Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 512: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2020, кабинет 122: 15:00-16:00

09 дек 2020, кабинет 122: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банков маркетинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение в банковото дело Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
13:30 16:00 Е–Н207 Л Приложни изследвания в банкирането 34, 35
2021-02-02 (Вторник)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Иновации в банкирането 36, 37, 69
13:30 15:00 Е–Н207 Л Банков маркетинг 34, 35, 73
2021-02-03 (Сряда)
13:30 16:00 Е-304 Л Иновации в банкирането 36, 37, 69
16:15 19:00 Е-302 Л Магистърски семинар 69, 73
2021-02-04 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-302 Л Иновации в банкирането 36, 37, 69
13:30 15:00 Е–Н209 Л Банков маркетинг 34, 35, 73
2021-02-05 (Петък)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Банков маркетинг 34, 35, 73
2021-02-06 (Събота)
13:30 15:00 Е–Н207 Л Банков маркетинг 34, 35, 73
15:15 18:00 Е–Н207 У Приложни изследвания в банкирането 34, 35
2021-02-07 (Неделя)
15:15 18:00 Е–Н209 Л Магистърски семинар 69, 73
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Преглед на всички публикации