Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 513/онлайн: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови пазари и институции Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 511 Л Финансово посредничество 22, 23
Четвъртък
10:15 13:00 323 Л Въведение във финансите 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Петък
08:15 11:00 H-208 Л Финансови пазари и институции 24
2023-09-19 (Вторник)
10:15 13:00 Е-6 Л Финансово посредничество 39
13:30 15:00 Е-5 У Финансово посредничество 39
2023-09-20 (Сряда)
15:15 17:00 Е-4 Л Въведение във финансите 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-21 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е-3 Л Въведение във финансите 38, 39, 40, 41, 42
13:30 16:00 Е-7 Л Финансово посредничество 39
2023-09-25 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-14 Л Финансово посредничество 39
13:30 15:00 Е-3 Л Въведение във финансите 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-26 (Вторник)
09:15 11:00 Е-7 У Финансово посредничество 39
13:30 16:00 Е-3 Л Въведение във финансите 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-27 (Сряда)
13:30 15:00 Е-6 У Финансово посредничество 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации