Икономически университет - Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
11:15 13:00 128 Л Финанси на предприятието 1, 2, 3
13:30 16:00 Е–Н208 Л Въведение във финансите 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 H-211 Л Финанси на предприятието 44
2020-09-29 (Вторник)
15:15 18:00 H-102 Л Финанси на предприятието 44
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2016
// Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник доклади от VI международна научна конференция, Равда, 21-22 май 2015 г., София: ИК УНСС, 2016, с. 212-218.
Преглед на всички публикации