Икономически университет - Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 513: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2020, кабинет 521: 10:15-11:15

02 дек 2020, кабинет 521: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови пазари и институции Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 5, 2204 (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 5, 2602 (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 6, 2603 (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 5, 2602 (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 6, 2603 (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи Курс 5, 2303 (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи Курс 5, 2683 (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи Курс 6, 2684 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-223 Л Финансово посредничество 8, 9, 10
13:30 15:00 2-228 У Финансови пазари и институции 11
Сряда
09:15 12:00 Е2–311 Л Въведение във финансите 35, 36, 37, 38, 39, 40
Четвъртък
15:15 18:00 H-212 Л Финансови пазари и институции 11
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Доклад 2016
Седма международна научна конференция: Икономическата (не) свобода, София: Издателски комплекс - УНСС, 2016, 239-243.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации