Икономически университет – Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк към виртуална стая за провеждане на консултации: https://meet.google.com/zwa-teyr-dga

Консултации

Сряда, кабинет 532: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

09 мар 2022, кабинет : 13:00-15:00

07 апр 2022, кабинет 2-217: 10:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Персонални финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 Е-305 Л Персонални финанси 8, 9, 10
Четвъртък
10:15 13:00 2-217 У Персонални финанси 2 8
10:15 13:00 2-217 У Персонални финанси 1 10
13:30 16:00 2-217 У Персонални финанси 2 9
Петък
11:15 13:00 Е-311 Л Публични финанси 25, 26
Вид Година Публикация
Статия 2021
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 74, 2021, 1, 17-31 ; 15-27.
Статия 2021
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Свищов : СА Ценов - Свищов, 2021, 2, с. 1-17.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г., посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 196-203.
Студия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-24 [24 с.].
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 151-157.
Студия 2020
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 29, 2020, 2, 126 - 150.
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 25 [25 с.].
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 456 - 463.
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 28 [28 с.].
Доклад 2019
Годишната университетска научна конференция, 27 - 28 юни 2019 г. : Национален военен университет "Васил Левски" - Велоко Търново : Сборник доклади, В. Търново : Национален военен университет „Васил Левски”, 7, 2019, 138 - 145.
Преглед на всички публикации