Икономически университет - Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет /до края на неприсъствените занятия онлайн, чрез чата на платформата E-Learn/: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/qkr-dgrd-wmd: 11:00-12:00

Банково дело
Научни изследвания
Въведение във финансите
Вид Година Публикация
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Преглед на всички публикации