Икономически университет – Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

532

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 532: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/dyu-czvt-fnm, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 303: 13:30-14:30

15 апр 2024, кабинет 303: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на социалното осигуряване Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 303 У Основи на социалното осигуряване 24
Вторник
13:30 15:00 2-319 У Публично пенсионно осигуряване 24
Сряда
13:30 16:00 2-228 Л Публично пенсионно осигуряване 24
Петък
13:30 16:00 H-102 Л Основи на социалното осигуряване 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 140-151., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.13
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 33-43., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 350-363., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.350
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката = Investments in the Future'2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, 8 октомври 2021, Варна : НТС - Варна, 2021, 179-184., ISSN(печатно) 1314‐3719
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.86
Преглед на всички публикации