Икономически университет - Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 512: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет H-206: 12:00-13:00

18 дек 2019, кабинет H-206: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, Банков мениджмънт (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, Банков мениджмънт - СПНУ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на банковите корпорации Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Мениджмънт на банковите корпорации Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 H-203 Л Мениджмънт на банковите корпорации 2 4, 5
Сряда
10:15 13:00 H-206 Л Мениджмънт на банковите корпорации 4, 5
Четвъртък
10:15 13:00 301 Л Въведение в банковото дело 7, 8, 9, 10
2019-09-30 (Понеделник)
16:15 19:00 319 Л Въведение в банковото дело 2
2019-10-01 (Вторник)
16:15 19:00 319 Л Въведение в банковото дело 2
2019-10-04 (Петък)
10:15 13:00 221 Л Въведение в банковото дело 2
2019-10-07 (Понеделник)
13:30 16:00 319 Л Стратегически банков мениджмънт 37, 38
2019-10-08 (Вторник)
16:15 19:00 221 Л Стратегически банков мениджмънт 37, 38
2019-10-11 (Петък)
10:15 13:00 319 Л Стратегически банков мениджмънт 37, 38
Вид Година Публикация
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 263 - 270.
Преглед на всички публикации