Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 15:15-17:15

Сряда, кабинет https://meet.google.com/ygj-trgw-nax: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

27 яну 2021, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 14:00-15:00

Финансови инвестиции
Данъчно облагане
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Преглед на всички публикации