Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Превенция на нарушения в банките Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Превенция на нарушения в банките Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Превенция на нарушения в банките Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансово регулиране и нормативно съответствие Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Превенция на финансови нарушения Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-318 У Превенция на финансови нарушения 1 25
Сряда
11:15 13:00 2-314 Л Превенция на финансови нарушения 25
2023-02-06 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-304 Л Финансово регулиране и нормативно съответствие 24, 25, 55
2023-02-08 (Сряда)
15:15 18:00 Е-304 Л Финансово регулиране и нормативно съответствие 24, 25, 55
2023-02-09 (Четвъртък)
16:15 19:00 Е-16 Л Превенция на нарушения в банките 22, 23, 60
2023-02-13 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-304 У Финансово регулиране и нормативно съответствие 24, 25, 55
11:15 13:00 Е-304 У Финансово регулиране и нормативно съответствие 24, 25, 55
16:15 19:00 Е-2-2 Л Превенция на нарушения в банките 22, 23, 60
2023-02-16 (Четвъртък)
09:15 12:00 Е-17 У Превенция на нарушения в банките 22, 23, 60
13:30 15:00 Е-304 У Финансово регулиране и нормативно съответствие 24, 25, 55
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Варна: Съюз на учените - Варна, 11, 2022, 2, 29-38., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС-Варна, 2021, 77-83.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Монография 2019
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
Преглед на всички публикации