Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 517 https://meet.google.com/gqm-xirh-tey : 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

16 ное 2021, кабинет 1-127г: 16:15-

14 дек 2021, кабинет 1-127г: 16:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-129 У Финанси на предприятието 22
13:30 15:00 2-129 У Финанси на предприятието 23
Сряда
13:30 16:00 Е-Н101 Л Въведение във финансите 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Четвъртък
11:15 13:00 323 Л Финанси на предприятието 22, 23, 24
13:30 15:00 447 У Финанси на предприятието 24
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации