Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 513: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови пазари и институции Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 2-217 Л Финансови пазари и институции 30
Четвъртък
10:15 13:00 2-315 Л Финансово посредничество 27, 28, 29
13:30 15:00 2-320 У Финансови пазари и институции 30
Петък
13:30 16:00 Е–433 Л Въведение във финансите 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
2021-09-27 (Понеделник)
15:15 18:00 Е-303 Л Финансово посредничество 52
2021-09-28 (Вторник)
08:15 10:00 Е–Н209 Л Финансово посредничество 52
2021-09-29 (Сряда)
15:15 17:00 Е–323 Л Финансово посредничество 52
2021-10-01 (Петък)
09:15 11:00 Е-303 Л Финансово посредничество 52
Вид Година Публикация
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации