Икономически университет – Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет Н-101: 11:15-12:30

01 дек 2021, кабинет Н-101: 11:15-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси (обща част) Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 122 Л Публични финанси (обща част) 27, 28, 29
Сряда
11:15 13:00 H-101 У Публични финанси (обща част) 27
13:30 15:00 H-102 У Публични финанси (обща част) 28
Четвъртък
13:30 15:00 2-314 У Публични финанси (обща част) 29
Вид Година Публикация
Статия 2021
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Свищов : СА Ценов - Свищов, 2021, 2, с. 1-17.
Студия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-24 [24 с.].
Статия 2021
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 74, 2021, 1, 17-31.
Студия 2020
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 29, 2020, 2, 126 - 150.
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 28 [28 с.].
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 25 [25 с.].
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 456 - 463.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 121 - 125.
Доклад 2019
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2019 р., Луцьк : Луцький НТУ, 2019, 47 - 50.
Доклад 2019
Годишната университетска научна конференция, 27 - 28 юни 2019 г. : Национален военен университет "Васил Левски" - Велоко Търново : Сборник доклади, В. Търново : Национален военен университет „Васил Левски”, 7, 2019, 138 - 145.
Преглед на всички публикации