Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет eLearn: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет eLearn: 11:15-13:00

06 дек 2021, кабинет eLearn: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансови пазари и институции Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
16:15 19:00 223 У Научни изследвания 2 10
Четвъртък
13:30 16:00 2-317 У Научни изследвания 10
Петък
10:15 12:00 Е-111 Л Въведение във финансите 42, 43, 44, 45, 46, 47
13:30 15:00 Е-311 Л Банково дело 25, 26
Вид Година Публикация
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Преглед на всички публикации