Икономически университет – Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 123А: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/zwa-teyr-dga, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет Н-205: 13:30-15:00

19 апр 2024, кабинет Н-205: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Общински финанси и социални дейности Курс 4, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-314 У Общински финанси и социални дейности 25
Сряда
16:15 19:00 H-207 Л Общински финанси и социални дейности 2 25
Петък
13:30 16:00 H-205 Л Общински финанси и социални дейности 25
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Общински финанси и социални дейности 4 25 1-305 13.05.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 11:00 - 13:00 1-319
29.05.2024 11:00 - 13:00 1-319
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 09:00 - 11:00 тест център онлайн
03.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
04.06.2024 09:00 - 11:00 тест център онлайн
04.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 56-61., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / DOI 10.58861/tae.cf.9789542324270 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четиринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 октомври 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 98-104., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Статия 2022
Business Management, Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, Yr. 32, 2022, 4, 18-34., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-83961 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 313-320., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Студия 2022
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов [Year-Book. D. A. Tsenov Academy of Economics] , Свищов : Д. А. Ценов - Свищов, 125 [СХXV], 2022, 39-64., ISSN(печатно) 0861-8054 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Revista Inclusiones, Sofía : Editorial Cuadernos de Sofía, 9, 2022, 1, 223-239., ISSN(печатно) 0719-4706 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2021
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Свищов : СА Ценов - Свищов, 2021, 2, с. 1-17., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Преглед на всички публикации