Икономически университет - Варна

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

515

293

dpetrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 515: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 56: 12:00-13:00

11 ное 2019, кабинет 55: 12:00-13:00

02 дек 2019, кабинет 55: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на банковия персонал Курс 5, Банков мениджмънт (Дистанционно обучение)
Управление на банковия персонал Курс 5, Банков мениджмънт - СПНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративни финанси Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 438 Л Корпоративни финанси 46
15:15 17:00 438 У Корпоративни финанси 46
Сряда
15:15 18:00 122 Л Въведение във финансите 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34
2019-10-10 (Четвъртък)
10:15 13:00 H-206 Л Управление на банковия персонал 37, 38
2019-10-11 (Петък)
13:30 16:00 H-206 Л Управление на банковия персонал 37, 38
2019-10-12 (Събота)
12:15 15:00 H-202 У Управление на банковия персонал 37, 38
Вид Година Публикация
Доклад 2019
High Technologies. Business. Society : IV International Scientific Conference, 11 - 14.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 2. Business, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0 , Year 2, 2019, 2 (5), 139 - 143. ISSN 2535-0005 (print) ; 2535-0013 (online).
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 883.
Статия 2019
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest [Bucuresti] : Niculescu Publ. House [Universitatea Politehnica Din Bucuresti], 7, 2019, 1, 49 - 63.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest: Niculescu, 2019, 180 - 190.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 642 - 652.
Статия 2019
International Scientific Journal Industry 4.0, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 4, 2019, 2, 88 - 91.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.
Доклад 2018
Turbulent Times: Economic and Political Directions : Proceedings of the 8th International Conference on Business and Economy : ICBE 2018, November 08 - 10, 2018, Constanta, Romania, Bucharest : Spiru Haret Univ., 2018, 182 - 192.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 500 - 510.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, с. 24 - 33.
Преглед на всички публикации