Икономически университет - Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 218: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

05 ное 2019, кабинет 301: 11:15-12:15

11 окт 2019, кабинет 2-219: 09:15-10:15

03 дек 2019, кабинет 301: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Социални иновации Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Социални иновации Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Социални иновации Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Управление на публични фондове Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Управление на публични фондове Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на публични фондове Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 301 Л Осигурителни системи и фондове 7, 8, 9, 10
Сряда
15:15 18:00 122 Л Въведение във финансите 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34
Четвъртък
10:15 13:00 52 Л Публично пенсионно осигуряване 12
Петък
13:30 16:00 H-206 Л Осигурителни системи и фондове 3, 79
2019-10-22 (Вторник)
08:15 09:00 305 Л Управление на публични фондове 28, 29, 63
09:15 10:00 305 У Управление на публични фондове 28, 29, 63
2019-09-28 (Събота)
09:15 13:00 312 Л Осигурителни системи и фондове 2
2019-09-30 (Понеделник)
13:30 16:00 2-220 Л Осигурителни системи и фондове 2
2019-10-02 (Сряда)
13:30 15:00 H-208 Л Осигурителни системи и фондове 2
2019-10-07 (Понеделник)
11:15 12:00 H-201 Л Социални иновации 39, 69, 82
12:15 13:00 H-201 У Социални иновации 39, 69, 82
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 250 - 264.
Монография 2018
Przeworsk : Higher Scool of Social and Economic, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 1, 2018, 263 с.
Статия 2018
International Journal of Economic Research, New Delhi : Serials Publications Pvt. Ltd., 15, 2018, 1, 119 - 131.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : СТЕНО, 2018, 120 - 132.
Статия 2018
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools : International Scientific Journal, Hamilton, Canada : Accent Graphics Communications, 28, 2018, 4, 9 - 15.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 507 - 518.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации