Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров
Консултации на място

Петък, кабинет 407/123а: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/tkz-wosv-dta, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет 523: 10:15-11:15

13 мар 2024, кабинет онлайн: 13:00-14:00

19 апр 2024, кабинет 523: 10:15-11:15

24 апр 2024, кабинет онлайн: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Дигитално банкиране и финтех Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Превенция на финансови нарушения Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
16:15 18:00 2-310 Л Дигитално банкиране и финтех 22, 23
Четвъртък
09:15 11:00 H-205 У Банково дело 21
11:15 13:00 H-205 У Банково дело 20
13:30 15:00 H-202 У Превенция на финансови нарушения 1 24
Петък
09:15 11:00 523 У Дигитално банкиране и финтех 2 22
09:15 11:00 523 У Дигитално банкиране и финтех 1 23
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 39 eLearn 08.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 22 1-438 20.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 23 1-438 20.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 71-78., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 2, 97-107., ISSN(печатно) 1314-6556 , ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI 10.37075/ISA.2022.2.08 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2022
Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация : Сборник с научни доклади от юбилейна научна конференция, 21 ноември 2021 г., Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2022, 22-31., ISBN(онлайн) 978-954-00-0307-8 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 344-361., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 97-104., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна, Варна : НТС - Варна, 2021, 169-176.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6-18., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2020
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43-57., ISSN(печатно) 2367-7600, ISSN(онлайн) 1312-594X / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Преглед на всички публикации