Икономически университет - Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 218: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

16 май 2020, кабинет : 12:00-13:00

09 юни 2020, кабинет : 12:00-13:00

Основи на социалното осигуряване
Фондове за пенсионно осигуряване
Социално подпомагане
Вид Година Публикация
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 346.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Доклад 2019
Съвременни управленски практики X: Свързаност и регионално партньорство : Десета юбилейна международна научна конференция, 7 - 8 юни 2019, Бургас : Бургаски свободен университет, 2019, 67 - 75.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 145 - 151.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Монография 2018
Przeworsk : Higher Scool of Social and Economic, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 1, 2018, 263 с.
Преглед на всички публикации