Икономически университет - Варна

Научна дейност

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"

Териториалната организация на НТС – Варна и ИУ – Варна организират

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019", 

посветена на 100-годишнината от основаването на ИУ – Варна

 

3 октомври 2019 г., 09:30 ч., ИУ – Варна, зала 320

В пленарното заседание ще се проведе кръгла маса на тема "Дигитализация на финансовите услуги"

 


FIN-TECH: Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula"

                                

 

 

По повод 80-годишнината от основаването на катедра "Финансова наука" в ИУ-Варна излязоха от печат две нови книги.

 В първата - "Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето", се разглеждат историята на катедрата от основаването ? до наши дни, теоретичното наследство на нашите предшественици и научните приоритети на сегашния академичен състав на катедра "Финанси".

Втората книга - "Финансовата наука - между догмите и реалността", включва единадесет научни студии на преподаватели от катедра "Финанси".

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Международен научен проект „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (2019-2020 г.)

 

Проект "Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал" (2018 - 2020 г.)

 

Проект "Конкурентоспособност и стабилност на банковата система" (2014 - 2016 г.)