Икономически университет - Варна

80 години години катедра "Финанси"

През 2016 г. се навършиха 80 години от основаването на първата катедра по "Финансова наука" в най-старото висше икономическо училище в България.

На 30 декември 1936 г. във Висшето търговско училище в град Варна е създадена катедра "Финансова наука" - първата финансова катедра в най-старото висше икономическо училище в България.

По повод навършването на 80 години от това събитие през м. октомври 2016 г. се проведоха тържествено събрание и конференция на тема "Финансовата наука - между догмите и реалността"

Тържествено събрание и кръгла маса - 7 октомври 2016 г. 
Научна конференция - 14 октомври 2016 г.