Икономически университет - Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 1-316: 13:30-

10 дек 2019, кабинет 1-316: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Дългосрочно финансиране на корпорациите Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Дългосрочно финансиране на корпорациите Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-129 Л Дългосрочно финансиране на корпорациите 4, 5
Вторник
10:15 13:00 448 У Дългосрочно финансиране на корпорациите 4, 5
15:15 18:00 310 Л Икономика на застрахователното предприятие 11
Сряда
13:30 16:00 2-223 Л Въведение във финансите 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26
Четвъртък
13:30 15:00 2-219 Л Финанси на предприятието 1, 2, 3
2019-09-30 (Понеделник)
10:15 13:00 2-127 Л Финанси на предприятието 1
2019-10-01 (Вторник)
10:15 13:00 2-129 Л Финанси на предприятието 1
14:15 15:00 H-207 Л Основи на корпоративните финанси 39, 69, 82
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Студия 2016
// Финансовата наука - между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, с. 286-318.
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Доклад 2016
// Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник доклади от VI международна научна конференция, Равда, 21-22 май 2015 г., София: ИК УНСС, 2016, с. 212-218.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации