Икономически университет - Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 517: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет 1-127в: 09:00-

07 апр 2020, кабинет 1-127в: 09:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Капиталово бюджетиране Курс 5, (Редовно обучение)
Капиталово бюджетиране Курс 5, (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 5, (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, (Дистанционно обучение)
Предприемачески финанси Курс 6, (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 2-310 Л Основи на корпоративните финанси 7, 8, 9, 10
13:30 16:00 2-130 Л Финансов мениджмънт и управление на риска 11
Петък
11:15 13:00 2-310 Л Финанси на предприятието 4, 5
13:30 16:00 2-221 Л Капиталово бюджетиране 4, 5
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2016
// Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник доклади от VI международна научна конференция, Равда, 21-22 май 2015 г., София: ИК УНСС, 2016, с. 212-218.
Студия 2016
// Финансовата наука - между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, с. 286-318.
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Преглед на всички публикации