Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 17:00-19:00

Сряда, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 ное 2020, кабинет eLearn: 17:00-18:15

21 дек 2020, кабинет eLearn: 17:00-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Риск мениджмънт в банките Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Риск мениджмънт в банките Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Риск мениджмънт в банките Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Пари и централно банкерство Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Пари и паричен мениджмънт Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-02 (Вторник)
16:15 18:00 Е-305 Л Пари и централно банкерство 52
2021-02-03 (Сряда)
15:15 17:00 Е–Н209 Л Пари и централно банкерство 52
2021-02-04 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е–Н207 Л Риск мениджмънт в банките 34, 35, 73
15:15 17:00 Е-Н103 Л Пари и централно банкерство 52
17:15 19:00 Е-305 У Пари и централно банкерство 52
2021-02-05 (Петък)
08:15 10:00 Е–Н207 Л Риск мениджмънт в банките 34, 35, 73
13:30 15:00 Е-303 У Пари и централно банкерство 52
2021-02-06 (Събота)
10:15 13:00 Е-Н101 Л Пари и централно банкерство 52
2021-02-07 (Неделя)
09:15 11:00 Е–Н209 Л Риск мениджмънт в банките 34, 35, 73
11:15 13:00 Е-305 У Пари и централно банкерство 52
2021-02-08 (Понеделник)
15:15 17:00 Е–Н209 У Риск мениджмънт в банките 34, 35, 73
2021-02-09 (Вторник)
09:15 13:00 Е–Н207 У Риск мениджмънт в банките 34, 35, 73
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от VII Международна научна конференция „Икономическата (не)свобода", София: УНСС, 2017, c. 95-101.
Преглед на всички публикации