Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407, 123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Петък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет elearn: 08:00-10:00

09 юни 2020, кабинет moodle: 08:00-10:00

10 юни 2020, кабинет moodle: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Е–Н209 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Сряда
11:15 13:00 310 У Въведение във финансите 2
13:30 15:00 434 У Въведение във финансите 1
2020-09-29 (Вторник)
11:15 13:00 319 У Въведение във финансите 56
2020-09-30 (Сряда)
15:15 17:00 H-205 У Въведение във финансите 56
2020-10-01 (Четвъртък)
11:15 13:00 220 У Въведение във финансите 56
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации