Икономически университет - Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 512: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Банково дело
Научни изследвания
Магистърски семинар
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации