Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 407: 16:00-18:00

Петък, кабинет 407: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2020, кабинет 1-310: 13:30-14:30

02 дек 2020, кабинет 1-310: 13:30-14:30

30 мар 2021, кабинет elearn: 12:00-13:00

06 апр 2021, кабинет elearn: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Научни изследвания Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-103 У Международни финанси 7
Вторник
10:15 13:00 H-207 У Научни изследвания 10
13:30 16:00 433 Л Международни финанси 7, 8, 9, 10
Четвъртък
10:15 13:00 H-209 У Международни финанси 10
13:30 16:00 H-209 У Международни финанси 8
Петък
10:15 13:00 319 У Международни финанси 9
13:30 16:00 122 Л Международни финанси 2 7, 8, 9, 10
13:30 16:00 H-209 У Научни изследвания 1 10
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 112 - 117.
Преглед на всички публикации