Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 512: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mtn-xkgd-tug, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

06 ное 2023, кабинет 220: 12:00-13:00

04 дек 2023, кабинет 220: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в банковото дело * Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт * Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт * Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт * Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Банки и всеобщо финансово предлагане Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 220 Л Въведение в банковото дело 22, 23
Вторник
11:15 13:00 H-101 Л Банки и всеобщо финансово предлагане 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Банки и всеобщо финансово предлагане 3 24 1-302 15.01.2024 14:00 - 16:00
Финанси Въведение в банковото дело 3 22 1-301 16.01.2024 10:00 - 12:00
Финанси Въведение в банковото дело 3 23 1-301 16.01.2024 10:00 - 12:00
Банков мениджмънт Стратегически банков мениджмънт 5 21 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - СНУ Стратегически банков мениджмънт 5 22 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - ДНДО Стратегически банков мениджмънт 6 49 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Финанси Въведение в банковото дело 3 39 eLearn 27.01.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 3-12., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 47-54.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2020, 7-38.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Преглед на всички публикации