Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: https://meet.google.com/bgu-knsy-sen: 09:30-11:30

Дати за неположени изпити

23 мар 2021, кабинет присъствено или дистанционно: 13:30-

13 апр 2021, кабинет присъствено или дистанционно: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 H-209 Л Финансов мениджмънт и управление на риска 11
16:15 18:00 122 Л Основи на корпоративните финанси 8, 9, 10
Четвъртък
13:30 15:00 H-206 У Финансов мениджмънт и управление на риска 11
15:15 17:00 122 Л Финанси на предприятието 25, 26
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации