Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 407/123а: 09:00-11:00

Петък, кабинет 407/123а: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2020, кабинет 1-310: 13:30-14:30

02 дек 2020, кабинет 1-310: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-03 (Сряда)
13:30 16:00 Е–Н207 Л Банков контролинг 34, 35, 73
16:15 19:00 Е-304 Л Приложни научни изследвания 36, 37
2021-02-05 (Петък)
13:30 15:00 Е–Н207 У Банков контролинг 34, 35, 73
2021-02-06 (Събота)
10:15 13:00 Е–Н207 Л Банков контролинг 34, 35, 73
2021-02-07 (Неделя)
11:15 13:00 Е–Н209 У Банков контролинг 34, 35, 73
15:15 18:00 Е–Н207 У Приложни научни изследвания 36, 37
2021-02-08 (Понеделник)
13:30 15:00 Е–Н209 У Банков контролинг 34, 35, 73
16:15 18:00 Е-305 У Научни изследвания 2
2021-02-09 (Вторник)
09:15 13:00 Е-303 Л Международни финанси 2
2021-02-10 (Сряда)
13:30 17:00 Е-304 У Научни изследвания 2
2021-02-11 (Четвъртък)
13:30 16:00 Е-303 Л Международни финанси 2
2021-02-12 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н104 Л Международни финанси 2
11:15 13:00 Е-Н104 У Международни финанси 2
2021-02-13 (Събота)
13:30 17:00 Е-Н103 У Международни финанси 2
2021-02-14 (Неделя)
10:15 13:00 Е-Н102 У Научни изследвания 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации