Икономически университет – Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Четвъртък, кабинет 218: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 218: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет : 09:30-10:30

22 апр 2021, кабинет : 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на социалното осигуряване Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 303 Л Основи на социалното осигуряване 30
Сряда
15:15 17:00 H-104 У Основи на социалното осигуряване 30
Четвъртък
11:15 13:00 223 Л Академични изследвания 1 25
11:15 13:00 223 У Академични изследвания 2 25
Вид Година Публикация
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 145 - 151.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Преглед на всички публикации