Икономически университет - Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 1-316: 13:30-

10 дек 2019, кабинет 1-316: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Дългосрочно финансиране на корпорациите Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Дългосрочно финансиране на корпорациите Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, Финанси и иновации - СПНУ (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, Финанси и иновации (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, Финанси и иновации - СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-129 Л Дългосрочно финансиране на корпорациите 4, 5
Вторник
10:15 13:00 448 У Дългосрочно финансиране на корпорациите 4, 5
15:15 18:00 310 Л Икономика на застрахователното предприятие 11
Сряда
13:30 16:00 2-223 Л Въведение във финансите 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26
Четвъртък
13:30 15:00 2-219 Л Финанси на предприятието 1, 2, 3
2020-02-03 (Понеделник)
09:15 11:00 H-207 Л Предприемачески финанси 39, 49, 69, 82
2020-02-04 (Вторник)
09:15 13:00 H-208 Л Предприемачески финанси 39, 49, 69, 82
2020-02-05 (Сряда)
08:15 11:00 305 У Предприемачески финанси 39, 49, 69, 82
16:15 19:00 H-209 Л Предприемачески финанси 39, 49, 69, 82
2020-02-08 (Събота)
10:15 13:00 447 У Предприемачески финанси 39, 49, 69, 82
2020-02-11 (Вторник)
09:15 13:00 319 Л Основи на корпоративните финанси 2
2020-02-12 (Сряда)
13:30 15:00 312 Л Основи на корпоративните финанси 2
15:15 17:00 312 У Основи на корпоративните финанси 2
2020-02-15 (Събота)
09:15 13:00 319 У Основи на корпоративните финанси 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Студия 2016
// Финансовата наука - между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, с. 286-318.
Доклад 2016
// Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник доклади от VI международна научна конференция, Равда, 21-22 май 2015 г., София: ИК УНСС, 2016, с. 212-218.
Преглед на всички публикации