Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 513/онлайн: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2022, кабинет Н-205: 08:00-09:00

25 ное 2022, кабинет Н-205: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-316 У Научни изследвания 29
Вторник
11:15 13:00 H-209 Л Въведение във финансите 39, 40, 41
Сряда
07:30 10:00 2-217 У Научни изследвания 1 29
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Преглед на всички публикации