Икономически университет – Варна

х. ас. Милена Бенева Неактивен

х. ас. Милена Бенева

х. ас. Милена Бенева Неактивен

413

052/660-429

m.beneva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, 08:45-10:15

Сряда, 10:00-12:30

Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna: Economic Sciences Series., Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 58-66., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.58 / Линк
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността: Сб. докл, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2017, 129-145.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебно помагало 2017
София: Дайрект Сървисиз, 2017, 128 с.
Доклад 2015
Investments in the future: 2015: Tenth Intern. Scientific Conf., Sept. 24-25, 2015, Varna, Bulgaria: Proceedings: [Сб. докл. от Десета междунар. науч. конф. „Инвестиции в бъдещето-2015”] – Varna: Scientific and Techn. Unions – Varna, 2015, 193-197.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 58 - 65.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебно помагало 2015
София: Дайрект Сървисиз, 2015, 112 с.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 187 - 192.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Преглед на всички публикации