Икономически университет – Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Петък, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Сряда, кабинет 218: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

24 ное 2021, кабинет H-212: 10:15-12:15

01 дек 2021, кабинет H-212: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Социални иновации Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Социални иновации Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Социални иновации Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Социални иновации Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
08:15 11:00 122 Л Осигурителни системи и фондове 8, 9, 10
11:15 13:00 H-212 У Публично пенсионно осигуряване 11
Петък
10:15 13:00 H-212 Л Публично пенсионно осигуряване 11
Вид Година Публикация
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Варна: Съюз на учените, 9, 2020, 2, 60-67.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 54-60.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 145 - 151.
Преглед на всички публикации