Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 513: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2021, кабинет eLearn: 11:15-13:00

15 апр 2021, кабинет eLearn: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 223 Л Въведение във финансите 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
13:30 16:00 304 У Научни изследвания 9
Вторник
16:15 19:00 312 У Научни изследвания 2 9
Четвъртък
13:30 15:00 2-219 Л Банково дело 4, 5
Вид Година Публикация
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Доклад 2016
Седма международна научна конференция: Икономическата (не) свобода, София: Издателски комплекс - УНСС, 2016, 239-243.
Преглед на всички публикации