Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 517: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/dsm-rvtg-gzg, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 1-310: 13:30-

09 апр 2024, кабинет 1-310: 13:30-

Финанси на предприятието
Финансов мениджмънт и управление на риска
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси и иновации Предприемачески финанси 5 23 eLearn 08.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - СНУ Предприемачески финанси 5 24 eLearn 08.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси и иновации - ДНДО Предприемачески финанси 6 50 eLearn 08.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - СПН Предприемачески финанси 6 58 eLearn 08.05.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Финанси на предприятието 3 20 1-128 05.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финанси на предприятието 3 21 1-128 05.06.2024 10:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Финансов мениджмънт и управление на риска 3 24 1-127В 10.06.2024 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-310
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-310
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 59-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.59 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference, Oct. 6ht 2023 : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 105-111., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката, 8 октомври 2021 = Investments in the Future - 2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19, October 8ht 2021 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145., ISSN(печатно) 1314-3719
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Преглед на всички публикации