Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Консултации на място

Сряда, кабинет 407; 123A: 16:15-18:15

Четвъртък, кабинет 407; 123A: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

26 окт 2023, кабинет 1-434: 11:15-12:15

30 ное 2023, кабинет 1-434: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 127В У Въведение във финансите 32
13:30 16:00 323 Л Въведение във финансите 28, 29, 30, 31, 32, 33
Четвъртък
09:15 11:00 523 У Въведение във финансите 30
11:15 13:00 434 У Въведение във финансите 33
Петък
11:15 13:00 221 У Въведение във финансите 31
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Международни финанси 4 27 1-127Г 03.05.2023 09:00 - 11:00
Финанси Международни финанси 4 28 1-220 03.05.2023 13:00 - 15:00
Финанси Международни финанси 4 29 1-220 04.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Международни финанси 4 52 1-127Г 13.05.2023 09:00 - 11:00
Банков мениджмънт Банков контролинг 5 22 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Банков мениджмънт - СНУ Банков контролинг 5 23 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Банков мениджмънт - СПН Банков контролинг 6 60 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 319-343., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Конференция по случай 85-тата годишнина от създаването на катедра „Обща икономическа теория“ на тема: „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ , Наука и икономика, 2022, 287-295., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, MU-Varna, 11, 2022, 1, 37-46., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Преглед на всички публикации