Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 123: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 221: 10:15-11:15

12 ное 2019, кабинет 316: 13:30-14:30

10 дек 2019, кабинет 316: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Оценяване на компании Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Оценяване на компании Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 437 У Финанси на предприятието 1
15:15 17:00 53 У Финанси на предприятието 3
Вторник
09:15 11:00 438 У Финанси на предприятието 2
Сряда
07:30 10:00 H-203 У Оценяване на компании 1 4, 5
13:30 15:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 9
15:15 17:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 10
Четвъртък
09:15 11:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 7
11:15 13:00 437 У Корпоративни финансови решения 8
Петък
09:15 11:00 2-219 Л Корпоративни финансови решения 7, 8, 9, 10
13:30 16:00 434 Л Оценяване на компании 4, 5
2019-10-15 (Вторник)
16:15 17:00 H-203 Л Основи на корпоративните финанси 5
17:15 18:00 H-203 У Основи на корпоративните финанси 5
2019-09-28 (Събота)
13:30 16:00 312 Л Корпоративни финансови решения 2
2019-09-29 (Неделя)
15:15 17:00 53 У Корпоративни финансови решения 2
2019-10-01 (Вторник)
13:30 15:00 H-202 У Корпоративни финансови решения 2
2019-10-03 (Четвъртък)
13:30 16:00 H-208 Л Корпоративни финансови решения 2
2019-10-04 (Петък)
13:30 15:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 2
2019-10-05 (Събота)
10:15 13:00 H-214 У Финанси на предприятието 1
2019-10-06 (Неделя)
10:15 13:00 H-214 У Финанси на предприятието 1
2019-10-08 (Вторник)
15:15 16:00 H-203 У Основи на корпоративните финанси 39, 69, 82
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия Сп. Иконoмически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 4, 372 - 390.
Студия 2018
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 27, 2018, 5, 106 - 134.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 г. от основ. на кат. Икономика и управление на търговията и 70 г. от създаването на спец. Икономика и търговия, Варна : Наука и икономика, 2018, 77 - 87.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 год. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 284 - 293.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 2, 128 - 151.
Статия 2018
Икономика 21 = Economics 21, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 8, 2018, 2, 177 - 192.
Учебник 2018
Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 229 - 237.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Преглед на всички публикации