт
Публични финанси
Корпоративни финанси
Финанси и иновации
Държавни финанси и европейски фондове