Икономически университет - Варна

доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Христина Благойчева

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на финансово-счетоводен факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 218: 08:15-10:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 218: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет H-208: 10:15-11:15

07 апр 2020, кабинет H-208: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на социалното осигуряване Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Фондове за пенсионно осигуряване Курс 5, (Редовно обучение)
Фондове за пенсионно осигуряване Курс 6, (Редовно обучение)
Социално подпомагане Курс 5, (Редовно обучение)
Социално подпомагане Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 H-208 Л Основи на социалното осигуряване 11
2020-02-24 (Понеделник)
11:15 12:00 123 А Л Социално подпомагане 3, 79
14:15 15:00 123 А Л Фондове за пенсионно осигуряване 3, 79
15:15 16:00 123 А У Фондове за пенсионно осигуряване 3, 79
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София: УНСС, 2019, 4, 56 - 66.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 94 - 111.
Доклад 2019
Съвременни управленски практики X: Свързаност и регионално партньорство : Десета юбилейна международна научна конференция, 7 - 8 юни 2019, Бургас : Бургаски свободен университет, 2019, 67 - 75.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Статия 2018
International Journal of Economic Research, New Delhi : Serials Publications Pvt. Ltd., 15, 2018, 1, 119 - 131.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : СТЕНО, 2018, 120 - 132.
Монография 2018
Przeworsk : Higher Scool of Social and Economic, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 1, 2018, 263 с.
Статия 2018
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools : International Scientific Journal, Hamilton, Canada : Accent Graphics Communications, 28, 2018, 4, 9 - 15.
Преглед на всички публикации