Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 405: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 405: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансови инвестиции Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Мита и митнически режими Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Мита и митнически режими Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-229 У Икономика на застрахователното предприятие 11
Вторник
13:30 15:00 127Г У Въведение във финансите 9
Сряда
13:30 16:00 2-319 У Мита и митнически режими 3, 79
Четвъртък
11:15 13:00 434 У Въведение във финансите 8
Петък
09:15 11:00 2-226 У Въведение във финансите 10
11:15 13:00 2-224 У Въведение във финансите 16
2019-10-15 (Вторник)
15:15 16:00 H-203 У Финансови инвестиции 5
16:15 18:00 319 У Финансови инвестиции 2
2020-02-14 (Петък)
11:15 13:00 223 У Основи на застраховането 2
2020-02-15 (Събота)
13:30 15:00 319 У Финансови инвестиции 2
15:15 17:00 319 У Основи на застраховането 2
2020-02-16 (Неделя)
09:15 11:00 319 У Финансови инвестиции 2
11:15 13:00 319 У Основи на застраховането 2
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Доклад 2015
Инвестиции в бъдещето : Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна: Териториална организация на НТС, 2015, 187 - 193.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 187 - 192.
Доклад 2014
// Следкризисният финансов маразъм в Европа и България : IV Междунар. науч. конф. = The Aftercrisis Financial Marasmus in Europe and Bulgaria : 4th Intern. Sci. Conf. : Сб. докл., 23 - 26 май 2013, Равда. - София : Изд. комплекс УНСС, 2014, с. 135 - 141.
Преглед на всички публикации