Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 15:15-17:15

Сряда, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

27 яну 2021, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-203 У Данъчно облагане 10
13:30 16:00 H-203 У Данъчно облагане 8
16:15 19:00 H-203 У Данъчно облагане 9
Вторник
10:15 13:00 53 У Данъчно облагане 7
13:30 15:00 222 У Финансови инвестиции 8
Сряда
11:15 13:00 H-209 У Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 11
Четвъртък
15:15 17:00 2-221 У Финансови инвестиции 10
17:15 19:00 2-314 У Финансови инвестиции 9
Петък
11:15 13:00 2-224 У Академични изследвания 1 23
11:15 13:00 2-224 У Академични изследвания 2 24
Вид Година Публикация
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Преглед на всички публикации