Икономически университет - Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

26 май 2020, кабинет eLearn: 10:00-10:00

10 юни 2020, кабинет eLearn: 09:00-09:00

Публични финанси
Данъчна политика
Здравноосигурителни системи
Данъчно облагане
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, с. 104 - 109.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2019, 2, 55 - 65.
Доклад 2018
9th International Conference of the School of Economics and Business, October 12, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : Conference Proceedings, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2018, 127 - 142.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 201 - 214.
Статия 2017
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majatkowych Wojewodztwa Wielkopolskiego, Poznan : SRMWW, 47 - 48, 2017, 1 - 2, 64 - 72.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Сборник доклади от научна конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", Варна: Наука и икономика, 2017, 146-162.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Други 2015
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации