Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 15:00-17:00

Четвъртък, 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 май 2021, кабинет : 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 H-214 У Корпоративни финансови решения 9
Вторник
09:15 11:00 H-214 У Корпоративни финансови решения 8
Сряда
11:15 13:00 51 У Въведение във финансите 17
13:30 15:00 50 У Въведение във финансите 13
Четвъртък
09:15 11:00 316 Л Корпоративни финансови решения 8, 9, 10
15:15 17:00 51 У Въведение във финансите 12
Петък
11:15 13:00 H-203 У Корпоративни финансови решения 10
2021-09-23 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-Н212 У Въведение във финансите 47
2021-09-24 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н210 Л Корпоративни финансови решения 45
2021-09-25 (Събота)
09:15 11:00 Е-Н210 Л Корпоративни финансови решения 45
11:15 13:00 Е-Н210 У Корпоративни финансови решения 45
2021-09-26 (Неделя)
11:15 13:00 Е-Н212 У Корпоративни финансови решения 45
2021-09-27 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-304 Л Корпоративни финансови решения 45
13:30 17:00 Е-Н212 У Въведение във финансите 47
2021-09-28 (Вторник)
11:15 13:00 Е–Н207 У Финанси на предприятието 51
2021-09-29 (Сряда)
15:15 17:00 Е-Н210 У Финанси на предприятието 51
2021-09-30 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-306 У Корпоративни финансови решения 45
2021-10-02 (Събота)
13:30 15:00 Е–Н207 У Финанси на предприятието 51
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181. ISBN 978-954-2912-92-7 (online).
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Студия 2018
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 27, 2018, 5, 106 - 134.
Преглед на всички публикации