Икономически университет – Варна

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

515

dpetrov@ue-varna.bg

https://publons.com/researcher/3180120/dancho-petrov/

Автобиография

Дати за неположени изпити: 12.01 от 11.00 ч. "Банкови сделки" и 22.01 от 14.00 ч. "Въведение във финансите"

Дисциплина Курс и Специалност
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративни финанси Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-СПН (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
16:15 19:00 Е–Н207 Л Банкови сделки 35, 37, 69, 73
2021-02-02 (Вторник)
15:15 18:00 Е–Н207 Л Банкови сделки 35, 37, 69, 73
2021-02-08 (Понеделник)
13:30 17:00 Е-302 Л Банкови сделки 45
2021-02-11 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-Н102 Л Банкови сделки 45
2021-02-12 (Петък)
10:15 13:00 Е-Н103 Л Банкови сделки 45
2021-02-03 (Сряда)
15:00 17:46 323 Л Въведение във финансите 56, 57, 58, 59
2021-02-05 (Петък)
15:00 17:08 323 Л Въведение във финансите 56, 57, 58, 59
2021-02-09 (Вторник)
15:00 17:46 323 Л Въведение във финансите 56, 57, 58, 59
2021-02-10 (Сряда)
12:00 14:46 128 Л Въведение във финансите 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Статия 2020
Horizons : International Scientific Journal. Ser. A. Social Sciences and Humanities, Bitola : St. Kliment Ohridski University - Bitola, Y. 13, Vol. 25, 2020, 1, 7 - 20.
Статия 2020
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House , 8, 2020, 1, 19 - 32.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Статия 2019
International Scientific Journal Industry 4.0, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 4, 2019, 2, 88 - 91.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 180 - 190.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
High Technologies. Business. Society : IV International Scientific Conference, 11 - 14.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 2. Business, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0 , Year 2, 2019, 2 (5), 139 - 143. ISSN 2535-0005 (print) ; 2535-0013 (online).
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 642 - 652.
Преглед на всички публикации