Икономически университет – Варна

Преподаватели

Имена Кабинет Email
проф. д-р Стефан Вачков 512 vachkov@ue-varna.bg
доц. д-р Данчо Петров 515 dpetrov@ue-varna.bg
доц. д-р Димитър Рафаилов 517 d.rafailov@ue-varna.bg
доц. д-р Йордан Йорданов 513, E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq jordan@ue-varna.bg
доц. д-р Любомир Георгиев 513 lgeorgiev@ue-varna.bg
доц. д-р Людмил Найденов 532 lnaydenov@ue-varna.bg
доц. д-р Недялко Вълканов 521 n.valkanov@ue-varna.bg
доц. д-р Светлана Герчева 532/123 а svetlana.gercheva@ue-varna.bg
доц. д-р Стоян Киров 532 kirov@ue-varna.bg
доц. д-р Христина Благойчева 218 hrblagoycheva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Александрина Панчева 407/123А al.pancheva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Атанас Камеларов 532 at.kamelarov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Красимира Найденова 517 krassy_naydenova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Пламен Джапаров 407 pl.djaparov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Светослав Борисов 405 svetoslav_borisov@ue-varna.bg
ас. Калиопа Николова-Атанасова 407 k.nikolova@ue-varna.bg
х. ас. Йорданка Пейчева yordankapeycheva@ue-varna.bg