Икономически университет – Варна

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

515

dpetrov@ue-varna.bg

https://publons.com/researcher/3180120/dancho-petrov/

Автобиография

Holder of a Review Certificate for reviewed articles for the following journals: Journal of Risk and Financial Management (WoS); Electronics (WoS); Sustainability (WoS); Mathematics (WoS); Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (Scopus)
Editorial Boards: Southeast European Review of Business and Economics since 2019
Годишник ИУ Варна от 2020

Консултации

Петък, кабинет online/515: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2022, кабинет online: 10:00-11:00

11 апр 2022, кабинет 51: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 Е-310 Л Банкови сделки 27, 28, 29
16:15 19:00 Е-Н212 Л Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването 11
Четвъртък
10:15 13:00 H-206 У Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването 11
15:15 17:00 50 У Банкови сделки 27
Петък
11:15 13:00 51 У Банкови сделки 28
Вид Година Публикация
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022 : Online Conference : Proceedings , Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2022, 60-66.
Доклад 2021
Экономическое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы и перспективы : IX Mеждународная научно-практическая конференция "Горизонты России" : Cборник научных трудов, Москва, 23 апреля 2021 г. : Ч. 1, Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 1, 2021, 7-12.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 115-119.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 14-22.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2020
Horizons : International Scientific Journal. Ser. A. Social Sciences and Humanities, Bitola : St. Kliment Ohridski University - Bitola, Y. 13, Vol. 25, 2020, 1, 7 - 20.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Статия 2020
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House , 8, 2020, 1, 19 - 32.
Преглед на всички публикации