Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 521: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/xaq-oidt-top: 10:00-11:00

14 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/xaq-oidt-top: 10:00-11:00

Превенция на нарушения в банките
Финансово регулиране и нормативно съответствие
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2019
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
Монография 2019
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Ц. Калянджиев; 59, 2019, 335 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 5 - 24.
Статия 2019
100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 12 - 19.
Статия 2019
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski. Fac. of Economics, XVІ, 2019, 1, 19 - 30.
Преглед на всички публикации