Икономически университет – Варна

Инициативата се изпълнява от UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и включва поредица от четири събития, които ще се проведат в рамките на месец октомври 2022 г. Събитията са отворени за студенти от всички висши училища.

Начало
18
окт

Начало
13
окт

Говори опитът - за успешния баланс между академичната работа, бизнеса, футболното съдийство, математиката и др. ...

Инициативата се изпълнява от UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и включва поредица от четири събития, които ще се проведат в рамките на месец октомври 2022 г. Събитията са отворени за студенти от всички висши училища.

Начало
05
ное

В олимпиадата право на участие имат студенти от 19 до 29 навършени години от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на варненските висши училища.

Начало
05
окт

За допълнителна информация и регистрация сканирайте QR кода.

12 юли 2022 г. от 11:00 часа в Технически Университет – Варна (Конферентна зала, корпус НУК, ул. Студентска 1)

Финансирането по процедурата е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Срок: 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва капацитета на Европа за иновации от 2008 г. С мрежа от 3 000 партньора и над 60 иновационни центъра, обхващащи целия континент, EIT е най-голямата иновационна екосистема по рода си.

Програмата е отворена за кандидатстване до 19.06.2022 г., 11:59 ч.