Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 11:00-13:15

Четвъртък, 13:00-13:30

Четвъртък, 15:00-16:15

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет H-206: 12:00-13:00

18 дек 2019, кабинет H-206: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Риск мениджмънт в банките Курс 5, Банков мениджмънт (Дистанционно обучение)
Риск мениджмънт в банките Курс 5, Банков мениджмънт - СПНУ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Пари и централно банкерство Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Пари и паричен мениджмънт Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Корпоративен риск мениджмънт Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Корпоративен риск мениджмънт Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-320 Л Пари и паричен мениджмънт 11
16:15 19:00 2-129 Л Корпоративен риск мениджмънт 4, 5
Вторник
07:30 10:00 448 У Корпоративен риск мениджмънт 1 4, 5
Сряда
09:15 11:00 222 У Въведение във финансите 14
13:30 15:00 305 У Въведение във финансите 13
Четвъртък
13:30 15:00 310 У Въведение във финансите 34
16:15 18:00 H-104 У Пари и паричен мениджмънт 11
Петък
09:15 11:00 2-316 У Въведение във финансите 32
11:15 13:00 2-316 У Въведение във финансите 33
2020-02-03 (Понеделник)
13:30 16:00 302 Л Пари и централно банкерство 45
2020-02-04 (Вторник)
15:15 18:00 304 Л Риск мениджмънт в банките 37, 38
2020-02-05 (Сряда)
16:15 19:00 310 Л Риск мениджмънт в банките 37, 38
2020-02-06 (Четвъртък)
08:15 11:00 221 Л Пари и централно банкерство 45
11:15 13:00 H-104 У Риск мениджмънт в банките 37, 38
2020-02-07 (Петък)
13:30 16:00 312 Л Пари и централно банкерство 45
16:15 18:00 H-103 У Риск мениджмънт в банките 37, 38
2020-02-09 (Неделя)
11:15 13:00 448 У Риск мениджмънт в банките 37, 38
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от VII Международна научна конференция „Икономическата (не)свобода", София: УНСС, 2017, c. 95-101.
Преглед на всички публикации