Икономически университет – Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет онлайн: https://meet.google.com/nng-pmgg-axr: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2022, кабинет онлайн: 10:15-

14 апр 2022, кабинет Н-104: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 Е-311 Л Основи на корпоративните финанси 27, 28, 29
Вторник
13:30 16:00 Е-317 Л Финансов мениджмънт и управление на риска 30
Вид Година Публикация
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета научно-приложна конференция, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации