Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 513: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/pdw-ueuu-ddi, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 1-513: 13:30-14:30

17 апр 2024, кабинет 1-513: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-311 Л Банково дело 20, 21
Сряда
11:15 13:00 H-201 Л Въведение във финансите 41, 42, 43, 44, 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите - ДНДО Въведение във финансите 5 41 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Въведение във финансите 5 42 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Въведение във финансите 5 43 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Въведение във финансите 5 44 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Въведение във финансите 5 45 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Банково дело 3 20 1-438 19.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Банково дело 3 21 1-438 19.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 10:00 - 12:00 1-303
03.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
04.06.2024 10:00 - 12:00 1-303
04.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
Вид Година Публикация
Статия 2023
Economic Alternatives, Sofia: UNWE Publishing Complex - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 октомври 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference, October 6ht 2023 : Proceedings, Варна : НТС-Варна, 2023, 23-32., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Преглед на всички публикации