Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

26 май 2020, кабинет eLearn: 10:00-10:00

10 юни 2020, кабинет eLearn: 09:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-203 Л Публични финанси 11
Вторник
11:15 13:00 437 У Публични финанси 11
Петък
07:30 10:00 Е–Н208 Л Въведение във финансите 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
2020-09-23 (Сряда)
15:15 19:00 Н-213 Л Въведение във финансите 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-25 (Петък)
13:30 16:00 H-207 Л Въведение във финансите 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-28 (Понеделник)
11:15 13:00 H-203 Л Въведение във финансите 51, 52, 53, 54, 55, 56
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2019, 2, 55 - 65.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, с. 104 - 109.
Доклад 2018
9th International Conference of the School of Economics and Business, October 12, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : Conference Proceedings, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2018, 127 - 142.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 201 - 214.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majatkowych Wojewodztwa Wielkopolskiego, Poznan : SRMWW, 47 - 48, 2017, 1 - 2, 64 - 72.
Доклад 2017
Сборник доклади от научна конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", Варна: Наука и икономика, 2017, 146-162.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 308 - 314.
Преглед на всички публикации