Икономически университет - Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 218: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

05 ное 2019, кабинет 301: 11:15-12:15

11 окт 2019, кабинет 2-219: 09:15-10:15

03 дек 2019, кабинет 301: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Управление на публични фондове Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на публични фондове Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Управление на публични фондове Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 301 Л Осигурителни системи и фондове 7, 8, 9, 10
Сряда
15:15 18:00 122 Л Въведение във финансите 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34
Четвъртък
10:15 13:00 52 Л Публично пенсионно осигуряване 12
Петък
13:30 16:00 H-206 Л Осигурителни системи и фондове 3, 79
2019-10-22 (Вторник)
08:15 09:00 305 Л Управление на публични фондове 28, 29, 63
09:15 10:00 305 У Управление на публични фондове 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Доклад 2019
Съвременни управленски практики X: Свързаност и регионално партньорство : Десета юбилейна международна научна конференция, 7 - 8 юни 2019, Бургас : Бургаски свободен университет, 2019, 67 - 75.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Монография 2018
Przeworsk : Higher Scool of Social and Economic, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 1, 2018, 263 с.
Статия 2018
International Journal of Economic Research, New Delhi : Serials Publications Pvt. Ltd., 15, 2018, 1, 119 - 131.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : СТЕНО, 2018, 120 - 132.
Статия 2018
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools : International Scientific Journal, Hamilton, Canada : Accent Graphics Communications, 28, 2018, 4, 9 - 15.
Преглед на всички публикации