Икономически университет – Варна

Представяне на заявка за участие в срок до 28-ми октомври 2022 г. на e-mail адрес: spm@ue-varna.bg. Провеждане на олимпиадата: от 09.30 ч. до 12.00 ч. на 5-ти ноември 2022 г. в зала 128 на ИУ – Варна.

Начало
05
окт

За допълнителна информация и регистрация сканирайте QR кода.

12 юли 2022 г. от 11:00 часа в Технически Университет – Варна (Конферентна зала, корпус НУК, ул. Студентска 1)

Финансирането по процедурата е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Срок: 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва капацитета на Европа за иновации от 2008 г. С мрежа от 3 000 партньора и над 60 иновационни центъра, обхващащи целия континент, EIT е най-голямата иновационна екосистема по рода си.

Програмата е отворена за кандидатстване до 19.06.2022 г., 11:59 ч.

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 4 юли 2022 г. Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

Срокът за кандидатсване е текущ

DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"