Икономически университет - Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

0882 164 671

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет /до края на неприсъствените занятия онлайн, чрез чата на платформата E-Learn/: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

23 май 2020, кабинет /чрез платформата за дист. обучение/: 11:00-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 222 Л Въведение във финансите 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
Сряда
07:30 10:00 H-207 У Научни изследвания 1 9
10:15 13:00 H-207 У Научни изследвания 9
Четвъртък
13:30 15:00 2-224 Л Банково дело 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 150.
Учебник 2016
Електронен учебник, Варна: Наука и икономика, 2016.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, 157-190.
Доклад 2016
Седма международна научна конференция: Икономическата (не) свобода, София: Издателски комплекс - УНСС, 2016, 239-243.
Преглед на всички публикации