Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет онлайн: https://meet.google.com/hpy-kbvi-csi: 09:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
13:30 16:00 Е–Н209 Л Предприемачески финанси 36, 37, 69
2021-02-04 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е–Н207 Л Предприемачески финанси 36, 37, 69
2021-02-05 (Петък)
11:15 13:00 Е–Н209 Л Предприемачески финанси 36, 37, 69
13:30 15:00 Е–Н209 У Предприемачески финанси 36, 37, 69
2021-02-06 (Събота)
11:15 13:00 Е-304 Л Предприемачески финанси 36, 37, 69
13:30 15:00 Е-304 У Предприемачески финанси 36, 37, 69
2021-02-08 (Понеделник)
14:15 16:00 Е–Н207 У Предприемачески финанси 36, 37, 69
2021-02-09 (Вторник)
10:15 13:00 Е-Н103 Л Основи на корпоративните финанси 45
2021-02-10 (Сряда)
13:30 16:00 Е-302 Л Основи на корпоративните финанси 45
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Преглед на всички публикации