Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407

439

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Петък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

11 окт 2019, кабинет 2-221: 13:30-

22 ное 2019, кабинет 2-221: 13:30-

13 дек 2019, кабинет 2-221: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 316 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 4, 5, 18, 21, 22
Четвъртък
13:30 15:00 2-317 У Въведение във финансите 31
15:15 17:00 2-317 У Въведение във финансите 27
Петък
09:15 11:00 2-221 У Въведение във финансите 30
11:15 13:00 2-221 У Въведение във финансите 29
13:30 15:00 2-221 У Въведение във финансите 28
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 350 - 357.
Преглед на всички публикации