Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 517: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/dsm-rvtg-gzg, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 1-310: 13:30-

09 апр 2024, кабинет 1-310: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието * Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси * Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Предприемачески финанси * Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси * Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси * Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси * Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-132 Л Финанси на предприятието 20, 21
Вторник
10:15 13:00 2-316 Л Финансов мениджмънт и управление на риска 24
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 59-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.59 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference, Oct. 6ht 2023 : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 105-111., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката, 8 октомври 2021 = Investments in the Future - 2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19, October 8ht 2021 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145., ISSN(печатно) 1314-3719
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Преглед на всички публикации