Икономически университет – Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк към виртуална стая за провеждане на консултации: https://meet.google.com/akw-hipd-aja

Консултации

Понеделник, кабинет 532: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

10 мар 2023, кабинет 2-220: 10:15-11:15

07 апр 2023, кабинет 2-220: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Персонални финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 220 У Персонални финанси 2 28
07:30 10:00 2-318 У Персонални финанси 1 29
13:30 15:00 2-228 Л Публични финанси 3
Сряда
07:30 10:00 2-312 У Персонални финанси 1 27
Петък
10:15 13:00 2-220 Л Персонални финанси 27, 28, 29
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Revista Inclusiones, Sofía : Editorial Cuadernos de Sofía, 9, 2022, 1, 223-239., ISSN(печатно) 0719-4706 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Свищов : СА Ценов - Свищов, 2021, 2, с. 1-17., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г., посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 196-203., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Статия 2021
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 74, 2021, 1, 17-31 ; 15-27., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Студия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-24 [24 с.]., ISSN(онлайн) 1313-7514 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 151-157., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Студия 2020
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 29, 2020, 2, 126-150., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 456 - 463.
Преглед на всички публикации