Икономически университет - Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Сряда, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Понеделник, кабинет 218: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет : 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 301 Л Осигурителни системи и фондове 7, 8, 9, 10
Четвъртък
08:15 11:00 305 Л Публично пенсионно осигуряване 11
2020-09-27 (Неделя)
11:15 13:00 303 Л Осигурителни системи и фондове 2
2020-09-28 (Понеделник)
11:15 13:00 2-217 Л Осигурителни системи и фондове 2
2020-09-30 (Сряда)
15:15 18:00 H-206 Л Осигурителни системи и фондове 2
2020-10-01 (Четвъртък)
11:15 13:00 H-102 Л Осигурителни системи и фондове 2
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 145 - 151.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Преглед на всички публикации