Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 123a: 17:15-19:15

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 438 У Финанси на предприятието 1
11:15 13:00 H-202 У Корпоративни финансови решения 9
Сряда
08:15 10:00 53 У Финанси на предприятието 3
13:30 15:00 H-202 У Корпоративни финансови решения 8
15:15 17:00 53 У Корпоративни финансови решения 7
Четвъртък
11:15 13:00 2-315 Л Корпоративни финансови решения 7, 8, 9, 10
Петък
11:15 13:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 10
13:30 15:00 438 У Финанси на предприятието 2
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 г. от основ. на кат. Икономика и управление на търговията и 70 г. от създаването на спец. Икономика и търговия, Варна : Наука и икономика, 2018, 77 - 87.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 год. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 284 - 293.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 2, 128 - 151.
Статия 2018
Икономика 21 = Economics 21, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 8, 2018, 2, 177 - 192.
Преглед на всички публикации