Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Превенция на нарушения в банките Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Превенция на нарушения в банките Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Финансово регулиране и нормативно съответствие 34, 36, 37, 69
2021-02-02 (Вторник)
10:15 13:00 Е–Н209 Л Превенция на нарушения в банките 34, 35
2021-02-03 (Сряда)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Финансово регулиране и нормативно съответствие 34, 36, 37, 69
16:15 19:00 Е–Н207 Л Превенция на нарушения в банките 34, 35
2021-02-05 (Петък)
15:15 18:00 Е–Н207 У Финансово регулиране и нормативно съответствие 34, 36, 37, 69
2021-02-07 (Неделя)
15:15 18:00 Е–Н208 У Превенция на нарушения в банките 34, 35
Вид Година Публикация
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 5 - 24.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 12 - 19.
Статия 2019
100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
Статия 2019
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski. Fac. of Economics, XVІ, 2019, 1, 19 - 30.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Международна научно-практическа конференция, 22 ноември 2019, ВУАРР : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2, 2019, 1, 445 - 454.
Монография 2019
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
Монография 2019
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Ц. Калянджиев; 59, 2019, 335 с.
Преглед на всички публикации