Икономически университет - Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 532: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

06 ное 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

04 дек 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Фискален федерализъм Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Фискален федерализъм Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 У Фискален федерализъм 1 3, 79
13:30 16:00 2-217 Л Публични финанси (обща част) 3, 79
Вторник
13:30 15:00 H-102 У Публични финанси (обща част) 8
16:15 19:00 H-202 Л Фискален федерализъм 2 3, 79
Сряда
13:30 16:00 2-310 Л Публични финанси (обща част) 7, 8, 9, 10
16:15 19:00 2-318 Л Фискален федерализъм 3, 79
Четвъртък
10:15 13:00 2-131 Л Въведение във финансите 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31
Петък
09:15 11:00 H-103 У Публични финанси (обща част) 10
11:15 13:00 H-103 У Публични финанси (обща част) 9
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2019 г. на Национален военен университет „Васил Левски”, 27-28 юни 2019 г., В. Търново: Национален военен университет „Васил Левски”, 7, 2019, 138-145.
Доклад 2019
Сборник доклади от Международна научнопрактическа конференция на тема: Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи. 11-12 октомври 2019. , Свищов, АИ „Ценов”, 2019, 291-300.
Доклад 2019
Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки, 5 жовтня 2019 року, Луцьк: Луцький НТУ, 2019, 47-50.
Доклад 2019
Сборник доклади от дванадесета научно-приложна конференция с международно участие Инвестиции в бъдещето 2019. 03-04 октомври. 2019 г. , Варна: НТС, 2019, 121-125.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2 , Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 42 - 53.
Статия 2017
Народностопански архив = Narodnostopanski Arhiv , Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. LXX , 2017, 4, 16 - 29.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа, Свищов: АИ Д.А.Ценов, 2017, 264-270.
Студия 2016
Финансовата наука между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, 319-360.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации