Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 513: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

27 май 2021, кабинет eLearn: 11:15-13:00

Банково дело
Научни изследвания
Въведение във финансите
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Доклад 2016
Седма международна научна конференция: Икономическата (не) свобода, София: Издателски комплекс - УНСС, 2016, 239-243.
Преглед на всички публикации