Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 405: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 405: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансови деривати Курс 5, (Редовно обучение)
Финансови деривати Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 H-202 У Финансови деривати 4, 5
Вторник
09:15 11:00 H-206 У Финансови инвестиции 8
11:15 13:00 H-206 У Финансови инвестиции 10
15:15 17:00 H-104 У Финансови инвестиции 7
Сряда
09:15 11:00 2-319 У Основи на застраховането 10
Четвъртък
11:15 13:00 434 У Основи на застраховането 7
13:30 15:00 H-207 У Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 11
17:15 19:00 447 У Основи на застраховането 8
Петък
09:15 11:00 H-209 У Основи на застраховането 9
11:15 13:00 H-209 У Финансови инвестиции 9
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
Инвестиции в бъдещето : Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна: Териториална организация на НТС, 2015, 187 - 193.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 187 - 192.
Доклад 2014
// Следкризисният финансов маразъм в Европа и България : IV Междунар. науч. конф. = The Aftercrisis Financial Marasmus in Europe and Bulgaria : 4th Intern. Sci. Conf. : Сб. докл., 23 - 26 май 2013, Равда. - София : Изд. комплекс УНСС, 2014, с. 135 - 141.
Преглед на всички публикации