Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 15:15-17:15

Сряда, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

27 яну 2021, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 437 У Финансово посредничество 28
13:30 15:00 127Г У Въведение във финансите 29
Вторник
08:15 10:00 437 У Финансово посредничество 29
Сряда
13:30 15:00 H-214 У Финансово посредничество 27
15:15 17:00 302 У Въведение във финансите 30
Петък
11:15 13:00 H-207 У Въведение във финансите 25
Вид Година Публикация
Статия 2021
e-Journal VFU , Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23.
Доклад 2021
Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие „ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО'2021” („COVID-19 И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”), 8 октомври 2021 , Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021 - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Преглед на всички публикации