Икономически университет – Варна

х. ас. Йорданка Пейчева

х. ас. Йорданка Пейчева

х. ас. Йорданка Пейчева

yordankapeycheva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Основи на социалното осигуряване Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 53 У Публично пенсионно осигуряване 25
14:15 16:00 H-203 У Въведение във финансите 39, 40, 41, 61, 62
Сряда
13:30 15:00 H-214 У Банкови сделки 24
Четвъртък
09:15 11:00 H-101 У Основи на социалното осигуряване 24
17:15 19:00 H-203 У Публични финанси 3