Икономически университет - Варна

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

515

293

dpetrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 515: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 56: 10:00-11:00

22 апр 2020, кабинет 55: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банкови сделки Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 6, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 433 Л Банкови сделки 7, 8, 9, 10
Вторник
09:15 11:00 H-203 У Банкови сделки 10
13:30 16:00 2-226 Л Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването 12
Сряда
16:15 19:00 448 У Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването 12
15:15 16:00 H-202 Л Банкови сделки 5
Вид Година Публикация
Статия 2020
Horizons : International Scientific Journal. Ser. A. Social Sciences and Humanities, Bitola : St. Kliment Ohridski University - Bitola, Y. 13, Vol. 25, 2020, 1, 7 - 20.
Статия 2020
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House , 8, 2020, 1, 19 - 32.
Доклад 2019
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 19 - 20 Oct. 2019, Prilep, Macedonia, Bitola : University St. Kliment Ohridski, 2019, 59 - 67.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 180 - 190.
Статия 2019
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest [Bucuresti] : Niculescu Publ. House [Universitatea Politehnica Din Bucuresti], 7, 2019, 1, 49 - 63.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 642 - 652.
Статия 2019
International Scientific Journal Industry 4.0, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 4, 2019, 2, 88 - 91.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga: University of Latvia, 2019, с. 873-882.
Доклад 2019
High Technologies. Business. Society : IV International Scientific Conference, 11 - 14.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 2. Business, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0 , Year 2, 2019, 2 (5), 139 - 143. ISSN 2535-0005 (print) ; 2535-0013 (online).
Преглед на всички публикации