Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 407; 123A: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/kfj-bscs-htm?authuser=1, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 2-315: 10:15-11:15

16 апр 2024, кабинет 2-315: 10:15-11:15

Международни финанси
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Банков мениджмънт Банков контролинг 5 21 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - СНУ Банков контролинг 5 22 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - ДНДО Банков контролинг 6 49 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси Международни финанси 4 23 1-305 22.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси Международни финанси 4 24 1-305 22.05.2024 09:00 - 11:00
Финанси Международни финанси 4 46 eLearn 23.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 319-343., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Конференция по случай 85-тата годишнина от създаването на катедра „Обща икономическа теория“ на тема: „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ , Наука и икономика, 2022, 287-295., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, MU-Varna, 11, 2022, 1, 37-46., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Преглед на всички публикации