Икономически университет – Варна

FIN-TECH: Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula"

Екипът на Икономически университет - Варна за управление и изпълнение проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme" при Икономически университет - Варна и Комисия за финансов надзор имат удоволствието да ви поканят да участвате в

 МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА

"PEER TO PEER LENDING IN EUROPE AND THE BALKAN PENINSULA"

организирана в рамките на международен проект FIN-TECH "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", финансиран по програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020.

Фокус на настоящата международна кръгла маса е обмяната на знания за приложението на новите технологии в сферата на финансовите услуги в национален, регионален и международен мащаб, както и предизвикателствата и опитът на бизнеса, потребителите, висшите училища и компетентните регулаторни ограни при въвеждане на фин-тех иновациите.

11 октомври 2019 г.         9:00 ч.         Икономически университет - Варна, Зала 1


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Предимства и заплахи при peer to peer lending.
  • Системи за регулиране на peer to peer lending.
  • Crowdfunding платформите и регулирането им в Европа.

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

21 сеп 2019Подобни