Икономически университет - Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 521: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни банкови системи Курс 5, 2204 (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 5, 2602 (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи Курс 6, 2603 (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 5, 2602 (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 6, 2603 (Дистанционно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Регулиране и надзор на финансовия сектор Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-223 Л Въведение във финансите 31, 32, 34
Сряда
08:15 10:00 H-214 У Въведение във финансите 31, 34
13:30 15:00 H-104 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 9
15:15 17:00 H-104 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 10
Четвъртък
09:15 12:00 Е2–311 Л Въведение във финансите 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 2-315 Л Регулиране и надзор на финансовия сектор 7, 8, 9, 10
Петък
09:15 11:00 2-224 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 7
11:15 13:00 2-127 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 8
2020-09-26 (Събота)
11:15 13:00 303 Л Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
2020-09-27 (Неделя)
09:15 11:00 303 Л Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
2020-09-28 (Понеделник)
11:15 13:00 2-225 У Финансово посредничество 45
13:30 15:00 2-317 Л Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
15:15 17:00 2-317 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
2020-09-29 (Вторник)
09:15 11:00 2-319 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
11:15 13:00 2-225 У Финансово посредничество 45
2020-10-02 (Петък)
13:30 15:00 2-225 У Регулиране и надзор на финансовия сектор 2
2020-10-03 (Събота)
09:15 11:00 303 У Финансово посредничество 45
2020-10-06 (Вторник)
10:15 13:00 2-319 У Финансово посредничество 35, 73
2020-10-09 (Петък)
15:15 18:00 H-212 У Финансово посредничество 35, 73
2020-10-13 (Вторник)
10:15 13:00 2-313 У Сравнителни банкови системи 34, 35, 73
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 12 - 19.
Монография 2019
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
Статия 2019
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski. Fac. of Economics, XVІ, 2019, 1, 19 - 30.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Международна научно-практическа конференция, 22 ноември 2019, ВУАРР : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2, 2019, 1, 445 - 454.
Монография 2019
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Ц. Калянджиев; 59, 2019, 335 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Статия 2019
100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
Преглед на всички публикации