Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Застраховане и осигуряване
Финанси
ОКС "магистър"
Банков мениджмънт
Корпоративни финанси
Публични финанси
Финанси и иновации