Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 521: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 ное 2021, кабинет 521: 14:00-15:00

06 дек 2021, кабинет 521: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни банкови системи Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-Н101 Л Въведение във финансите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
15:15 17:00 433 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 9
Вторник
11:15 13:00 128 Л Регулиране и надзор на финансовия сектор 8, 9, 10, 11
13:30 15:00 232 У Въведение във финансите 26
Сряда
10:15 13:00 301 Л Въведение във финансите 26, 27, 28
13:30 15:00 221 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 10, 11
Четвъртък
11:15 13:00 304 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 8
15:15 17:00 437 У Въведение във финансите 16
Вид Година Публикация
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 12 - 19.
Монография 2019
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Ц. Калянджиев; 59, 2019, 335 с.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Международна научно-практическа конференция, 22 ноември 2019, ВУАРР : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2, 2019, 1, 445 - 454.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Статия 2019
100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
Преглед на всички публикации