Икономически университет - Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 512: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2020, кабинет H-104: 10:15-11:15

22 апр 2020, кабинет H-101: 13:30-14:30

16 май 2020, кабинет : 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 223 Л Магистърски семинар 4, 5
15:15 17:00 303 Л Банково дело 11
Сряда
13:30 16:00 H-101 У Научни изследвания 7
16:15 19:00 H-101 У Научни изследвания 1 7, 8
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 У Научни изследвания 8
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Преглед на всички публикации