Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 517: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

19 май 2020, кабинет : 15:00-16:00

, кабинет : 09:00-10:00

Капиталово бюджетиране
Основи на корпоративните финанси
Вид Година Публикация
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 229 - 237.
Статия 2018
Известия Сп. Иконoмически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 4, 372 - 390.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 г. от основ. на кат. Икономика и управление на търговията и 70 г. от създаването на спец. Икономика и търговия, Варна : Наука и икономика, 2018, 77 - 87.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 год. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 284 - 293.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 2, 128 - 151.
Статия 2018
Икономика 21 = Economics 21, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 8, 2018, 2, 177 - 192.
Преглед на всички публикации