Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407, 123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Петък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2020, кабинет 2-221: 10:15-11:15

10 апр 2020, кабинет 2-221: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Международни финанси Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, (Редовно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, (Редовно обучение)
Банков контролинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, (Дистанционно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 5, (Дистанционно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 6, (Дистанционно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 6, (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 223 Л Корпоративен контролинг 4, 5
16:15 19:00 220 Л Международни финанси 2 7, 8, 9, 10
Вторник
10:15 13:00 2-310 Л Международни финанси 7, 8, 9, 10
Сряда
07:30 10:00 H-206 У Международни финанси 10
10:15 13:00 H-206 У Международни финанси 8
Четвъртък
13:30 16:00 H-208 У Международни финанси 7
16:15 19:00 H-208 У Международни финанси 9
Петък
10:15 13:00 2-221 У Корпоративен контролинг 4, 5
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 350 - 357.
Преглед на всички публикации