Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 15:00-17:00

Четвъртък, 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2021, кабинет : 13:30-14:30

13 апр 2021, кабинет : 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 51 У Основи на корпоративните финанси 9
11:15 13:00 H-203 У Основи на корпоративните финанси 10
Четвъртък
11:15 13:00 51 У Основи на корпоративните финанси 8
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181. ISBN 978-954-2912-92-7 (online).
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 229 - 237.
Статия 2018
Известия Сп. Иконoмически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 4, 372 - 390.
Преглед на всички публикации