Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

211 / 521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 211: 13:00-15:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 521: 17:00-18:00

Сряда, кабинет онлайн: 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2023, кабинет H-201: 11:00-12:00

06 дек 2023, кабинет 521: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на финансите и инвестициите Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Финансово посредничество * Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество * Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор * Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Превенция на финансови нарушения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 310 Л Превенция на финансови нарушения 23, 24
Четвъртък
10:15 13:00 2-314 Л Управление на финансите и инвестициите 26
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на финансите и инвестициите 4 26 1-303 15.01.2024 14:00 - 16:00
Финанси Регулиране и надзор на финансовия сектор 4 46 eLearn 27.01.2024 12:00 - 14:00
Финанси Превенция на финансови нарушения 4 23 1-301 31.01.2024 12:00 - 14:00
Финанси Превенция на финансови нарушения 4 24 1-301 31.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 29-38., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС-Варна, 2021, 77-83.
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 5 - 24.
Преглед на всички публикации