Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Социална сигурност и застраховане
Финанси
Застраховане и осигуряване
ОКС "магистър"
Банков мениджмънт
Държавни финанси и европейски фондове - СПН
Финанси и иновации
Финансов мениджмънт - СНУ
Корпоративни финанси - СПНУ
Публични финанси - СПНУ