Икономически университет - Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 512: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2020, кабинет H-104: 10:15-11:15

22 апр 2020, кабинет H-101: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Научни изследвания Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 223 Л Магистърски семинар 4, 5
15:15 17:00 303 Л Банково дело 11
Сряда
13:30 16:00 H-101 У Научни изследвания 7
16:15 19:00 H-101 У Научни изследвания 2 7, 8
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 У Научни изследвания 8
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Преглед на всички публикации