Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:30-15:30

Сряда, 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет Онлайн: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Пари и паричен мениджмънт Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-212 У Пари и паричен мениджмънт 11
Вторник
13:30 16:00 Е–Н209 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Сряда
09:15 11:00 312 У Въведение във финансите 3
13:30 16:00 H-212 Л Пари и паричен мениджмънт 11
2020-10-01 (Четвъртък)
15:15 17:00 2-225 У Въведение в банковото дело 45
2020-10-02 (Петък)
09:15 11:00 223 У Въведение в банковото дело 45
2020-10-03 (Събота)
13:30 15:00 303 У Въведение в банковото дело 45
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от VII Международна научна конференция „Икономическата (не)свобода", София: УНСС, 2017, c. 95-101.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Преглед на всички публикации