Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 532/123 а: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/ant-byhh-raj, 14:30-15:30

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 53: 14:15-15:15

19 апр 2024, кабинет 53: 16:15-17:15

Здравноосигурителни системи
Данъчно облагане
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Данъчно облагане 4 23 1-438 13.05.2024 09:00 - 11:00
Финанси Данъчно облагане 4 24 1-438 13.05.2024 11:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Здравноосигурителни системи 4 25 Н-202 17.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси Данъчно облагане 4 46 eLearn 18.05.2024 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - СНУ Данъчно облагане 5 24 eLearn 23.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Данъчно облагане 6 50 eLearn 23.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - СПН Данъчно облагане 6 58 eLearn 23.05.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 52 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Въведение във финансите 5 53 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - СПН Въведение във финансите 5 54 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Въведение във финансите 5 55 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 56 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес - ДНДО Въведение във финансите 5 57 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - ДНДО Въведение във финансите 5 58 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Въведение във финансите 5 59 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Въведение във финансите 5 60 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 61 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Въведение във финансите 5 63 тест център онлайн 08.06.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 41-51., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.41 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 18-26., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, проведена на 27-28.05.2022 г. във Велико Търново = Development of the Bulgarian and European Economies - Challenges and Opportunities : Collective Scientifific Book of Faculty of Economics, St. Cyril and St. Methodius University of V. Tarnovo : Annual Conference, held on 27-28.05.2022 in Veliko Tarnovo, В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 6, 2022, 87-95., ISSN(печатно) 2603-4093, ISSN(онлайн) 2603-4093 / Линк
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Преглед на всички публикации