Икономически университет - Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 513: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 521: 15:00-16:00

03 дек 2019, кабинет 521: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Научни изследвания Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансови пазари и институции Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 316 Л Финансово посредничество 7, 8, 9, 10
Вторник
10:15 13:00 323 Л Въведение във финансите 36, 37, 38, 39, 40, 41
Четвъртък
13:30 16:00 H-104 Л Финансови пазари и институции 11
15:15 18:00 305 У Научни изследвания 2
2020-02-14 (Петък)
13:30 16:00 305 У Научни изследвания 2
2020-02-15 (Събота)
10:15 13:00 310 У Научни изследвания 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, 157-190.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Преглед на всички публикации