Икономически университет – Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Четвъртък, кабинет 218: 09:00-11:00

Консултации

Вторник, кабинет 218 + линк в e-learn: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет : 12:00-13:00

12 апр 2022, кабинет 218: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на социалното осигуряване Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Е-312 Л Основи на социалното осигуряване 25
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна: НТС - Варна, 2021, 179-184.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 350-363. ISSN 2603-5073.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Варна: Съюз на учените, 9, 2020, 2, 60-67.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 54-60.
Преглед на всички публикации