Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517 https://meet.google.com/dsm-rvtg-gzg: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 128 Л Въведение във финансите 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Четвъртък
11:15 13:00 2-312 Л Основи на корпоративните финанси 22, 23
Петък
11:15 13:00 2-220 Л Финанси на предприятието 18, 19
2023-09-18 (Понеделник)
08:15 10:00 Е-2 Л Основи на корпоративните финанси 39
13:30 15:00 Е-2 Л Финанси на предприятието 38
2023-09-20 (Сряда)
08:15 10:00 Е-6 У Основи на корпоративните финанси 39
13:30 15:00 Е-3 Л Финанси на предприятието 38
2023-09-25 (Понеделник)
08:15 10:00 Е-6 Л Основи на корпоративните финанси 39
11:15 13:00 Е-9 Л Финанси на предприятието 38
2023-09-26 (Вторник)
11:15 13:00 Е-7 Л Основи на корпоративните финанси 39
13:30 15:00 Е-2 У Основи на корпоративните финанси 39
2023-09-27 (Сряда)
11:15 13:00 Е-11 У Основи на корпоративните финанси 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси и иновации Предприемачески финанси 5 24 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - СНУ Предприемачески финанси 5 25 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - ДНДО Предприемачески финанси 6 55 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката, 8 октомври 2021 = Investments in the Future - 2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19, October 8ht 2021 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145., ISSN(печатно) 1314-3719
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Преглед на всички публикации