Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 517: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

19 май 2020, кабинет : 15:00-16:00

, кабинет : 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 438 У Финанси на предприятието 1
11:15 13:00 H-202 У Корпоративни финансови решения 9
Сряда
08:15 10:00 53 У Финанси на предприятието 3
13:30 15:00 H-202 У Корпоративни финансови решения 8
15:15 17:00 53 У Корпоративни финансови решения 7
Четвъртък
11:15 13:00 2-315 Л Корпоративни финансови решения 7, 8, 9, 10
Петък
11:15 13:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 10
13:30 15:00 438 У Финанси на предприятието 2
2020-09-26 (Събота)
09:15 11:00 303 Л Корпоративни финансови решения 2
2020-09-27 (Неделя)
15:15 17:00 303 Л Корпоративни финансови решения 2
2020-09-28 (Понеделник)
08:15 11:00 H-202 У Въведение във финансите 52
11:15 13:00 H-205 У Финанси на предприятието 44
2020-09-29 (Вторник)
15:15 17:00 H-203 Л Корпоративни финансови решения 2
2020-10-01 (Четвъртък)
14:15 17:00 H-202 У Въведение във финансите 52
2020-10-02 (Петък)
09:15 11:00 H-203 У Финанси на предприятието 44
2020-10-03 (Събота)
10:15 13:00 319 У Корпоративни финансови решения 2
13:30 15:00 H-203 У Финанси на предприятието 44
2020-10-04 (Неделя)
15:15 18:00 H-201 У Корпоративни финансови решения 2
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Статия 2018
Икономика 21 = Economics 21, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 8, 2018, 2, 177 - 192.
Студия 2018
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 27, 2018, 5, 106 - 134.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 229 - 237.
Статия 2018
Известия Сп. Иконoмически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 4, 372 - 390.
Преглед на всички публикации