Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 512: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет : 13:15-14:15

27 апр 2021, кабинет : 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 222 У Научни изследвания 7
Вторник
10:15 13:00 H-102 У Научни изследвания 1 8
13:30 15:00 H-103 Л Банково дело 11
16:15 19:00 433 У Научни изследвания 2 7
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 У Научни изследвания 8
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Преглед на всички публикации