Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 532/123a: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 окт 2019, кабинет 532: 12:00-13:00

13 ное 2019, кабинет 1-316: 10:15-11:15

18 дек 2019, кабинет 1-316: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Европейски публични финанси Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Европейски публични финанси Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-217 Л Европейски публични финанси 3, 79
Вторник
07:30 10:00 H-101 Л Европейски публични финанси 1 3, 79
13:30 16:00 H-201 У Европейски публични финанси 2 3, 79
Сряда
10:15 13:00 316 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 4, 5, 18, 21, 22
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2019, 2, 55 - 65.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 201 - 214.
Доклад 2018
9th International Conference of the School of Economics and Business, October 12, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : Conference Proceedings, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2018, 127 - 142.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majatkowych Wojewodztwa Wielkopolskiego, Poznan : SRMWW, 47 - 48, 2017, 1 - 2, 64 - 72.
Доклад 2017
Сборник доклади от научна конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", Варна: Наука и икономика, 2017, 146-162.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2015
Първо издание, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 308 - 314.
Преглед на всички публикации