Икономически университет – Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Четвъртък, кабинет 218: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 218: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет : 09:30-10:30

22 апр 2021, кабинет : 09:30-10:30

20 май 2021, кабинет : 09:00-10:00

Основи на социалното осигуряване
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 54-60.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Варна: Съюз на учените, 9, 2020, 2, 60-67.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Преглед на всички публикации