Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 532: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ohp-fgfe-ygb, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 1-232: 13:30-

06 дек 2023, кабинет 1-306: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело * Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Въведение в банковото дело * Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 232 У Въведение във финансите 2
Сряда
13:30 15:00 306 У Въведение във финансите 1
15:15 17:00 H-104 У Въведение във финансите 5
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 86-93., ISSN(печатно) 1314-3719
Монография 2022
Варна : Е-литера Софт, 2022, 215., ISBN(онлайн) 978-954-2912-96-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 120-125.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Преглед на всички публикации