Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407

439

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Петък, кабинет 407/123а: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

11 окт 2019, кабинет 2-221: 13:30-

22 ное 2019, кабинет 2-221: 13:30-

13 дек 2019, кабинет 2-221: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, Банков мениджмънт (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, Банков мениджмънт - СПНУ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Контролингови иновации в бизнеса Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 316 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 4, 5, 18, 21, 22
Четвъртък
13:30 15:00 2-317 У Въведение във финансите 31
15:15 17:00 2-317 У Въведение във финансите 27
Петък
09:15 11:00 2-221 У Въведение във финансите 30
11:15 13:00 2-221 У Въведение във финансите 29
13:30 15:00 2-221 У Въведение във финансите 28
2020-02-03 (Понеделник)
11:15 13:00 H-207 Л Контролингови иновации в бизнеса 39, 69, 82
13:30 16:00 222 Л Банков контролинг 37, 38
2020-02-04 (Вторник)
15:15 19:00 H-206 Л Контролингови иновации в бизнеса 39, 69, 82
2020-02-05 (Сряда)
10:15 13:00 303 Л Банков контролинг 37, 38
2020-02-06 (Четвъртък)
08:15 10:00 H-102 У Контролингови иновации в бизнеса 39, 69, 82
2020-02-08 (Събота)
10:15 13:00 434 У Банков контролинг 37, 38
13:30 15:00 447 У Контролингови иновации в бизнеса 39, 69, 82
2020-02-09 (Неделя)
08:15 11:00 448 У Банков контролинг 37, 38
11:15 13:00 447 У Контролингови иновации в бизнеса 39, 69, 82
2020-02-10 (Понеделник)
15:15 18:00 305 Л Международни финанси 2
2020-02-11 (Вторник)
11:15 13:00 305 Л Международни финанси 2
2020-02-12 (Сряда)
13:30 15:00 306 Л Международни финанси 2
2020-02-13 (Четвъртък)
11:15 13:00 305 Л Международни финанси 2
13:30 15:00 305 У Международни финанси 2
2020-02-15 (Събота)
13:30 17:00 310 У Международни финанси 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Студия 2016
Финансовата наука-между догмите и реалността : Сборник студии, Варна : Наука и икономика, 1, 2016, 361 - 399.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 112 - 117.
Преглед на всички публикации