Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 512/онлайн: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

03 ное 2022, кабинет 437: 11:15-12:00

17 ное 2022, кабинет 437: 11:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банков маркетинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Приложни изследвания в банкирането Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-103 У Научни изследвания 28
13:30 16:00 316 У Научни изследвания 27
Вторник
13:30 16:00 310 У Научни изследвания 2 28
16:15 19:00 127Г У Научни изследвания 2 27
2023-02-07 (Вторник)
09:15 12:00 Е-304 Л Иновации в банкирането 24, 25, 55
12:15 15:00 Е-7 У Научни изследвания 52
2023-02-08 (Сряда)
12:15 15:00 Е-304 Л Иновации в банкирането 24, 25, 55
15:15 18:00 Е-3 У Научни изследвания 52
2023-02-09 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-14 Л Банков маркетинг 22, 23, 60
2023-02-13 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-2-6 У Научни изследвания 52
13:30 16:00 Е-2-2 Л Банков маркетинг 22, 23, 60
2023-02-14 (Вторник)
10:15 13:00 Е-304 Л Иновации в банкирането 24, 25, 55
15:15 18:00 Е-18 Л Приложни изследвания в банкирането 22, 23, 60
2023-02-15 (Сряда)
12:15 15:00 Е-17 Л Банков маркетинг 22, 23, 60
2023-02-16 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-17 У Приложни изследвания в банкирането 22, 23, 60
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 47-54.
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2020, 7-38.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Доклад 2017
Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 5-22.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Преглед на всички публикации