Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 532/123 а: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Здравноосигурителни системи Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-202 Л Здравноосигурителни системи 11
16:15 19:00 433 Л Данъчно облагане 1 7, 8, 9, 10
Сряда
13:30 16:00 2-131 Л Данъчно облагане 7, 8, 9, 10
Петък
10:15 13:00 H-203 У Здравноосигурителни системи 11
2021-02-02 (Вторник)
13:30 15:00 Е–Н209 Л Данъчно облагане 37, 69
2021-02-05 (Петък)
09:15 11:00 Е–Н208 Л Данъчно облагане 37, 69
2021-02-06 (Събота)
15:15 17:00 Е-304 Л Данъчно облагане 37, 69
2021-02-07 (Неделя)
10:15 13:00 Е–Н207 У Данъчно облагане 37, 69
2021-02-08 (Понеделник)
10:15 13:00 Е–Н207 У Данъчно облагане 37, 69
13:30 16:00 Е-305 Л Данъчно облагане 2
2021-02-09 (Вторник)
10:15 13:00 Е–323 Л Въведение във финансите 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
13:30 16:00 Е-304 Л Данъчно облагане 2
2021-02-12 (Петък)
10:15 13:00 Е–323 Л Въведение във финансите 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-13 (Събота)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Данъчно облагане 2
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2019, 2, 55 - 65.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, с. 104 - 109.
Доклад 2018
9th International Conference of the School of Economics and Business, October 12, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : Conference Proceedings, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2018, 127 - 142.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 201 - 214.
Доклад 2017
Сборник доклади от научна конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", Варна: Наука и икономика, 2017, 146-162.
Статия 2017
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majatkowych Wojewodztwa Wielkopolskiego, Poznan : SRMWW, 47 - 48, 2017, 1 - 2, 64 - 72.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Преглед на всички публикации