Икономически университет - Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 512: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2020, кабинет 122: 15:00-16:00

09 дек 2020, кабинет 122: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, 2204 (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, 2602 (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 6, 2603 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 122 Л Въведение в банковото дело 8, 9, 10
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Студия 2016
//Финансовата наука - между догмите и реалността. Варна, Наука и икономика, 2016, с. 13-107.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Преглед на всички публикации