Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Социална сигурност и застраховане
Застраховане и осигуряване
Финанси
ОКС "магистър"
Държавни финанси и европейски фондове
Финансов мениджмънт
Банков мениджмънт
Финанси и иновации
Корпоративни финанси
Публични финанси