Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405 / https://meet.google.com/ygj-trgw-nax

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 405: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 405: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 17:00-18:00

10 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 17:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 302 У Академични изследвания 2 22
13:30 15:00 302 У Академични изследвания 1 23
Сряда
09:15 11:00 434 У Финансови инвестиции 27
11:15 13:00 306 У Академични изследвания 2 24
Четвъртък
13:30 15:00 447 У Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 30
15:15 17:00 448 У Финансови инвестиции 29
17:15 19:00 448 У Финансови инвестиции 28
Петък
10:15 13:00 50 У Данъчно облагане 9
13:30 16:00 53 У Данъчно облагане 10
2022-02-08 (Вторник)
16:15 18:00 Е-303 У Финансови инвестиции 52
2022-02-09 (Сряда)
09:15 11:00 Е-Н101 У Основи на застраховането 52
2022-02-11 (Петък)
11:15 13:00 Е-310 У Финансови инвестиции 52
13:30 15:00 Е-Н212 У Основи на застраховането 52
2022-02-13 (Неделя)
11:15 13:00 Е-Н212 У Финансови инвестиции 52
15:15 17:00 Е-Н101 У Основи на застраховането 52
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 92-99.
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23 [23 с.].
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Преглед на всички публикации