Икономически университет – Варна

х. ас. Йорданка Пейчева

х. ас. Йорданка Пейчева

х. ас. Йорданка Пейчева

yordankapeycheva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Банков маркетинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков маркетинг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
09:15 11:00 223 У Въведение във финансите 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54