Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:00-15:00

Сряда, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 мар 2021, кабинет : 08:00-

27 апр 2021, кабинет : 16:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Риск мениджмънт в банките Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Риск мениджмънт в банките Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Риск мениджмънт в банките Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Пари и централно банкерство Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Пари и централно банкерство Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 128 Л Пари и централно банкерство 27, 28, 29
Сряда
11:15 13:00 312 У Пари и централно банкерство 28
15:15 17:00 304 У Пари и централно банкерство 27
Четвъртък
17:15 19:00 304 У Пари и централно банкерство 29
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от VII Международна научна конференция „Икономическата (не)свобода", София: УНСС, 2017, c. 95-101.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Преглед на всички публикации