Икономически университет – Варна

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

доц. д-р Недялко Вълканов

211 / 521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 211: 13:00-15:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 211: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/xaq-oidt-top, 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет H-201: 15:15-16:15

22 апр 2024, кабинет 211: 15:15-16:15

Финансов и бизнес анализ
Превенция на финансови нарушения
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси и иновации Финансово регулиране и нормативно съответствие 5 23 eLearn 30.04.2024 12:00 - 14:00
Финанси и иновации - СНУ Финансово регулиране и нормативно съответствие 5 24 eLearn 30.04.2024 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - ДНДО Финансово регулиране и нормативно съответствие 6 50 eLearn 30.04.2024 12:00 - 14:00
Финанси и иновации - СПН Финансово регулиране и нормативно съответствие 6 58 eLearn 30.04.2024 12:00 - 14:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Финансов и бизнес анализ 4 26 1-305 21.05.2024 09:00 - 11:00
Банков мениджмънт Превенция на нарушения в банките 5 21 eLearn 22.05.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - СНУ Превенция на нарушения в банките 5 22 eLearn 22.05.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - ДНДО Превенция на нарушения в банките 6 49 eLearn 22.05.2024 13:00 - 15:00
Социална сигурност и застраховане Превенция на финансови нарушения 3 24 1-232 05.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-310
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-310
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 85-94., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.85 / Линк
Доклад 2023
Актуални проблеми на сигурността : Сборник доклади от научна конференция, 26-27 октомври 2023 г., В. Търново, В. Търново : Нац. военен унив. Васил Левски, 2023, 491-500., ISSN(печатно) 2367-7465, ISSN(онлайн) 2367-7473
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС-Варна, 2023, 53-60., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 29-38., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС-Варна, 2021, 77-83.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Преглед на всички публикации