Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 532/123 а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-220 Л Публични финанси 20, 21
Вторник
08:15 11:00 122 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Застраховане и осигуряване Здравноосигурителни системи 4 30 1-438 17.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Данъчно облагане 4 29 1-437 18.05.2023 13:00 - 15:00
Финанси Данъчно облагане 4 27 1-438 19.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Данъчно облагане 4 28 1-438 19.05.2023 12:00 - 14:00
Финанси Данъчно облагане 4 52 1-50 20.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - СНУ Данъчно облагане 5 25 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - ДНДО Данъчно облагане 6 55 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 18-26., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Преглед на всички публикации