Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 517: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2021, кабинет 127г: 16:15-17:15

14 дек 2021, кабинет 127г: 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 50 У Основи на корпоративните финанси 27
Петък
09:15 11:00 51 У Основи на корпоративните финанси 29
13:30 15:00 50 У Основи на корпоративните финанси 28
2022-02-09 (Сряда)
09:15 11:00 Е-303 У Научни изследвания 45
11:15 13:00 Е-310 У Основи на корпоративните финанси 52
2022-02-10 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е–323 У Научни изследвания 45
15:15 17:00 Е-310 У Основи на корпоративните финанси 52
2022-02-12 (Събота)
09:15 11:00 Е-Н210 У Основи на корпоративните финанси 52
13:30 15:00 Е-Н103 У Научни изследвания 45
2022-02-13 (Неделя)
10:15 13:00 Е–Н209 У Научни изследвания 45
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 164-168.
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181. ISBN 978-954-2912-92-7 (online).
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Преглед на всички публикации