Икономически университет - Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 532: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

06 ное 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

04 дек 2019, кабинет 2-310: 14:15-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Фискален федерализъм Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Фискален федерализъм Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации в публичните финанси Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 У Фискален федерализъм 1 3, 79
13:30 16:00 2-217 Л Публични финанси (обща част) 3, 79
Вторник
13:30 15:00 H-102 У Публични финанси (обща част) 8
16:15 19:00 H-202 Л Фискален федерализъм 2 3, 79
Сряда
13:30 16:00 2-310 Л Публични финанси (обща част) 7, 8, 9, 10
16:15 19:00 2-318 Л Фискален федерализъм 3, 79
Четвъртък
10:15 13:00 2-131 Л Въведение във финансите 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31
Петък
09:15 11:00 H-103 У Публични финанси (обща част) 10
11:15 13:00 H-103 У Публични финанси (обща част) 9
2019-10-01 (Вторник)
11:15 13:00 319 Л Публични финанси (обща част) 2
2019-10-02 (Сряда)
10:15 13:00 2-129 Л Публични финанси (обща част) 2
2019-10-03 (Четвъртък)
13:30 15:00 2-127 Л Публични финанси (обща част) 2
2019-10-04 (Петък)
13:30 15:00 221 Л Публични финанси (обща част) 2
2019-10-08 (Вторник)
09:15 10:00 52 Л Иновации в публичните финанси 39, 69, 82
10:15 11:00 52 У Иновации в публичните финанси 39, 69, 82
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2 , Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 42 - 53.
Доклад 2017
Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа, Свищов: АИ Д.А.Ценов, 2017, 264-270.
Статия 2017
Народностопански архив = Narodnostopanski Arhiv , Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. LXX , 2017, 4, 16 - 29.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Студия 2016
Финансовата наука между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, 319-360.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Учебник 2015
Първо издание, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 300 - 307.
Статия 2013
Данъчна практика. Счетоводство. Финанси на фирмата , 2013, № 8, с. 21 - 28.
Статия 2013
Данъчна практика , 2013, № 10, с. 20 - 26.
Преглед на всички публикации