Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 405: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 405: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

17 ное 2020, кабинет Н-203: 15:00-16:00

10 дек 2020, кабинет Н-202: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов инженеринг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансов инженеринг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Финансов инженеринг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 127В У Въведение във финансите 19
Сряда
11:15 13:00 2-222 У Въведение във финансите 10
Четвъртък
09:15 11:00 51 У Финансово посредничество 9
11:15 13:00 438 У Финансово посредничество 10
Петък
13:30 15:00 51 У Финансово посредничество 8
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 187 - 192.
Преглед на всички публикации